BRANŞLAR

 

WUSHU  ||   AİKİDO  ||   BUDOKAIDO (KYOKUSHIN)  ||   WİNG CHUN || JEET KUNE DO KULELKAVİDO

WUSHU NEDİR?

Wushu : (Pinuin: Wushu) Çin savunma sanatlarının genel adıdır. Çin dışında genel de Kung-Fu (gongfu) olarak tanımlanan spor türleri de buna dahildir. Çince Kung-Fu terimi beceri anlamına gelir; savaş sanatlarının dışında da bir alanda kullanılabilir. Buna karşılık Wushu Savaş Sanatı anlamına gelir.

Wushu, Türkçe’ de Vuşu diye teleffuz edilen Çin savunma sanatının genel adıdır.
Wu: savaş, fiziksel uygulama, otorite,
Shu: sanat, teknik, yetenek anlamlarına gelir.
Bir başka deyişle Wushu; savaşma sanatı veya fiziksel yetenek anlamına gelmektedir. Gerçekte, saldırı ve savunmanın yanında akrobatik kareografik hareketler ve Uzakdoğu felsefesi ve Kung-Fu da Wushu adı altında toplanır. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanır. Kişisel gelişimin, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır.
Wushu, Türkçe’ de Vuşu diye teleffuz edilen Çin savunma sanatının genel adıdır.
Wu: savaş, fiziksel uygulama, otorite,
Shu: sanat, teknik, yetenek anlamlarına gelir.
Bir başka deyişle Wushu; savaşma sanatı veya fiziksel yetenek anlamına gelmektedir. Gerçekte, saldırı ve savunmanın yanında akrobatik kareografik hareketler ve Uzakdoğu felsefesi ve Kung-Fu da Wushu adı altında toplanır. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanır. Kişisel gelişimin, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır.


WUSHU TARİHÇE

Çin; 5000 yıllık tarihi ile, 20 hanedanlığın yönetimiyle, 34 eyaletten oluşan, 55 toplumsal ırkı bünyesinde barındıran, 5 çeşit dini yaşan halkı ile dünyanın en eski toprakları. Bu topraklarda ortaya çıkmış bir savaşma sanatı, Wushu. Wushu, gerçek topluluklarda filizlendi. Kabilelerin yaşadığı dönemlerde, yaşam mücadelesi için yapılan savaşlarda, tek vuruş, tek batırma, tek yumruk, tek tekme; öğretim, pratik vb. ortaya çıkan prensip kavramlar ile Wushu’ nun filizlenmesi hızlandı. Wushu, köle toplumlar zamanında tanınmaya başlandı. Xia (mö.2100-1600) hanedanlığı döneminde kurulan, savaşlarda geliştirilip kullanılan Wushu, iki ana unsurda toplandı; 1- askeri Wushu hareketleri, 2- Wushu hareketi okul eğitimi.

Shang (mö.1600-1066) hanedanlığı döneminde görülmeye başlanan Wushu eğitimindeki el şekilleri, Zhou (mö. 1066-221) hanedanlığı döneminde savaş oyunu eğitimi, seriler halinde pratik haline getirildi. Zhou döneminde görülen, ilk Çin savaş sanatları kaynak eserlerinden olan Zhouyi (değişimler) veya Yijing (değişimler) kitabında; Tao felsefesinde, bir Yin (dişil) ve bir Yang (erkil) prensibi, daha sonra Taiji (varlık) değişimi, Liangyi (çift anlam) oluşumu, Sixiang (dört şekil), Bagua (sekiz diyagram) vb. prensipler kullanıldı. Çin savaş sanatlarının ana kaynağı olan Taiji yaşam öğretisi, Chunqiu (mö.770-256) Savaşan Devletler döneminin arkasından, lordlar tarafından savaş alanlarında teknik olarak kullanıldı. Chunqiu döneminde, boğuşmaya kalkışmak tekniği, tanrıdan gönderilen kahraman olarak tanımlandı. Aynı zamanda bu dönemde, kılıç yapımı ve kılıç metodu geliştirildi. Wushu, feodal topluluklar döneminde gelişmeye başladı.

Qin (mö.221-206) ve Han (mö.206-ms.220) hanedanlığı döneminde, Wushu’ nun gelişimi için birlikler kuruldu ve Jiaoli (boğuşma) ve Jijian (kılıç döğüşü) döğüşleri oluşturuldu. Yanlexingwu (rahat oyun), Hongmenyan (kaz girişi), Xiangzhuangwujian (malikane kılıç oyunu) gibi oyun formları folklorik olarak uygulandı. Daowu (bıçak oyunu), Liwu (kuvvet oyunu) gibi müzik eşliğinde yapılan oyunlar, günümüz Wushu’ sunun Taolu (form) bölümü tekniğinin ilk şekli oldu.

Tang (618-907) hanedanlığı döneminde Wushu; gelişmeye, ilerlemeye ve savaşçı askerler tarafından, askeri eğitimlerde jianshu (kılıç sanatı) kullanılmaya başlandı. Li-Bai ve Zhang-Xucao şiirlerinde ve kitaplarında, Wushu çalışmalarını bir kültür olarak tanımladılar.

Song (960-1279) ve Yuan (1279-1368) hanedanlıkları döneminde; Yinglue ve Gongjian gibi organizasyonlar kurularak Wuyi (Wushu – savaş sanatı), halk arasında çalışılmaya başlandı. Tekli çalışma ve karşılıklı çalışma metodları geliştirildi. Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1912) hanedanlıkları, Wushu’ nun gelişim dönemleri oldu. Changquan, Houquan, Shaolinquan, Neijiaquan gibi 10 bölüm ve Taijiquan, Baguazhang ve Xingyiquan gibi stiller oluşturuldu.

Günümüzde, Wushu’ da yapılan değişiklikler ile beden eğitimi organizasyonları, döğüş dernekleri ve savaşçı birlikleri oluşturulmaya başlandı. 1909 yılında Shanghai’ de Jingwu Spor Birliği, 1910 yılında Tianjin’ de Çin Savaşçı Birliği, 1927 yılında Nanjing’ de Çin Merkezi Devlet Wushu Enstitüs’ ü kuruldu. 1936 yılında, Çin Wushu takımı, Olimpiyat oyunlarında gösteriler yaptı. Çin devletinin kuruluşundan (1912-1949) sonra, Wushu gelişmeye başladı. 1956 yılında Beijing’ de Çin Wushu Birliği kuruldu. Daha önce Wushu grupları olarak hareket ediliyordu. 1958 yılında Changquan, Nanquan, Taijiquan stillerinin standart formları oluşturuldu. 1985 yılında, Xian’ da yapılan toplantı neticesinde, komiteler oluşturularak Beijing’ de Uluslararası Wushu Federasyonu kuruldu. 1987 yılında, 1. Asya Wushu Şampiyonası yapıldı. 1990 yılında, 11. Asya oyunlarında, Wushu’ nun Jingsai yarışma kuralları uygulandı. 1999 yılında, Uluslararası Wushu Federasyonu’ nun, Uluslararası Olimpiyat komitesine yapmış olduğu başvurusu kabul edildi ve Wushu Sporu, Olimpiyat Oyunları’ na katılmaya hak kazandı. 2008 yılında, Olimpiyat Oyunları’ nın Çin-Beijing’ de yapılması karar alındı. Wushu sporcuları, bundan sonraki dönemlerde, Olimpiyat Oyunları’ nda yarışmak için hazırlanıyor.

 

Aikido

morihei-ueshiba     Aikido; uyumun yolu olarak bilinen ve 1900’lü yılların ortalarında Büyük Usta Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir savaş sanatıdır.
Usta Ueshiba,çocukluk yıllarından beri birçok savaş sanatını incelemiş ve çalışmış,sonunda ise kendi öğretisi olan Aikido’yu ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde,bütün dünyada milyonlarca insan tarafından çalışılan,neredeyse bütün üniversitelerde kulüpleri bulunan ve güvenlik güçlerine de öğretilen bir savunma sanatı haline gelmiştir.
Üç heceden meydana gelen Aikido sözcüğünün  ilk hecesi olanAi; buluşma,bir araya gelme, ikinci hecesi olan Ki; ruh,zihin,maneviyat,enerji ve üçüncü hecesi olan Do ise; yol,yöntem,metod ve öğreti anlamına gelmektedir.

Aikido fiziksel olarak,saldırganın gücünün,doğru noktalara yapılan müdahaleler ile,yönlendirilmesi ve  böylece yapılan saldırının boşa çıkarılarak,saldırganın etkisiz hale getirilmesi(fırlatılması ya da hareketsiz kılınması) durumudur.
Öte yandan,üzerine birçok ustanın kitaplar yazdıkları Aikido’nun kısa bir tanımı bu şekilde yapılsa da,içinde barındırdığı yüzlerce felsefik  ve teknik kavramları tam manasıyla kavramak ve özümsemek ise uzun yıllar sürecek zorlu bir eğitimi gerekli kılmaktadır.

Dünyada Aikido

aikido

Aikido’nun Dünya üzerinde genel merkezi Japonya’nın Tokyo şehrindeki Aikikai vakfıdır. Bunun yanında IAF yani International Aikido Federation olarak bilinen uluslararası bir çatı organizasyonu bulunmaktadır ki bu organizasyon da tüzükleri ile Aikikai ile aynı çizgide durmaktadır.

Bu iki temel yapının dışında bazı kıta federasyonları da vardır. Kıta federasyonları haricinde birçok ülkenin kendi ülke federasyonları bulunmaktadır. Bu resmi ve büyük federasyon yapıları dışında özel ve özerk bazı ulusal ve uluslararası oluşumlar ya da organizasyonlar da özellikle son dönemlerde dikkat çekmektedir, ancak bu tip organizasyonların çoğunlukla tek kişiye bağlı, otoriter yapıları, onların uzun vadeli olmayacaklarını göstermektedir.


budokaido-karakalem-150x150

KYOKUSHİN BUDOKAİDO TARİHÇESİ

Yıllardır ülkemizde çalışmaları sürdürülen Ashihara ve Kyokushin gibi tam temaslı müsabaka anlayışını benimseyen sporların uygulayıcılarının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu; Merkez Danışma Kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ashihara Budokai spor dalı adı altında birleştirerek tek çatı altında toplayıp Karate federasyonuna bağlanmıştır.
2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları, Temmuz 2004 tarihinde ise İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır.
Ashihara Budokai spor dalı 2005 yılında Karate Federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün federasyonlarla ilgili düzenleme kararı almasının ardından Mücadele Sporları Federasyonu lav edilmiştir.
Ashihara Budokai spor dalı 2007 yılında Wushu Federasyonuna bağlanarak faaliyetlerine başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek amacıyla alınan bir kararla BUDOKAIDO (武道街道)spor dalı olarak isim değişikliği yapılmıştır.
Budokaido kelime anlamı olarak “Savaş Sanatları Yolu” öğretisi demektir.haber-150x150Savaş sanatlarının mücadele alanlarının hepsini vuruş, düşürme, boğuş, kilit uygulamalarını kapsar. Mücadele sırasında müsabıklar yumruk, dirsek, diz ve tekme vuruşları ile düşürme tekniklerini kullanmak sureti ile puan almak ve ceza aldırma yöntemiyle galip gelinen amatör ve profesyonel bir yarışma sporu olarak ifade edilir. Budokaido spor branşının kendine özgü eğitim müfredatı Kuşak (Kyu) Derece (dan) seviyeleri oluşturulmuştur.
Budokaido spor branşı grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Tam Temaslı ( Ful Contact ) müsabaka anlayışını benimseyen Avrupa Kyokushin Federasyonu (EKF) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek, Ocak 2014 tarihinde Spor Genel müdürlüğüne bildirilmiştir.
*Amatör müsabakalar “Kumite” (Tam ve Yarı temaslı) ve “Kata” yarışması olmak üzere iki şekilde tatami ve platform üzerinde yapılır. Bu müsabaka türleride kendi aralarında ferdi ve takım müsabakaları olarak iki gruba ayrılır.
*Profesyonel müsabakalar ise “Kiwami Kumite” Zirve müsabakaları olarak Budokaido (Kyokushin) branşında ve Karma Dövüş Sistemleri (Mix Fight) adıyla platform veya ringde yapılır.
Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonaları, İl şampiyonaları, antrenörlük kursları, hakem kursları ve dan sınavları yapılmış olup, faaliyetler icra edilmeye devam etmektedir.
2014 yılından sonra bağlı olunan Avrupa (EKF) ve Dünya Federasyonu (Kyokushin World Federation / KWF) tarafından organize edilecek Uluslararası faaliyetlere Wushu Federasyonu çatısı altında oluşturulacak Budokaido (Kyokushin) Milli Takımı iştirak edebilecektir.

 

WING CHUN TARİHİ ve TANITIMI

Wing Chun’un tarihi 400 yıl kadar önceye gitmektedir. Çin, 1644-1711 döneminde Mançuryalılar tarafından idare edilmiştir. Bu dönemde nüfusun % 10’unu teşkil eden Mançuryalılar, % 90’ı teşkil eden yerel Çinlileri yönetmişlerdir. Baskıcı ve ayrımcı yönetime karşı mücadele eden halkın silah kullanması yasak olup, gizlice faaliyet göstermekteydiler. Halk genelde manastırlarda örgütlenmiş, buralarda saklanmış ve otoriteye karşı mücadelede buraları merkez almışlardı. Bu manastırlar içerisinde de Shaolin Manastırı oldukça ünlüydü. Tarihsel kayıtlara göre, bu manastırlarda isyancılar gündüz rahip kılığında olağan faaliyet göstermekte, gece ise baskıcı idareye karşı isyan faaliyetlerini organize etmekteydiler. İsyancılar birbirlerini tanımada elleriyle yaptıkları bir tür selamı kullanmaktaydılar. Bu daha sonra Wing Chun selamı olarak yerleşmiştir. Ellerden biri güneşi diğeri ise ayı temsil etmekte veya yin-yan anlamına gelmektedir. Nitekim Wing Chun’da teknikler yin-yan prensibine göre cereyan eder. Gerçek rahipler dışında rahip kılığına giren isyancılar da bu manastırlarda saklanmış ve faaliyet göstermişlerdir. Rejim isyancıların manastırlarda saklandığını, örgütlendiğini ve faaliyet gösterdiğini anlamıştır. Bu manastırlara casuslar göndermişlerdir. Bunu fark eden rahipler ve rahip olmayan isyancılar etkin, hızlı, basit, etkili, pratik, bilimsel, çabuk öğrenilen ve şartlara göre olumlu sonuç veren bir savaş veya savunma ve saldırı sanatı geliştirmişlerdir. Akabinde Mançurya Hükümeti tehdit olarak algıladığı Shaolin manastırını yok etmek üzere buraya asker göndermiştir. Askerler manastırı ateşe vermek suretiyle yıkmışlar, rahipleri de öldürmüşlerdir. Bu katliamdan 5 rahip sağ olarak kurtularak kaçmayı başarmıştır. Kurtulanlar; Ng Mui, Chi Shim, Bak Mei, Fung Do-Dak and Miu Hin kaçmışlar ve farklı bölgelerde izlerini kaybetmişlerdir. Bu beş kişiden ikisinin yolları daha sonra bir anlamda kesişmiştir; bunlar rahibe Ng Mai ve rahip Chi Sim’dir. Rahip Chi Sim Red Operaya ait gemilerden birinde aşçı kılığında çalışmaya başlamıştır. Ng Mai ise dağlara kaçmıştır. Ng Mai dağlarda bir manastırda kaldığı dönemde beyaz turna ve yılanların kendilerinden daha güçlü rakiplerle başa çıkabilmelerinden esinlenerek basit ve kısa (konsantre) bir stil geliştirmiştir. Bu sadece beş etkili hareketten oluşmaktaydı. Rahibe Ng Mai saklandığı bölgede Yim Wing Chun isimli yerli halktan bir kızla tanışmıştır. Kız Leug Bok chau ile nişanlıdır. Nişandan hemen sonra annesini kaybeden kızın babası da haksız bir şekilde cinayetle suçlanmakta ve aranmaktadır. Öte yandan o bölgede yerleşik bir zorba, Yim Wing Chun’un rızası hilafına ona kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaktadır. Tehditler ve baskılardan haberdar olan Ng Mai geliştirdiği dövüş tekniğini Yim Wing Chun’a öğretir. Yim Wing Chun zorbayı düelloya davet eder ve onu yener. Daha sonra da nişanlısıyla evlenir. Sanatı eşi olan Leug Bok Chau’ya da öğretir. Kocası da bu dövüş sanatına Wing chun ismini verir ve o da bu sanatı başkalarına öğretir. Öte yandan rahip Chi Sim de Red Operaya ait gemilerde aşçılık yaparken kürekçi olan Leung Yee Tai ile karşılaşır. Onun işini yaparken çok iyi bir duruş tekniğine sahip olduğunu gözlemler. Ona Shaolin Long Pole (uzun sopa) tekniğini öğretir. Bu arada, Leung Yee Tai ile Wong Wah Bo, Red Opara’ya üye ve arkadaştırlar. Birbirlerine dövüş sanatlarıyla ilgili bildiklerini aktarırlar. Uzun sopa günümüzde Wing Chun’un bir parçasıdır. Foshan’da Dr. Leung Jan isimli bir eczacı ile karşılaşırlar. Dr. Jan, Tai ve Bo’nun öğrencisi olur. WT’yi öğrenir. Doktor Jan’ın sanatın hem soft hem de hard versiyonunu bildiği söylenmektedir. Doktor Jan 300’ün üzerinde sokak kavgasında asla yenilmez. Kendisi Wing Chun yumruk kralı olarak adlandırılır. Doktor Leung Jan’ın, Chan Wah Shun isimli kendisine komşu para işleriyle uğraşan bir tacir arkadaşı vardır. Tacir Shun da dövüş sanatı bilmektedir. Doktordan kendisine Wing Chun’u öğretmesini ister. Doktor da sanatı Shun’a öğretmek istemez. Zira iki oğlu Leung Chun ve Leung Bik ile Wooden Man Wah (Tahta Adam Wah) isimli toplam üç öğrencisi vardır. Tacir Wah gizlice Doktorun özel derslerini izler. Ayrıca Doktorun çocukları dışındaki tek öğrencisi olan Wah’dan ders alır. Tacir eksik yönlerini bu derslerle giderir. Daha sonra da Doktorun oğluna meydan okur. Oğul Leung Chun taciri idarede zorlanır. Bunun üzerine Doktor taciri, hem öğrencisi olarak kabul eder hem de ona akapunktur ve alternatif tedavi yöntemlerini öğretir. Tacir Wah da WT öğretmeye başlar. Toplam da 16 öğrenci yetiştirir. Bunlardan biri de Yip Man’dır. WT yıllar boyunca hızla duyulmuş, benimsenmiş ve yayılmıştır. Farklı WT klanları bu sanatı icra etmiştir. Toplamda 10’un üzerinde aile vardır. Yip Man, öğrencileri ve bunlardan Bruce Lee sayesinde, sanat çok popüler olmuştur. Wing Chun durağan değil, dinamik, gelişen evrimine devam eden bir savunma sanatıdır. Müsabaka sporu değildir. Temel prensip, ilke ve kurallarını korumaktadır. Esasen WT iki katmandan oluşmaktadır; Çekirdek ve Dış Katman. Çekirdek orijinal temeldir. Dış katman ise bu temel üzerine inşa edilen binadır veyahut o çekirdeğe dayalı değişen kısımdır. Bunu değiştiren başarılı icracılardır. Bu bina icracılar sayesinde zamanla değişmektedir. Ancak temel aynıdır. Wing Chun’da Formlar, Stiller, Teknikler, Driller vardır. 1. Siu Num Tao (1. Form) 2. Chum Kiu (2. Form) 3. Biu Jee (3. Form) 4. BCDF (Kılıç Formu) 5. LDBKF (Uzun Sırık Formu) 6. WOODEN DUMMY FORM (Tahta Adam Formu) 7. STICK (sopa), KNIFE(bıçak), ARM(silah), ROPE(ip), CHAIN(zincir), POLE(sırık) ve Bunların birbirlerine ve çıplak ele karşı savunma ve saldırıları) Yukarıda sayılanlardan bir kısmı Özel kuvvetler, Polis ve Asker Güvenlik Birimlerine öğretilmekte, bir kısmı ise öğretilmemektedir. Her savunma sanatı değerlidir. Savunma sanatlarının felsefesinde mütevazilik, alçakgönüllülük, sükunet yatar. Bu anlamda her bir sanat diğerleriyle karşılaştırılabilirdir (comparable). Savunma sanatları bir anlamda da kişinin kendisini, ve, diğerlerine ifade biçimidir. Bu bakımdan bakış açısıdırlar. WT; Bruce Lee’nin dediği gibi kişinin kendisini ifade etme tarzıdır. Genelde savunma sanatlarında bir sistem vardır. Bir kısmı ise sonludur. WT; dipsiz bir kuyu, sistemsiz bir sistemdir. Onu başarılı bir şekilde icra eden kişi sayısı kadar da varyasyonu vardır. Ancak öz, prensip, ilkeler aynıdır. Sunum farklıdır. Aynı tiyatro gibidir. Farklı oyuncular, aynı oyunu sunarlar. Fakat bazısı rolünü oynar, diğerleri role bürünür, bir kısmı da rolle bütünleşir, rol olurlar; rolü ve oyuncuyu ayırdetmek zordur. Dünya da yüzbinlerce kişinin WT yaptığı söylenmektedir. Fakat oyun aynı olmakla beraber, performans farklıdır. Amaç rolü gerçeğe (doğaya, doğala) en yakın oynamaktır. Yani rolle fiziken ve mental olarak bütünleşmektir. Her savunma sanatı özeldir, kendine özgüdür, değerlidir. WT nedir? WT emek-saattir, kendini ifade etmektir, disiplindir, azimdir, ilerlemektir, terdir, hayatı anlamaktır, güvendir, cesarettir, korkudan korkmamak ondan beslenmektir, insan vücudunu tanımaktır, doğanın işleyişini, doğanın ve ben’in sınırlarını ve sınırsızlığını izlemek ve farketmektir. WT öte yandan paylaşmak, dostluk, güvenmek, ekip olmak, kararlı olmaktır, düz yürümektir, belki yeniden yönlendirmektir, hedefe optimum bir şekilde varmaktır, gereksizi atmaktır, pratik olmaktır, gerçekçilik ve bilimselliktir, araçları etkin, verimli, ve yeterli kullanmaktır. Yani iktisat teorisindeki çok bilinen; ekonomide pareto optimumda olmaktır. Hayatın bir alanında öğrenilen şeyler, diğer alanlarda da geçerlidir; Örneğin, dürüst olmak, bir şeyi sevmek veya severek yapmak, işini ciddiye almak, özenli olmak, disiplin, güven, basiret; hem özel yaşama hem de profesyonel yaşama uyarlanabilir. Türkiye’de yıllardır bir söylem vardır; Türkiye’nin, Türk insanının marka yaratmadığı söylenir çeşitli platformlarda. Buna katılmak mümkün değildir. WT, Türkiye adına bir marka olmuştur. Değerli Hocalarımız Salih AVCI, Emin BOZTEPE bu savunma sanatını hem ülkemizde hem de dünyada Türk Markası haline getirmişlerdir. Bu sadece WT’yi icrada değil, ona farklı bir katkı yaparak, yorum getirerek de (Avcı, Boztepe Sistem) olmuştur. WT yeniliğe, katkıya, değişime de açık bir sanattır. Örneğin, Akademik yaşamda doktora ne ise 12. Dereceden sonra WT Teknikerlik ve devamı da odur. Doktora çalışmasında, bilime katkı ve/veya mevcuda farklı bir yorum beklenir. WT’de de ilerledikçe bu gerçekleşmektedir. Öğrenci sadece alıcı, öğrenen değil bir noktadan sonra aynı zamanda üreten, farklı yorumlayan olmaktadır. WT’de prensipler, ilkeler çekirdeği oluşturmaktadır. Araçlar; formlar, driller, teknikler vd’dir. Amaç en iyiye, mükemmele varmaktır. Bu sanatı yapan, etik değerler ve insan kalitesi açısından asgari değerleri taşımalıdır. Sisteme yakışmayan kişilere öğretilmesi söz konusu olamaz. Amacı dışında kullanılması da tasvip edilmemektedir. WT kendi başına bir okuldur. Öğrenilen her şey hayatın diğer alanlarıyla kesişmektedir. Atalarımızın söylediği gibi, insan yaşadıkça aslına döner. Aslında WT yaparken de aslımıza yani doğaya dönüyoruz. Arayış da doğalı, doğayı bulmaya yöneliktir. Gerçek WT öğrenimi 12. Dereceden sonra başlar. Çünkü yapılan hareketlerin gerçek anlamı ilerledikçe ve daha iyi anlaşılır. Aslında bazı üstatların söylediği gibi, WT öğrenimi dil öğrenimine benzer. Önce alfabe harfler, sonra heceler, kelime, cümle, paragraf, yazı, kompozisyon, kitap vs. Dil öğreniminin de sonu yoktur. Aynı şeyler WT için de geçerlidir. Yabancı bir dili tam öğrenmek diye bir şey çok zordur. Ama dili iyi kullanmak, ona hakim olmak, kendimizi iyi ifade etmek, amaç budur. Üstelik bu sanat genç, yaşlı, kadın, erkek hepsi tarafından icra edilebilir. WT kişiye ne kazandırır? Emek vermeyi, kendine güvenmeyi, ortak bir amaç için azimle çalışmayı, paylaşmayı, bir konuya yeterince odaklanmayı, bir hedefe yürümeyi, zorlukları aşmayı, dostlukları koruma ve geliştirmeyi, özenli basiretli olmayı, çalışarak elde etmeyi ve bunu korumayı, kendini ifade etmeyi, doğayı, hayatı ve insan vücudunu daha iyi tanımayı sağlar. Prensipleri hayatın diğer alanlarında da geçerlidir. WT’de Öğrenci dereceleri, Tekniker Dereceleri ve Sifuluk vardır. 12 öğrenci derecesi vardır. Her yıl seminerler yapılmaktadır. WT’de ilerlemenin sonu da yoktur. Bir başka kural da şudur; “The skill is the rank, the rank is not the skill.” Yani kıdem(derece/rütbe) yetenek değil, ama yetenek kıdemdir/rütbedir, yani çalışmak ve elde edileni korumak gerekiyor. Basitlik, etkinlik, bilimsellik, pratiklik, gerçekçilik, prensip ve ilkeler onu diğer sanatlara kıyasla farklı kılıyor. Bu sanata kalite ve marka değeri kazandırıyor. Diğer bir konu ise, telaş, acelecilik öğrenmeyi geciktiriyor. WT’de ilerlemede kısa yol yok. Bununla birlikte yatkınlık önemli. Çok çalışmak, sindirmek ve uygulamak, partnerli çalışmak ilerlemeyi hızlandırıyor. Tüm araçları kullanmak önemli (dummy, partner, farklı kişilerle çalışmak, modern ve geleneksel çalışma pratiklerini denemek, vd). Özellikle farklı icracıları izlemek, onlarla çalışmak bakış açısını zenginleştiriyor, etkinliği artırıyor. Bir noktaya kadar düşünmek, sonra düşünmeden doğal olarak hareketleri yapmak; önce beyne öğretmek sonra kasa öğretmek, sonra da düşünmeden doğal olarak içten gelerek (inherently) sanatı icra edebilmek; süreç böyle işliyor. Tabiki doğa kuralları burada da işliyor. Diğer bir konu da, WT’de kişinin bir yanı daima öğrenen konumunda. Sürekli de kişinin kendisini bilemesi, yani çalışmayı devam ettirmesi gerekiyor. Bu anlamda WT, jimnastiğe benzetilebilir. WT’yi meslek edinerek veya edinmeden geliştirerek öğrenci yetiştiren Kurucular, Sifu ve Shinglere müteşekkiriz. Çünkü ham bir maddeyi alarak sabırla, özenle işliyorlar ve birbirinden farklı ürünler ortaya çıkıyor. Bu nihai çıktılar da üretim sürecini aynen devam ettiriyorlar. Tam bir usta-çırak ilişkisi. Halihazırda WT öğrenen ve öğretenlerin; sosyal, kültürel, kişisel ve her türlü özellik, yapı ve kompozisyonlarına bakıldığında da, tablonun bu sanata ayrı bir değer kattığı aşikardır

BUDOKAİDO SPOR BRANŞI

Yıllardır kendilerini bu işe adamış Budokaido çalışanları iyi dengelenmiş bir spor dalı oluşturmak için gerek Asya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde alışmakta olan mücadele sanatları olarak tanınan (Karate, Taekwondo, Kungfu vs.) bu sistemlerin bütün tekniklerini içine alan amatör olarak, yapılan el, yumruk, dirsek, diz ve tekmelerin puan kazandırdığı amatör spor yarışmaları ile gerçekte savunma amaçlı geliştirlmiş mücadele sanatları, modern tıbbın ilkelerine ve amatör sporculuk sistemi içerisinde bütünleştirilmiş bir yarışma sporudur. Profesyonellikte star, süper star, ultra star ve mega star olarak yarışmaları vardır. Yıllardır ülkemizde yapılan Ashihara, Kyokoshin, Enshin, Kempo Karate gibi; ASHIHARA KARATE Merkez danışma kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ahihara Budokai spor dalı olarak Karate federasyonuna bağlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları temmuz 2004 tarihinde İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır. 2005 yılında Karate federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. 2007 yılında Wushu federasyonunna bağlanarak faaliyetlere başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek için alınan bir kararla BUDOKAIDO olarak isim değişikliği yapılmıştır. Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonası il şampiyonaları, antrenörlük kursu, aday hakem kursu düzenli olarak yapılmıştır. Yurtdışı çalışmaları devam etmektedir. BUDOKAİDO TARİHÇESİ Yıllardır ülkemizde çalışmaları sürdürülen Ashihara, Kyokushin gibi tam temaslı müsabaka anlayışını benimseyen sporların uygulayıcılarının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu; Merkez Danışma Kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ashihara Budokai spor dalı adı altında birleştirerek tek çatı altında toplayıp Karate federasyonuna bağlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları, Temmuz 2004 tarihinde ise İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır. Ashihara Budokai spor dalı 2005 yılında Karate Federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün federasyonlarla ilgili düzenleme kararı almasının ardından Mücadele Sporları Federasyonu lav edilmiştir. Ashihara Budokai spor dalı 2007 yılında Wushu Federasyonuna bağlanarak faaliyetlerine başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek amacıyla alınan bir kararla BUDOKAIDO (武道街道)spor dalı olarak isim değişikliği yapılmıştır. Budokaido kelime anlamı olarak “Savaş Sanatları Yolu” öğretisi demektir.Savaş sanatlarının mücadele alanlarının hepsini vuruş,düşürme,boğuş,kilit uygulamalarını kapsar. Mücadele sırasında müsabıklar yumruk, dirsek, diz ve tekme vuruşları ile düşürme tekniklerini kullanmak sureti ile puan almak ve ceza aldırma yöntemiyle galip gelinen amatör ve profesyonel bir yarışma sporu olarak ifade edilir. Budokaido spor branşının kendine özgü eğitim müfredatı Kuşak (Kyu) Derece (dan) seviyeleri oluşturulmuştur. Budokaido spor branşı grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Tam Temaslı ( Ful Contact ) müsabaka anlayışını benimseyen Avrupa Kyokushin Federasyonu (EKF) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF) Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.bağlanması Türkiye Wushu Federasyonu yönetim kurulunun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığına bildirilmiştir.hin Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi. *Amatör müsabakalar “Kumite” (Tam ve Yarı temaslı) ve “Kata” yarışması olmak üzere iki şekilde tatami ve platform üzerinde yapılır. *Profesyonel müsabakalar ise “Kiwami Kumite” Zirve müsabakaları olarak Budokaido (Kyokushin) branşında ve Karma Dövüş Sistemleri (Mix Fight) adıyla platform veya ringde yapılır. Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonaları, İl şampiyonaları, antrenörlük kursları, hakem kursları ve dan sınavları yapılmış olup, faaliyetler icra edilmeye devam etmektedir. 2014 yılı itibarıyla bağlı olunan Avrupa (EKF) ve Dünya Federasyonu (Kyokushin World Federation / KWF) tarafından organize edilecek Uluslar arası faaliyetlere Wushu Federasyonu çatısı altında oluşturulacak Budokaido (Kyokushin) Milli Takımı iştirak edebilecektir. BUDOKAİDO ULUSLARLARASI BAĞLANTI BİLGİSİ Wushu Federasyonu Danışma ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman AKYÜZ’ün desteği ile Wushu Federasyonu Budokaido grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Avrupa (EKF / European Kyokushin Federation) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF / Kyokushin World Federation) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Kyokushin spor branşı ile ilgili dünyada bir çok birlik, organizasyon ve federatif yapılar oluşturulmuş ancak sadece “Kyokushin World Federation / KWF” İsviçre’de Uluslar arası bir spor federasyonu olarak onaylanmıştır. Bundan sonra Budokaido (Kyokushin) olarak faaliyetler yapılacak olup, Uluslar arası KWF ve EKF’nin şampiyonalarına, seçilecek Milli Sporcular ile Wushu Federasyonunca katılım sağlanacaktır.

AİKİDO SPOR BRANŞI

Morihei UESHİBA, 14 aralık 1883′de Wakayama olarak bilinen Kii eyaletinin Tanebe şehrinde doğmuştur. Çocukluk yıllarında dahi Budo’ya olan ilgisi oldukça yoğun idi. Babasının yerel konsey olması sebebiyle sık sık evinde çıkan tartışmalara şahit olurdu ve beklide ileride güçlü bir adam olmak için o zaman kararını vermişti. 1903 Rus-Japon savaşına katılmadan önceki dönemde Tokyo’da Kito-Ryu Jujutsu ve Shinkage-Ryu Kenjutsu çalışmıştır. Daha sonra Sakai’ye giderek Yogyu-Ryu Jujutsu çalışmıştır. 1915 yılında Hokkaido’yaşadığı sırada Diato-ryu Aikijujutsu’nun kurucusu Sokaku TAKEDA (10 Ekim 1859 – 25 Nisan 1943) ile tanışma fırsatı buldu. Sokaku TAKEDA, Daito-ryu sanatını halka öğretmeye (daha doğrusu askeri personel, polis memurları, yargıçlar gibi seçkin bir sınıfa) başlayana dek bu öğreti 19. yüzyıla kadar Takeda ailesi içerisinde nesilden nesile bir gizlilik içerisinde aktarıldı. M.S 858-876 yıllarında hüküm süren imparator Seiwa ailesinden çıkan ve Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu tarafından 11. yüzyılda gelişen Daito-ryu sanatını babasından öğrenen Sokaku TAKEDA, ayrıca babası Sokuchi TAKEDA ile kenjutsu, bojutsu ve sumo da çalışmıştır. Ono-ha Itto-ryu sanatını Yokikan dojoda Shibuya Toba’dan öğrenmiştir. Daha sonra babasının arkadaşı olan kılıç ustası Sakakibara Kenkichi ile Jikishinkage-ryu çalışmıştır. Sakakibara’nın dojosunda o günün ünlü kılıç ustalarıyla çalışma fırsatı bulmuştur. Ayrıca çok çeşitli silahların kullanımını içeren Hozoin-ryu dan lisans almıştır. Tanoma Saigo’dan oshikiuchi öğrenmiştir. Sokaku TAKEDA 150 cm. den daha uzun ve iri olmamasına rağmen “Aizu’nun küçük şeytanı” olarak anılır ve Japonya’nın bir çok yerine ziyaretler yaparak dojoları dolaşır kendini test ederdi. Meiji döneminin başlamasıyla kılıç devri sona ermiş ve artık yoluna jujutsu ile devam edecektir. Böylece Dito-ryu aikijujutsu doğmuştur. Sokaku TAKEDA tüm öğrencilerini kayıt altına almış ve hangi yıllarda ne kadar süre ile çalıştığı bilgisi günümüze kadar gelmiştir. Morihei UESHİBA, Sokaku TAKEDA’nın en favori öğrencisidir ve onunla birlikte seyehatlar yaparak asistanı olmuştur. 30′lu yaşlarda olmasına rağmen polis, asker ve yargıçlara seminerler veriyordu. Bu o dönem için sıra dışı bir olaydır çünkü samurai ailesinden gelmeyenlerin kendini bu şekilde kabul ettirebilmesi imkansızdı. Morihei UESHİBA ile Sokaku TAKEDA arasında son derece sıcak bir yakınlık söz konusu idi. Öyleki Daito-ryu aikibudo’nun kurucusu olan Sokaku TAKEDA’nın oğlu Tokimune TAKEDA benden sonra babamın azarlarına en fazla katlanan Morihei UESHİBA olmuştur diyor ve Sokaku TAKEDA’nın en çok sevdiği öğrencisinin yine o olduğunu söylüyor. Morihei UESHİBA Osaka’da tutuklandığında Yukiyashi Sagawa ile kendisinden onu ziyaret etmesini istiyor ve çok endişelendiğini anlatıyor. 1919 yılında Morihei UESHİBA’nın babasının hastalanması ile Hokaido’dan ayrılırken her şeyini hocası Sokaku TAKEDA’ya hibe etmesi de bu yakınlığın ispatıdır. Morihei UESHİBA. Sokaku TAKEDA ile 1915 yılından 1937 yılına kadar uzun bir süre çalışmıştır. O günlerde en yüksek seviye olan kyoju dairi lisansını ve goshinyo no te belgesini almıştır. O Sensei’in yıllar boyu süren araştırmaları ve çalışmaları sonucu, en son 1942 yılında Aikido olarak adlandırdığı sanatı kurmuştur.

WUSHU SPOR BRANŞI

Çin; 5000 yıllık tarihi ile, 20 hanedanlığın yönetimiyle, 34 eyaletten oluşan, 55 toplumsal ırkı bünyesinde barındıran, 5 çeşit dini yaşan halkı ile dünyanın en eski toprakları. Bu topraklarda ortaya çıkmış bir savaşma sanatı, Wushu. Wushu, gerçek topluluklarda filizlendi. Kabilelerin yaşadığı dönemlerde, yaşam mücadelesi için yapılan savaşlarda, tek vuruş, tek batırma, tek yumruk, tek tekme; öğretim, pratik vb. ortaya çıkan prensip kavramlar ile Wushu’ nun filizlenmesi hızlandı. Wushu, köle toplumlar zamanında tanınmaya başlandı. Xia (mö.2100-1600) hanedanlığı döneminde kurulan, savaşlarda geliştirilip kullanılan Wushu, iki ana unsurda toplandı; 1- askeri Wushu hareketleri, 2- Wushu hareketi okul eğitimi. Shang (mö.1600-1066) hanedanlığı döneminde görülmeye başlanan Wushu eğitimindeki el şekilleri, Zhou (mö. 1066-221) hanedanlığı döneminde savaş oyunu eğitimi, seriler halinde pratik haline getirildi. Zhou döneminde görülen, ilk Çin savaş sanatları kaynak eserlerinden olan Zhouyi (değişimler) veya Yijing (değişimler) kitabında; Tao felsefesinde, bir Yin (dişil) ve bir Yang (erkil) prensibi, daha sonra Taiji (varlık) değişimi, Liangyi (çift anlam) oluşumu, Sixiang (dört şekil), Bagua (sekiz diyagram) vb. prensipler kullanıldı. Çin savaş sanatlarının ana kaynağı olan Taiji yaşam öğretisi, Chunqiu (mö.770-256) Savaşan Devletler döneminin arkasından, lordlar tarafından savaş alanlarında teknik olarak kullanıldı. Chunqiu döneminde, boğuşmaya kalkışmak tekniği, tanrıdan gönderilen kahraman olarak tanımlandı. Aynı zamanda bu dönemde, kılıç yapımı ve kılıç metodu geliştirildi. Wushu, feodal topluluklar döneminde gelişmeye başladı. Qin (mö.221-206) ve Han (mö.206-ms.220) hanedanlığı döneminde, Wushu’ nun gelişimi için birlikler kuruldu ve Jiaoli (boğuşma) ve Jijian (kılıç döğüşü) döğüşleri oluşturuldu. Yanlexingwu (rahat oyun), Hongmenyan (kaz girişi), Xiangzhuangwujian (malikane kılıç oyunu) gibi oyun formları folklorik olarak uygulandı. Daowu (bıçak oyunu), Liwu (kuvvet oyunu) gibi müzik eşliğinde yapılan oyunlar, günümüz Wushu’ sunun Taolu (form) bölümü tekniğinin ilk şekli oldu. Tang (618-907) hanedanlığı döneminde Wushu; gelişmeye, ilerlemeye ve savaşçı askerler tarafından, askeri eğitimlerde jianshu (kılıç sanatı) kullanılmaya başlandı. Li-Bai ve Zhang-Xucao şiirlerinde ve kitaplarında, Wushu çalışmalarını bir kültür olarak tanımladılar. Song (960-1279) ve Yuan (1279-1368) hanedanlıkları döneminde; Yinglue ve Gongjian gibi organizasyonlar kurularak Wuyi (Wushu – savaş sanatı), halk arasında çalışılmaya başlandı. Tekli çalışma ve karşılıklı çalışma metodları geliştirildi. Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1912) hanedanlıkları, Wushu’ nun gelişim dönemleri oldu. Changquan, Houquan, Shaolinquan, Neijiaquan gibi 10 bölüm ve Taijiquan, Baguazhang ve Xingyiquan gibi stiller oluşturuldu. Günümüzde, Wushu’ da yapılan değişiklikler ile beden eğitimi organizasyonları, döğüş dernekleri ve savaşçı birlikleri oluşturulmaya başlandı. 1909 yılında Shanghai’ de Jingwu Spor Birliği, 1910 yılında Tianjin’ de Çin Savaşçı Birliği, 1927 yılında Nanjing’ de Çin Merkezi Devlet Wushu Enstitüs’ ü kuruldu. 1936 yılında, Çin Wushu takımı, Olimpiyat oyunlarında gösteriler yaptı. Çin devletinin kuruluşundan (1912-1949) sonra, Wushu gelişmeye başladı. 1956 yılında Beijing’ de Çin Wushu Birliği kuruldu. Daha önce Wushu grupları olarak hareket ediliyordu. 1958 yılında Changquan, Nanquan, Taijiquan stillerinin standart formları oluşturuldu. 1985 yılında, Xian’ da yapılan toplantı neticesinde, komiteler oluşturularak Beijing’ de Uluslararası Wushu Federasyonu kuruldu. 1987 yılında, 1. Asya Wushu Şampiyonası yapıldı. 1990 yılında, 11. Asya oyunlarında, Wushu’ nun Jingsai yarışma kuralları uygulandı. 1999 yılında, Uluslararası Wushu Federasyonu’ nun, Uluslararası Olimpiyat komitesine yapmış olduğu başvurusu kabul edildi ve Wushu Sporu, Olimpiyat Oyunları’ na katılmaya hak kazandı. 2008 yılında, Olimpiyat Oyunları’ nın Çin-Beijing’ de yapılması karar alındı. Wushu sporcuları, bundan sonraki dönemlerde, Olimpiyat Oyunları’ nda yarışmak için hazırlanıyor.

JEET KUNE DO KULELKAVİDO

 

GENEL TERİMLER:
AJKDF: Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nu,
JKD: Jeet Kune Do felsefesini
JKKD: JKD Kulelkavido branşını
MHK: Merkez Hakem Kurulunu,
Renkli Şallar: Öğrencilik derecesini,
Siyah Beyaz Şal: Antrenörlük derecesini,
Siyah Şal: Ustalık derecesini,
Tuan (Grade): JKD Kulelkavido spor dalında asistanlık derecesini,
Sifu: Ustalık ünvanını,
Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı ifade eder. Ayrıca renkli şallar beyaz, sarı, yeşil, mavi ve kahverengi’dir.

TERMİNOLOJİ
Kwoon – OKUL-School, gym, institute, place of training
Joap Hop – SIRAYA GİRMEK-Group together, line up
Jyu Yee – DİKKATİNİ ÇEKMEK-Come to attention
Yu Bay – OKUMA-Ready
Hay, Hey – BAŞLAMA-Begin
Gin Lai – SELAM-Salute
Jeet – DURDURMA-To stop or intercept
Kune – YUMRUK-Fist
Do-YOL-Way
Jeet Kune Do – DURDURAN YUMRUĞUN YOLU-Way of the Intercepting Fist
Jeet Gurk – DURDURAN KAVAL BLOĞU- Shin Block
Jeet Sao – DURDURAN EL- Intercepting Hand, as used in the shoulder or bicep stop
Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Intercepting Kick
Si-Dai – SİZDEN SONRA KATILAN ÖĞRENCİ
Si-Hing –SİZDEN KIDEMLİ ÖĞRENCİ
Si-Gung –USTANIN USTASI- grandmaster
Si-Po –SİGUNG’UN EŞİ- grandmaster wife
Taai-Si-Gung –BÜYÜK USTANIN USTASI- grandmaster’s master
Taai-Si –Po –BÜYÜK USTANIN USTASININ EŞİ- grandmaster’s master’s wife
Sifu – USTA- Instructor
Simu/Simo – USTANIN EŞİ-Female Instructor
SiGung – USTANIN USTASI-Instructor’s Instructor
Sijo – SİSTEM KURUCUSU-Founder of the system
Don Chi Sao – TEK KOL YAPIŞKAN ELLER- Single-arm sticking hands
Seong Chi Sao – ÇİFT KOL YAPIŞKAN ELLER- Double-arm sticking hands
Poon Sao – YUVARLANAN KOLLAR-Rolling arms
Gor Sao – YAPIŞKAN ELLER YARIŞMASI-Chi sao sparring
Phon Sao – TUZAKLANAN ELLER-Trapping hands
Lin Sil Die Dar – EŞZAMANLI SAVUNMA VE ATAK-Simultaneous defense and attack
Tek – TEKME-Kick
Jung Seen – MERKEZİ HAT-Centerline
Ha Da – AŞAĞI VURUŞ- Low hit
Jung Da – ORTAYA VURUŞ- Middle hit
Go Da – YUKARI VURUŞ- High hit
Mook Jong – TAHTA ADAM- Wooden Dummy
Sil Lim Tao – WING CHUN’UN İLK FORMU- First Wing Chun form
Bi Jong, Bai Jong, By Jong – HAZIR DURUŞ- On-guard position
Jee Yao Bok Gik – SERBEST STİL MÜSABAKA- Freestyle sparring
Fa Kune – SÜSLÜ ETKİSİZ SİSTEM VEYA METOT- Flowery, ineffective style or method
Chung Chuie – DİKEY YUMRUK- Vertical fist
Biu Jee, Bil Jee – MIZRAK PARMA VURUŞU- Thrusting finger, finger jab
Qua Chuie, Gwa Chuie – ELSIRTI- Back fist
Oou Chuie – KROŞE- Hook punch
Ping Chuie – DÜZ YUMUK- Horizontal fist punch
Jin Chuie – APARKAT- Uppercut
Fu Jao – PENÇE VURUŞ- Claw hand strike
Sot Kil – ÇEKİÇ YUMRUK- Hammer fist
Choap Chuie – YARIM EKLEM YUMRUĞU- Half-knuckle fist punch
Woang Jeong – AVUÇ YANIYLA VURUŞ- Side palm smash
Yun Jeong – DİKEY AVUÇ VURUŞU- Vertical palm smash
Jao Sao – KANCA AVUÇ VURUŞU- Running hand palm smash, hooking palm smash
Sat Sao – DİLİMLEYEN EL- Slicing hand, palm down chop
Jom Sao – YUKARI DOĞRU İÇTEN KESME- Palm up chop or inward cutting hand, palm up
Jik Chung Chuie – DİKEY DİREKT YUMRUK- Vertical fist blast
Jik Tek – DÜZ TEKME- Straight kick/Front Kick With Toe
Juk Tek – YAN TEKME- Side kick
Oou Tek – KANCA TEKME- Hook kick/round kick (Roundhouse Kick)
Hou Tek – GERİ TEKME- Back kick
Hou Juk Tek – GERİYE YAN TEKME- Back Side Kick
Juen Tek – DÖNER TEKME- Spin back kick
So Tek – SÜPÜREN TEKME- Sweep kick (Reverse hook kick)
Dum Tek – EZEN TEKME- Stomp kick/ Foot Stomp
Lin Dum Tek – ÇAPRAZ EZEN TEKME- Cross stamp kick (Oblique kick)
Cup Tek/Kao Tek – KEPÇE TEKME- Scooping kick
Qua Tek, Gwa Tek – İÇTEN DAİRESEL TEKME- Inverted hook kick
Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Foot obstruction, stop kick
Jeet Da – DURDURAN VURUŞ- Stop hit, intercepting hit
Sut Da – DİZ VURUŞU- Knee strike
Jang Da – DİRSEK VURUŞU- Elbow strike
Tan Sao – AVUÇ YUKARI EL- Palm-up hand (wedging)/Palm Up Deflecting Hand
Pak Sao – TOKATLAYAN EL- Slapping hand
Maun Sao – ARAYAN EL- Inquisitive hand, asking hand
Maun Choi – ÖNDEN JAB- Jab (lead punch)
Wu Sao – GERİDEKİ EL/KORUYAN EL- Protective hand/ Rear Hand
Goang Sao – BİLEKDIŞIYLA AŞAĞIYA BLOKE/SAVUŞTURMA- Low outer wrist block/parry
Boang Sao – KANAT KOL- Raised elbow deflection, wing arm parry
Fook Sao – AYNAYA BAKAN EL/KÖPRÜ EL- Bent-wrist elbow-in parry or bridging hand
Bil Sao, Biu Sao – MIZRAK EL- Thrusting fingers block/parry
Jom Sao – İÇ KISMIYLA KESEN AVUÇ- Inward chop block/parry
Jum Sao – BIÇAK EL/BATAN EL- Sinking elbow parry
Gaun Sao – YARAN BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) – Splitting block/parry (uses both arms)
Kwun Sao – DÖNEN KOLLARLA BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) -Rotating arms block/parry (uses both arms)
Lop Sao – YAKALAYAN EL- Grabbing hand
Lin Lop Sao – ÇAPRAZ YAKALAYAN EL- Cross grabbing hand
Jut Sao – ÖPÜLEN EL/BASTIRIP ÇEKEREK SARSAN EL- Jerking hand
Gum Sao – DUR DİYEN EL- İĞNE EL- Pinning hand, Pressing Hand
Jao Sao – DIŞTAN SÜRPRİZ EL/ KAÇAN EL- Running hand
Huen Sao – EKSENİNDE ÇEMBERLEYEN EL- Circling hand
Man Geng Sao – ELLE BOYUN ÇEKME- Neck pulling hand
Lan Sao – BAR KOL- Bar arm
Tok Sao –AVUÇYUKARI UZANAN DİPÇİK- Elbow lifting hand/ Lifting arm or lifting hand
Cup Sao/Kao Sao – TEMASLA YÖNLENDİRME/KEPÇE EL- Scooping hand
Tan Da – AVUÇYUKARI VURUŞ- Palm-up hand with hit
Woang Pak Da – ÇAPRAZ TOKAT VURUŞU- Cross slap cover with hit
Loy Ha Pak Da – AŞAĞI İÇ TOKAT VURUŞU- Low inside slap cover with hit
Ouy Ha Pak Da – AŞAĞI DIŞ TOKAT VURUŞU- Low outside slap cover with hit
Fook Da – CHİ SAO POZİSYONUNDA SOL EL/HASMIN KOLU ÜZERİNDEN VURUŞ- Arm resting on opponent’s with hit
Goang Da – TERS TAN SAO/BİLEKDIŞIYLA AŞAĞI SAVUŞTURMAYLA VURUŞ- Low outer wrist block/parry with hit
Bil Da, Biu Da – MIZRAK VURUŞU/SAPLAMA VURUŞU- Thrusting fingers block/parry with hit
Boang Da – KANAT KOL VURUŞU- Wing arm parry with hit
Jern DİKEY AVUÇ VURUŞU- – vertical Palm strike
Juen So Tek –DÖNEREK SÜPÜREN TEKME-  Spinning Heel Kick
Kow Tao – KAFA TOSU- Head butt
Lao Sing Choi – DİKEY ÇEKİÇ VURUŞ- Lateral Hammer Fist Strike
Lee Jun Fan – BRUCE LEE’NİN ÇİNCE ADI- Bruce Lee’s Chinese Name
Lie Sao – AVUÇ YUKARI ÇEKME- palm up pulling
Na – KİLİTLEME- Locking or submission
Sut (saat) – DİZ- Knee
Tie Sut – YUKARIYA DOĞRU DİZ- Raising Knee
Cup Yai Sut (Cup Yie Sut) – DURDURAN DİZ- Stomping Knee
Tow Dai – ÖĞRENCİ- Student
Tow Suen – ÖĞRENCİNİZİN ÖĞRENCİSİ- Student’s Student
Yap-Sat-Dai Ji-ÖZEL ÖĞRENCİ
Si Sook –KÜÇÜK AMCA
Si Bak- BÜYÜK AMCA
Wong Pak – DIŞA ÇAPRAZ TOKAT- Outside Cross Slap
Wu Choi – GERİDEKİ YUMRUK- Cross (as in Jab, cross)
Wu Tek – GERİDEKİ BACAK- Rear leg
Tun Sow (Ton Sow) – GÖSTERİLEN EL- Showing Hand
Fack sau- YUKARI BLOKE- High Block
Toh Ma-İLERİ KAYAR ADIM-step slide advance
Cho Ma-YAN DÖNME-stance pivot or side pivot
Toy Ma- GARDDA GERİ ÇEKİLME-retreating stance
Soong Ma-İLERİ ADIMLA-advance step through
Loy Seen-İÇERİYE ADIM-inside step
How Huen June Ma-GERİYE DAİRESEL ADIMLA- back circle step fhrough
Yow Ma-SAĞ DURUŞ- right stance
Jore Ma-SOL DURUŞ- left stance
Yee Kim Yin Ma-WING CHUN DURUŞU-wing chun stance
Loy Kwan Sao-İÇERİYE DÖNEN ELLER-inside rolling hands
Noy Kwan Sao-DIŞARIYA DÖNEN ELLER-outside rolling hands
Tuet (toot) Sao- SERBEST ELLER- freeing hands
Jeep Sau- KIRIK ELLER-breaking hands
Chung Gang- BOĞAZ SIKMA-throat squeeze
See Gong Sing-ZAMANLAMA-timing
Mn-KAPI- gate
Go-YUKARI-high
Joan-ORTA-middle/center
Ha-AŞAĞI-low
Fie-HIZLI-quick
Cheen-ÖN-front
Hou-GERİ- back
Lee See Lung-KÜÇÜK DRAGON- little dragon

TARİHÇE

Bruce Lee Amerika’da Kaliforniya eyaletinin San Fransisko şehrinde doğdu (1940). Onlu yaşlarda Wing Chun’un büyük ustası Yip Man’in nezaretinde onun üst öğrencilerinden Wong Shun-Leung, William Chueng ve arkadaşları Hawkins Cheung ile birkaç yıl çalıştı. Wing Chun çalışırken Hun Gar, Praying Mantis ve Tai Chi gibi diğer dövüş sanatlarını da denedi. Wing Chun’un merkezi hat teorisi (centerline), sabit dirsek teorisi (immovable elbow theory), trapping (phon sao), dört köşe teorisi (four corner theory) ve sticky hands (chi sao) gibi Wing Chun metotlarıyla kollarını makineleştirdi. Bruce Lee sürekli olarak değişerek gelişti ve geliştikçe değişti. Wing Chun dışında Batı Boksu (western boxing) çalışınca bir takım noksanları olduğunu düşünmekle birlikte bokstan da yararlandı. Ayrıca altı ay kadar kardeşiyle çalıştığı eskrim (fencing) sayesinde stop-hit, atağın beş yolu (five ways of attack), güçlü tarafın önde olması (power side forward), kırık ritim (broken rhythm), şaşırtmaca (deceptiveness), zamanlama (timing), mesafe ayarı (cadence), bazı ayak hareketleri (footwork) egzersizlerigibi sonradan ona ilham olacak bilgiler edindi.

Amerika’ya gitti (1959). Seattle’a (Washington) yerleşerek orada “Lee Jun Fan Gung Fu Enstitüsü” adında bir dövüş sanatı okulu açtı (1964). Burada bazı değişikliklerle Wing Chun öğretince bazı Wing Chun ustaları bu değişikliklerden dolayı ve Çinli dışındakilerle olan paylaşımı nedeniyle dövüş teklifleri aldı. Çin’in bölgesel dövüş sanatları ustası Wong Jack Man’i bir meydan okuma maçında 3 dakikadan daha kısa sürede dövüşüp yendikten sonra Bruce Lee zaferine rağmen hayal kırıklığına uğradı. Dövüş stilinin ona koyduğu limitler nedeniyle dövüşün uzamış olmasından rahatsız oldu ve tüm potansiyeliyle dövüşmediğini gördü. Böylece limitleri olmayan dövüş sanatları felsefesini oluşturacaktı. Bu uygulayıcıları bir şeyler yapmak için bir tek yol veya stile zorlamıyordu. İlk kez Garfield High School’da 1 inch yumruk kullanımını gösterdi. “Chinese Gung Fu: The Philosophical Art of Self Defense” (Çin Kung Fu’su: Kendini Savunmanın Felsefi Sanatı) kitabını yazdı.

Seattle’da Judo şampiyonu Jesse Raymond Glover ile bir Judo Şampiyonasında tanışınca Lee’nin hem en yakın ve hem de çalışma arkadaşı oldu. Glover onu kısa süre sonra kendi arkadaşlarıyla (Ed Hart, Skip Ellsworth, Jim DeMile, Leroy Garcia, Pat Hooks) tanıştırınca Lee’nin parklarda, garajlarda ve spor salonlarındaki derslerine onlar da dâhil oldu. Daha sonra Taky Kimura, Joe Cowles, Doug Palmer, Pat Strong ve başkaları geldiler. Fakat Lee sürekli evrimleşti. Oakland’da kendisinden yaşça büyük olan dövüş sanatçısı James Jimm Lee ile tanışınca Oakland’da ikinci bir Jun Fan Gung Fu Enstitüsü’nü açtılar. Yaş farkına rağmen James, Bruce’dan etkilenince Seattle’ı bırakarak Oakland’a geldi ve okulu açtı. James yardımcı öğretmen oldu. Ed Parker’ın Long Beach’a Uluslararası Karate Şampiyonası davetine icabet ederek orada 1 inch yumruk ve iki parmak şınavını gösterdi. TV yapımcısı Bill Dozier tarafından keşfedildi (1964). Lee Los Angeles’a taşınarak (1965) üçüncü ve son okulunu Dan Inosanto ile açtığında artık “Durduran Yumruğun Yolu” (The Way of the Intercepting Fist) ya da “Jeet Kune Do” (JKD) felsefesinden söz ediyordu.

Bruce Lee’nin dövüş sanatı “Jun Fan Gung Fu” olarak biliniyordu (Lee’nin Çince adı Jun Fan’dır). Los Angeles’taki öğrencileri araına Ted Wong, Dan Lee, Bob Bremer, Jerry Poteet, Pete Jacobs, Richard Bustillo, Larry Hartsell, Herb Jackson ve Steve Golden dahil oldu. Joe Lewis, Mike Stone, Chuck Norris ve Louis Delgado gibi turnuva şampiyonlarını da çalıştırdı; Joe Hyams, Stirling Siliphant, Tom Tannenbaum, Lee Marwin, Kareem Abdul Jabbar, Roman Polanski, James Coburn ve Steve McQueen gibi meşhurları da. Sonra tüm okullarını kapatarak (1969) çalışma için “arka bahçe” (backyard) yaklaşımını benimsedi. Önce sınıfları küçük ve dersleri daha kişisel tuttu. Wing Chun’un kol ağırlıklı disiplininden kurtularak Jhoon Rhee tarafından kendisine öğretilen hızlı tekmeleri kullandı. Bu süreçte henüz otuz yaşında ağırlık kaldırırken sırtını incitince doktoru bir daha tekme kullanmasını yasakladı. Dinlenme sürecinde JKD ile ilgili notlar aldı. Rahatsızlığını kendi çabasıyla atlattı.

Bruce Lee farklı çalışma metotları kullandı. Kuvvet için ağırlık çalışması, dayanıklılık için koşu, esneklik için germe ve diğerleri. Stilsiz stile vurgu yaptı (the style of no style). Geleneksel stillerin kalıplarından kurtulmak gerektiğini söyledi. İsminin fazla kısıtlayıcı olduğuna düşününce bu ismi verdiğine pişman oldu; çünkü belirli parametreler koyuyordu. Hâlbuki onun fikri sınırların dışında bir sanattı. Anilikteki önemine binaen öncü yumruğu (straight lead) önemsedi. Hasma atak yaparken “haber verme” dedi, “telgraf çekme” (non-telegraphic). Su gibi akarak açıları bulmayı öğütledi (be like water). Savunmaları uzatma yerine atağı anında durdurmayı (stop hits & stop kicks) ya da eşzamanlılığı (simultaneous parrying & punching) yani çabuk cevap vermeyi önerdi. Yükseğe tekmeyi egzersiz dışında hoş görmedi (No low kicks & high punch & mixed). Gerçek dövüşü ya da gerçekçiliği kriter edindi (combat realism). Klasiklerin tabularını yıktı (non classical). Akışkanlığı tavsiye etti (fluidity). Tüm mesafelerde rahatlık (comfort in all ranges) ve tüm pozisyonlarda rahatlık (adaptability in all positions) istedi. En yakın mesafede en uzun silahı kullanmayı teklif etti (longest weapon on nearest target). “Yumuşak hedefe güçlü silah” (strongest weapon softest target) dedi. Bireyin sistemden önemli (individual more important than the system) ve deneyimin de tekniğin üstünde olduğunu iddia etti (experience over technique). “Faydalı olanı al” dedi (absorb what is useful) ve “gereksiz olanı at” (hack away the unessential). Koşulsuzluğa (non conditional), kişisel özgünlüğe (individual uniqueness), doğallığa (spontaneity), stratejist olmaya, her yerde uygulanabilirliğe (applicable anywhere) çağırdı. “Limiti limit olarak kullanma” dedi (no limitation as limitation) ve “yolu yol olarak kullanma” (no way as the way). “Her şey dâhil et ve hiçbir şeyi hariç tutma” dedi (all inclusive, excludes nothing). “Bob and weave”den bahsetti. Ekonomik hareket edilmesini istedi (economy of motion); etkili (efficiency), direkt (directness) ve basitçe (simplicity). Prensipleriyle büyük bir dövüş sanatı filozofu olduğunu gösterdi. Bu yüzden Jeet Kune Do komplike hareketler veya stilize kalıplar yerine basitliği arar.

Egzersizi çok önemsedi. Bruce Lee’nin ilk iki okulundaki müfredatında egzersiz olmasa bile sonraki okulunda bu noksanlığı gidermiştir. Bu müfredatta önce fitnes programı vardır. Bruce Lee birçok dövüş sanatçısının fiziksel kondisyon için yeterince zaman ayırmadığını fark etti. Total fitnesin tüm elementlerini, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, kardiyovasküler dayanıklık ve esnekliği dâhil etti. Kas gücünü geliştirmek için geleneksel vücut geliştirme ve ağırlık çalışmalarını kullandı. Dövüş sanatlarındaki fiziksel çalışmalarda başarılı olmak için zihinsel ve ruhsal hazırlığın önemli olduğunu vurguladı. “The Tao of Jeet Kune Do” isimli kitabında antrenmanın en ihmal edilen şey olduğunu yazdı. Yeteneğin geliştirilmesi için çok fazla zaman harcandığı gibi kişiliğin geliştirilmesi için zaman ayrılmadığını söyledi. JKD sadece Bruce Lee’nin konsepti olduğundan salt olarak “Jeet Kune Do” ismini hiçbir öğrencisi kullanmamaktadır.

Asistanı Dan İnosanto, “Bruce Lee’nin ölümünden sonra Jeet Kune Do değişik evrelerden geçmiştir” dedi. Lee’nin bazı öğrencileri Jeet Kune Do’yu Lee’nin kendilerine öğrettiği gibi öğretirken diğer bazıları ise kendi kültürel sanatlarını (BJJ, Filipino Kali, Thai Boxing, French Savate) kattılar. Bruce Lee’nin asistanlarına göre, “Her dövüş sanatçısı kendi JKD’sini kendisi bulacak olmasına rağmen, daima JKD’yi kendi başına bir sanat oluşturan bir çekirdek prensipler serisi olacaktır.” Bruce Lee bırakın her yıl her ay değişen ama gelişen biriydi. Bu yüzden ona ait her şeyi almanın yolu tüm öğrencilerinden yararlanmakla mümkündür. Bruce Lee JKD felsefesinde kişinin kendi özgünlüğünü

ortaya koymasını istediğinden farklı JKD metotları oluşmuştur. Professor Joseph Cowles’ın Wu Wei Gung Fu’su, James Demile’in Wing Chun Do’su, Jesse Raymond Glover’ın Non Classical Gung Fu’su, Dan İnosanto’nun Jun Fan Jeet Kune Do’su örnek verilebilir. Tüm öğrencilerinin JKD’leri soyadlarıyla ifade edilebilir.

JKD Kulelkavido, Yüksel Yılmaz tarafından adının hiç duyulmadığı 1980’li yılların başından beri incelediği JKD felsefesinin ülkemiz şarlarına göre dizayn edilmiş bir Türk konseptidir. 80’li yıllarda özel derslerle bu felsefeyi yaymıştır. 1987’de İzmit’in merkezinde açılan bir spor okulunda uzun zaman bu felsefenin kriterlerini anlatmıştır. 1993’te yayınladığı dövüş sanatı dergilerinde bu felsefenin inceliklerine girmiştir. Yabancılarla karşılaştığı özel müsabakalarında bile her defasında bu felsefenin sadece bir teoriden ibaret olmadığını göstermiştir. Çeşitli branşlarda yarışan JKD’ciler dünya şampiyonlukları elde etmişlerdir. Yüksel Yılmaz’ın öğrencileri arasında Bruce Lee’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü jenerasyon öğrencileri de mevcuttur. Silsile olarak başta Jesse Glover olmak üzere Bruce Lee’nin altı orijinal öğrencisinden ders almış olan Tom Keplar’ın Türkiye’deki temsilcisi ve “Türkiye’de Jeet Kune Do’nun Babası” olarak ilan ettiği Yüksel Yılmaz tarafından yorumlanmıştır. Yüksel Yılmaz dış bağlantılar yaparak Bruce Lee’nin tüm öğrencilerinin JKD’lerini Türkçeleştirerek makalelerle halinde yorumlarını medyada yaymıştır. 2008’de “Jeet Kune Do’nun Felsefesi” isimli kitabı yayınlanmıştır. 2009 yılında Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nu kurarak dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de temsilcilikler belirlemiştir. Günümüzde Yüksel Yılmaz birçok ülkede birçok kuruluşun JKD Türkiye temsilcisidir.

Türk JKD’si “JKD Kulelkavido” dünyada organize edilen JKD maçlarında Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edeceğinden emindir. Ülkemizde de mevcut branşlarla beraber kardeşlik ve renk katacaktır. Bruce Lee’nin her jenerasyonda öğrencisi davet edilerek ülkemizde JKD hakkında Bruce Lee sonrası gelişmeler zaman kaybetmeden takip edilecektir. Böylece Türk JKD camiası sürekli olarak sadece yararlı olanı almaya ve oradan itibaren geliştirmeye devam edecektir.

Kaynakça: https://en.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksel_Y%C4%B1lmaz

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksel_Y%C4%B1lmaz_(yazar)

JEET KUNE DO BİLGİSİ

JEET KUNE DO’NUN ANLAMI

Jeet: Durdurmak (intercepting).

Kune: Yumruk (fist)

Do: Yol, yöntem, tarz (way).

Jeet Kune Do: Durduran Yumruğun Yolu (The Way of the Intercepting Fist).

JEET KUNE DO’NUN KURUCUSU

Bruce Lee (27 Kasım 1940, San Fransisko-20 Temmuz 1973, Homg Kong): Çince adı ‘Jun Fan Lee’.

BRUCE LEE’NİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİJKLERİ

Savaş sanatı felsefesi filozofluğu, zihinsel ve fiziksel yeterlilik, çok hızlı atak yeteneği, öğrenmede tevazu, analitik düşünsel ve evrimsel özelliği vs. sayılabilir.

JEET KUNE DO’NUN MÜFREDATI: JUN FAN GUNG FU

Bruce Lee’nin Çince adı “Jun Fan Lee” olduğu için kendi sistemine “Jun Fan Gung Fu” demişti; yani “Jun Fan’ın Gung Fu’su”; yani “benim Gung Fu’m”. 1958-73 yıllarında Bruce Lee çeşitli dövüş sanatlarının görüşlerini yeni bir dövüş sistemi şeklinde bir araya getirdi. ‘Jun Fan Gung Fu’nun temel aldığı branşlar daha ziyade Wing Chun, Boks ve Eskrim’di. Bunun dışında teknikler, alıştırmalar, prensipler ve konseptler az veya çok belirgin ama daima değiştirilmiş olarak başka dövüş sanatlarından etkilenmiştir ki ‘şahsi dövüş stili’ndeki zayıflıklar veya boşluklar ortadan kaldırılsın. Bu şekilde oluşturduğu dövüş tarzına ‘Jun Fan’ adını verdi. 1965’te (özellikle 1967-68’de) ilk kez Jeet Kune Do “durduran yumruğun yolu” kavramı çıktı. Bu şekilde Jeet Kune Do, ‘Jun Fan Gung Fu’nun

felsefi üst yapısını oluşturdu. Bruce Lee’nin orijinal öğrencilerinden olan Bruce Lee’nin öğrencisi D. İnosanto kendi disiplinine ‘Jun Fan Jeet Kune Do’ demiştir. Tekniklerin birden fazla mesafede ortaya çıkacağı göz ardı edilmeden ‘Jun Fan Jeet Kune Do’daki en önemli elementler mesafelerine göre bölünmüştür: Tekme (Kicking) mesafesi, Yumruk (Punching) mesafesi, Tuzaklama (Trapping) mesafesi, Göğüs göğse (Grappling) mesafesi. Bruce Lee’nin öğrencileri J. Cowles ‘Wu Wei Gung Fu”, J. Glover ‘Non Classical Gung Fu’, J. Demile ‘Wing Chun Do’ demiştir. Yalın haliyle ‘Jeet Kune Do’ ismini kimse kullanamaz.

JFGF ve JKD’de olmayan ama JFJKD’de olan antrenman sırasında sistem iki önemli bölüme ayrılır: ‘Jun Fan Kick Box’ ve ‘Jun Fan Trapping’. ‘Jun Fan Kick Box’ ve ‘Jun Fan Trapping’de hareketsiz bırakma tekniklerin yanında yakın dövüşün yerdeki ve ayaktaki grappling’in teknikleri de dâhildir. ‘Jun Fan Gung Fu’nun hedefi dövüşçüyü tüm dövüş mesafelerinde etkili bir biçimde antrene etmek ve eğilmektir. ‘Jun Fan Kick Box’ta yumruk ve tekme mesafesindeki teknikler, alıştırmalar ve stratejiler çalıştırılır. Buradaki işin önemli kısmı müsabaka çalışması (sparring) durumunda yapılır. Tekniklerin yapısı ve çeşitli mesafelerdeki geçişler, burada özellikle önemlidir. Zamanlama, mesafe hissi, hareketlilik, doğru teknik için “göz” sahibi olmak ve tekme ve vuruşlara karşı savurma çalışılır. ‘Jun Fan Trapping/in–Fighting’ yakın mesafede hasmın kol ve bacaklarını hareketsiz bırakmanın çeşitli yolları, ayrıca diz, dirsek ve kafa tosu silahlarıyla dövüş antrene edilir. Bu mesafe çalışan kişinin özel ihtimam göstermesi gerektiği bir mesafedir. Bu mesafe çok basit ve çok kombativ, ama aynı zamanda çok karmaşık ve hassasiyet ve manipülasyon alıştırmalarıyla çok bilimsel çalışılabilir. Grappling ve Ground–Fighting dövüşün başka bir önemli parçası da ‘yer dövüşü’dür. Birçok dövüş akışı içinde yakın dövüşe gider veya kişilerden biri veya ikisi kendini yerde bulur. Bu yüzden bir dövüşün burada nasıl sonlandırılacağını veya nasıl tekrar ayağa kalkılacağını bilmek önemlidir. Bunun için lövye, yakalama, boğma, vuruş, yerde manipülasyon, kontrol pozisyonu ve her şeye karşı kontralar çalışılır. Çeşitli çalışmaların kombinasyonu Jun Fan dövüş sanatlarını oluşturur. Burada dövüşte her şeyin olabileceğini, hiçbir şeyin garanti olmadığını göz önünde tutmak önemlidir. Bu yüzden dövüşün tüm yönlerinde antrene olunmalıdır. Çalışmanın sonucu tüm imkânları kullanabilen bir dövüşçüdür. Tüm durumlara ve tüm hasımlara “uygun” olmak ve çaresiz olmamak önemlidir.

Sözlerimizi Bruce Lee’nin özellikle grappling’te dikkati çeken orijinal öğrencilerinden Larry Hartsell’in şu sözü ile toparlayalım: “Her mesafeye uy, kendini içinde bulunduğun mesafede hangi aletin işe yarayacağını hemen hisset ve içinde bulunduğun özel durum için en uygun mesafeyi korumaya çalış.” “Her mesafeye uy” ne demek? Savunduğunda hasmın saldıran uzvunun uzunluğuna göre kaçın ki ataklar kısa kalsın veya alan daralsın veyahut ıskalasın; saldırdığında da yine ona göre saldır ki atağın kısa kalmasın veya alanın daralmasın veyahut isabet etsin. “Kendini içinde bulunduğun mesafede hangi aletin işe yarayacağını hemen hisset” ne demek? Yakında kaldığında otomatik olarak kısa uzuvları, uzakta kaldığında yine otomatik olarak uzun uzuvları kullan ki hedefe ulaşabilesin. “İçinde bulunduğun özel durum için en uygun mesafeyi korumaya çalış” ne demek? O esnada bir yumruk kombinasyonu yapıyorsan buna katılacak tekme yüksek seviye bir tekme olursa alan dar gelir ve alana sıvışamaz; ama alt seviye bir tekme rahatlıkla vurulabilir.

JEET KUNE DO’NUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Jeet Kune Do’nun prensiplerine bir sayı vermek doğru değil. Hatta şartlar değiştikçe siz kendi JKD’nize katabilirsiniz. Genel geçer karakteri daha önde olan, her JKD adamının mutlaka bilmesini ve müfredatında mutlaka yer almasını gerektiren prensiplerden ilk akla gelenler şunlardır: Ön direkt ile başla, su gibi ol, atağı atakla vurarak durdur, eşzamanlı savuştur ve vur, aşağıya tekme ve yukarıya yumrukla karma yap, gerçekçi dövüş, yararlı olanı al ve yararsızı atıp oradan itibaren geliştir yani kişisel özgünlük, akışkan ol, tüm mesafelerde ve tüm pozisyonlarda rahat ol, en yakın mesafede en uzun silahı ve yumuşak hedefe güçlü silahı kullan, birey sistemden önemli, deneyim tekniğin üstünde, her şey dâhil et ve hiçbir şeyi hariç tutma, her zaman gelişen ol, her yerde uygulanabiliri kullan, kırık ritim yap, koşul yok, atak yaparken haber verme, eskiden deneyimi al ama eskiye saplanma, form veya kata yok, düşünmek yok, limiti limit olarak ve yolu yol olarak kullanma, seçmek ve toplamak yok, merkezi çizgiye vur, ekonomik hareket et (basit, direkt, etkili), atağın beş yolunu kullan.

JEET KUNE DO KULELKAVİDO MÜSABAKA KURALLARI

İllerde yapılan özel müsabakalar için il ve iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyonumuzdan izin almak gerekir. Uluslararası özel turnuvalara katılacak spor kulüpleri veya takımları, masrafları kendilerince karşılanmak kaydı ile izin verilebilir. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil edecek sporcular Federasyonumuzca belirlenir. Sporumuzu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için; il temsilcilikleri, spor kulüpleri, dernekler, Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş olan federasyon, konfederasyon ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak JKD Kulelkavido festival, gece ve gösteri müsabakaları federasyonun iznine tabidir.

Her il veya kulüp temsilcisi müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde federasyon Yönetim Kurulunca belirtilen tuan derecesi, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

JKD Kulelkavido müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekillerde yapılır:

a) Direkt eleme,

b) Takım eleme usulü,

c) Takım puanlama usulü.

d) Lig eleme usulü,

e) Lig puanlama usulü.

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için tertip kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o il’in, il temsilcisidir. Tertip kurulu illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarından seçecekleri 3 üye ile birlikte 5 kişiden oluşur. Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabakaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde yaş ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.

Yaş kontrolü sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu kuraya dâhil edilmez.

Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüpler ve sporcuları ile ferdi sporcuların lisanslarını, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yapılır.

İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

UYGUNLUK ŞARTLARI: Takım listesinde yer alan sporcuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Geçerli lisansa sahip olmalı,

b) Fiziksel özrü olmamalı,

c) Katılacağı müsabakanın yaş kategorisinde olmalı,

d) Yetkili doktoru tarafından müsabakaya uygundur iştirak belgesi olmalı,

e) Federasyon kimlik kartı ve talimatlarla belirtilen yeterli tuan derecesine sahip olmalı.

Zihinsel gelişim bedensel gelişimden daha öncelikli kabul edildiğinden sporcular yaş kategorisinde müsabaka yaparlar. Amatör JKD Kulelkavido müsabakaları Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır.

KURA ÇEKİMİ: Müsabakalarda kura çekimi ve eşleştirmeler aşağıdaki gibidir:

a) Kuralar yaş ve doktor kontrolünden sonra çekilir.

b) Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise il hakem kurulu ve Federasyon temsilcisi tarafından tüm idareci ve antrenörlerin huzurunda yapılır.

c) Kura ilk raunt müsabıklardan sonlara doğru gidecektir.

d) Kura çekimi miniklerden büyüklere doğru bir yol izler.

e) Bir kurada sporcu tek kalırsa o maça girmez ama bir sonraki kurada kuraya girmeksizin mutlaka müsabaka yapmak zorunda olur.

f) Maçtan çıkan sporcu dinlendirilmeden dinlenmiş sporcuyla maç yapmaz.

g) Maçlar ve kuralar birkaç gün sürebilir.

h) Kura çekimi bilgisayar programıyla, elle kura topu veya rakam yazılı kâğıt çekerek olabilir.

i) Kurada isim mutlaka soyadı ve bölgesiyle birlikte yazılır.

ÖLÇÜLER:

a) Ring Ölçüleri: Milli müsabakalar 6.10 metreye 6.10 metre, Uluslar arası müsabakalar 7.30 metreye 7.30 metre iplerle sınırlandırılır.

b) Zemin ve Köşeler: İyi yapılandırılmalı ve ringin 91cm. dışına kadar engel olmamalıdır. Minimum zemin yüksekliği stadyum zemininden 1.22 m. ve maksimum 1.48 m. olmalıdır. Köşe direkleri 10 cm. ve 12.70 cm. çapları arasında ve ring zemininden 1.47 m. yüksekliğinde olmalıdır. Her 4 köşe direği uygun şekilde kaplanmalıdır.

c) Ring Zemini: Zemin ya yastıkla doldurulmuş veya plastik, yumuşak kumaş, plastik minderler veya minimum 2.50 cm. ile maksimum 3.7 cm. arasında aynı materyalden yapılmalıdır. Yastık tamamen kanvas kumaşla kaplanmalıdır.

d) Ring Sınırları: Minimum 3 cm. maksimum 5 cm. çapında gerilmiş ve 4 köşe direğine bağlanmış 4 ipten oluşur. Zemin ile en düşük ip arasında mesafe 46 cm. 2. ip arasındaki mesafe 76 cm.3. ip arasındaki mesafe 107 cm. ve en üst iple arasındaki mesafe137 cm.dir. Her ip yumuşak veya yastıklı bir madde ile kaplanmalı ve 3 – 4 cm. çapında ve birbirinden eşit mesafede iki kuvvetli bağ ile bağlanmalıdır.

e) Ring aksesuarları: Sporcular ve yardımcıları için her bir köşe alanında müsabakadan önce üç sandalye, iki şişe içme suyu, iki sürahi, çöp kovası, iki havlu, sünger, plastik içme kabı veya su bardağı bulundurulur. Raunt arasında sporcuların kullanacağı altlıklı döner iki tabure, yetkililer için masa ve sandalyeler, klasörlü puan kartları, iki kronometre, bir zil veya gong, bir set müsabaka süresini ve devresini gösterir işaret levhası, bir set amplifikatör ve mikrofon, bir set ilk yardım kiti, bir sayı tabelası (skorbord) seti, bir sedye, iki kask, dört eldiven, dört kasık koruyucu, kırmızı ve mavi köşeler için dört vücut koruyucu, dört dirsek desteği ve dört ayak bileği desteği, elektronik kararlar için bilgisayar cihazları bulundurulur.

TAKIM MÜSABAKALARINDA PUANLAMA ESASLARI: Takımların sıralamasını belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Yarı finallerden önce rauntlarda her kazanan 1 puan alır.

b) Yarı final rauntlarında her kazanan 2 puan alır.

c) Finalde her kazanan 3 puan alır.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise puan verilebilir. Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Final rauntlarında daha fazla galibi olan takım.

b) Eğer puanlar hala eşitse final rauntlarında daha fazla ikincisi olan takım.

c) Eğer puanlar hala eşitse daha fazla üçüncüsü olan takım.

MÜSABAKA YETKİLİLERİ VE GÖREVLERİ:

1. Orta hakem: Müsabakayı kurallara göre başlatır, yönetir ve bitirir.

2. Yan hakemler: 5 kişi olup ringin yanlarında kendilerine ayrılan yerlerde bilgisayar butonu veya puanlama kâğıtlarıyla puanlama yaparlar.

3. Bilgisayar hakemi: Yan hakemler tarafından verilen puanları bilgisayara işler puan skorbordunda görülmesini sağlar ve sonuçları kayıt eder.

4. Zaman hakemi: Kronometre ile müsabakanın başlamasını ve bittiğinde gonga vurarak bitmesini sağlar.

5. Jüri hakemi: Jüri hakemi Merkez Hakem Kurulu üyesi veya kurulun görevlendirdiği kıdemli hakem olup müsabakayı izler, orta ve yan hakemlerin vermiş olduğu puanları gözetler, inceler ve neticeden ring gözetmen hakemine bilgi verir.

6. Gözetmen hakem: Ringi gözetmen hakemi Merkez Hakem Kurulu üyesi veya kurulun görevlendirdiği kıdemli hakem olup müsabakanın kurallar ve yönetmelik doğrultusunda geçmesini, verilen puanların ve orta ve yan hakemlerin tutum ve davranışlarının kontrolünü yapar, müsabakada

müsabıklar arasında bir dengesizlik veya hata görürse müsabakayı durdurabilir, orta hakemi uyarabilir ve müsabakayı bitirebilir.

MÜSABAKA HAKEMLERİ VE YAN HAKEMLERİN NİTELİKLERİ: İyi özelliklere sahip ve fiziksel olarak uygun ve sağlıklı olmak, 18 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olmamak, vücut ve zihin sağlığı bakımından her yıl sağlık kontrolünden geçirilmek, en az lise veya eşdeğer bir okul mezunu olmak, Federasyonun müsabaka ve yan hakemliği eğitim kursu ve sınavından başarıyla geçmek, Federasyonun verdiği kimlik kartı ve sertifika kartına sahip olmak.

Müsabaka hakeminin en öncelikli görevi sporcunun sağlığını korumak, zarar görmemelerini veya gereksiz yere yaralanmamalarını sağlamaktır. Bir sporcunun çaresiz bir durumda olduğunu ve rakibinin muhtemelen beyin bölgesini hedef alan kurallara uygun ve sert darbeleri nedeniyle hareketlerini kontrol edemediğini ve kendisini koruyamadığını gördüğünde hemen karşılaşmayı durdurmalıdır. Müsabaka hakemleri karşılaşma alanında kendilerine verilmiş olan görevlerini yerine getirmelidirler. Müsabaka hakemleri siyah pantolon, beyaz gömlek, mavi veya siyah papyon kravat ve siyah topuksuz çizme ayakkabı ya da siyah spor ayakkabı giyecektir.

Müsabaka hakemleri kuralları ve adaleti sıkı sıkıya gözetmelidirler. Müsabakayı her zaman için yakından takip etmelidirler. Daha zayıf sporcuyu gereksiz yaralanmalardan korumalıdırlar. Sporcunun eldiven ve giysilerini kontrol etmelidirler. Sporcular saygı duruşunu bitirdiğinde müsabaka hakemi sporcuları ringin ortasında tokalaşmaya çağırmalı ve sonra kendi köşelerine gidip başlık ve dişliklerini takmalarını söylemelidirler. Kural ihlali yapıldığında sporcuya hatasını söylemek üzere doğru işareti göstermeli ve doğru hareketi yapmalıdırlar. Müsabaka sona erdiğinde beş yan sayı hakeminden puan kartlarını toplamalıdırlar. Topladığı puan kartlarını inceleyip ring sorumlusuna teslim etmelidirler. Müsabaka hakemleri anons yapılıncaya kadar kazanan sporcuyu ilan etmemelidirler. Müsabakanın galibi ilan edildiğinde kazanan sporcunun elini havaya kaldırmalıdırlar. Müsabaka hakemleri bir sporcuyu diskalifiye ettiklerinde veya karşılaşmayı durdurduklarında, diskalifiye edilen sporcuyu veya karşılaşmayı durdurma nedenini öncelikle ring yetkili başkanına bildirmelidirler.

Yan hakemler sporcuların yeteneklerine göre ve bağımsız bir biçimde puan vermelidirler ve kurallara uygun olarak müsabakanın galibi olan sporcuyu belirlemelidirler. Müsabaka sırasında yan hakemler sporcular ile veya diğer sayı hakemleriyle yahut Müsabaka hakemi dışında diğer insanlarla konuşmamalıdırlar. Eğer gerekiyorsa yan hakemler antrenörlerin uygunsuz davranışları veya ring iplerinin gevşemesi vs. gibi müsabaka hakeminin farkına varmayabileceği şeyleri dinlenme arasında müsabaka hakemine bildirebilirler. Eğer puanlar elektronik cihaz vasıtası ile hesaplanmıyor ise yan hakemler her iki sporcunun puanlarını her raunt biter bitmez puan kartlarına kayıt etmelidirler. Müsabaka bittiğinde yan hakemler sporcu için puanların toplamını çıkarmalı, müsabakanın galibini belirlemeli ve puan kartlarını imzalamalıdırlar. Yan hakemler müsabaka hakemi karşılaşma sonucunu ilan edinceye kadar oturdukları yerden ayrılmamalıdırlar. Eğer puanları hesaplamak için elektronik cihaz kullanılıyor ise yan hakemler kırmızı köşedeki sporcu puan aldığında sol el tarafındaki butona ve mavi köşedeki sporcu puan aldığında da sağ el tarafındaki butona basmalıdırlar.

JÜRİ: Ulusal Şampiyonluk müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu üyeleri jüri üyeleri olarak görev yaparlar veya jüri üyelerini tayin ederler. Her bir müsabaka için jüri başkanı da dahil en az üç, en fazla beş jüri üyesi olmalıdır. Müsabaka esnasında jüri üyeleri dışında hiç kimsenin jüri sandalyesinde oturmasına izin verilmez. Jüri üyelerinin tayini Merkez Hakem Kurulu Başkanı görev başında olmadığı zamanlarda yardımcısı tarafından veya Ring Sorumlu Hakemi tarafından müsabaka başlamadan önce yapılmalıdır. Görevinde değişiklik yapılmasını isteyen jüri üyeleri öncelikle Başkan’ın veya yerine bakan temsilcinin izni alınmalıdır.

Her jüri üyesi görev yaptığı her müsabaka için puan vermeli ve verdikleri puanlar o müsabakada görev yapan yan hakemlerin verdiği puanlar ile karşılaştırılmalıdır. Jüri üyeleri puan toplamının doğru çıkarıldığından, sporcu adlarının doğru olduğundan, müsabakanın galibinin doğru bir biçimde belirlendiğinden, Yan hakemlerin puan kartlarını imzalamış olduğundan emin olmak için beş yan hakemin puan kartlarını incelemeli ve puan kartlarına dayalı olarak verilen kararı incelemelidir.

Doğru hareketleri yapan ve JKD Kulelkavido becerilerini en üst düzeyde sergileyen sporcuya ek puan vermek için görevlendirilmiş bir jüri üyesi olmalıdır.

Görevini yanlış ve standartların altında yerine getiren bir müsabaka veya yan hakemi varsa, jüri bu durumu teyit için Merkez Hakem Kuruluna rapor etmelidir. Ayrıca jüri son performanslarını sorgulamak üzere müsabaka veya yan hakemi görüşmeye çağırır. Bir müsabaka veya yan hakemi kesin olarak kurallara uygun olarak görev yapmadıkları takdirde jüri bu durumu teyit için yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna rapor etmelidir. Müsabaka hakeminin çalışamayacak hale gelmesine neden olan olağan dışı bir durum söz konusu olduğunda, jüri durum normale dönene kadar müsabakayı durdurma yönünde bir karar verebilir. Jüri karar vermeyi gerektiren konularda Yan hakemler ve müsabaka hakemiyle istişare etmelidir. Jüri üyeleri yapılan müsabakalarda Jüri olarak görevlendirildiklerinde Müsabaka hakemliği ve Yan hakemlik görevleri yapmamalıdırlar.

Müsabaka hakeminin verdiği karar hüküm ve kurallarına apaçık olarak aykırılık gösterdiğinde bariz olarak birden fazla yan hakemin puan kartlarında hatalar yaptığı ve bununda birbirinden farklı kararlar verilmesine yol açtığı belirlendiğinde Jürinin Müsabaka hakemi veya Yan hakemlerin kararlarını bozma yetkisi vardır. Konuyu ele alırken jüri kanıt olarak bir videobandından yararlanabilir.

SAAT HAKEMİ: Saat hakeminin ana görevi raunt sayısını, rauntlardaki dövüşme süresini, rauntlar arasındaki dinlenme süresini ve müsabaka esnasında alınan molaları tutmaktır. Rauntlar arasındaki dinlenme süreleri kategorilerde belirtildiği gibi olmalıdır. Her raundun başlamasına beş saniye kala, saat hakemi antrenörlerin ringden çıkmaları için zili çalarak ve ayrıca “Ring dışına çıkın” veya “Yardımcılar dışarı” komutu ile ringi boşaltmalıdır. Saat hakemi bir raundun başladığını ve bittiğini zil veya gong çalarak duyurmalıdır. Saat hakemi bir raundu başlatma işaretini vermeden önce karşılaşmanın hangi raundunun yapılacağını çok çabuk bir biçimde duyurmalıdır. Saat hakemi geçici bir durma yaşandığında veya müsabaka hakemi süreyi durdurması emrini verdiğinde süreyi durdurmalıdır. Saat hakemi müsabaka hakeminin sayma işlemi de dahil olmak üzere bir kronometre veya bir saat ile süreyi mümkün oldukça doğru tutmalıdır. Eğer sporcu son raundun neredeyse sonlarında yere düşüyor ve müsabaka hakemi de yere düşen sporcuya sayıyor ise saat hakemi iki dakikalık dövüş süresi sona erdiğinde değil, Müsabaka hakemi “devam” emri verdiğinde zili çalacaktır. Uluslar arası müsabakaların son raundunda, saat hakemi, en son raundun iki dakikalık dövüş süresi sona erdiğinde, müsabaka hakemi yere düşen sporcuya sayıyor olsa bile zili çalacaktır. Saat hakemi ringin müsabaka hakeminin durduğu köşenin karşısına düşen kenarında oturacaktır. Müsabakalarda orta hakem her ne sebeple olursa müsabakayı durdurduğunda zaman da durmalıdır.

Hakemler müsabakalarda tutulan cetvelleri ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona gönderilmek üzere il müdürlüğüne teslim ederler. Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci ve gözlemciler müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını, müsabakanın akışını izler ve hazırlayacakları raporu Federasyona gönderirler.

Müsabıklarla ilgili itiraz, müsabaka bitimini müteakip 30 dakika içerisinde il veya kulüp idarecileri tarafından kendi imzalarıyla yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna veya Müsabaka İtiraz Komisyonuna yapılır. Sözlü itirazlar dikkate alınmaz. Prosedüre uyulmayıp hala sözlü itiraz devam ediliyor ve ring ihlal ediliyorsa, ilgili müsabık diskalifiye edilebilir. Merkez Hakem Kurulu veya Müsabaka İtiraz Komisyonu, itiraz konusu olan karar için hakem ve jüri sonuçlarını inceler gerekirse toplantı yapar ve son kararı verir. İtirazın değerlendirilme şekil ve usulleri Federasyon Yönetim Kurulunca talimatlarla belirlenir. Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Genel Başkanlıkça hazırlanan Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla federasyonumuzun ödül ve yardım talimatına göre de ödül verilebilir.

Bu Talimatta yer almayan hususlarda Federasyonumuzun çıkardığı tüzük, talimat, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

MÜSABIK SPORCULARIN ANTRENÖRLERİ VE YARDIMCILARI:

1. Müsabakada sporcunun arkasında müsabaka alanında iki antrenör bulunmalıdır.

2. Antrenör veya yardımcılardan birisi en az 1. kademe yardımcı antrenör olmalıdır.

3. Antrenör ve yardımcı kendi köşelerinde kendilerine belirtilen yerde sandalyede oturmalıdırlar.

4. Antrenör ve yardımcılar müsabaka sırasında sporcuya öğüt, yardım veya taktik veremezler, bağıramazlar, yerlerinden kalkamazlar. Antrenörler kurallara aykırı hareket ederler ise uyarılabilecekleri gibi antrenörlük görevlerine de hakem tarafından son verilebilir.

5. Antrenörlerin kural dışı ve yönetmeliklere aykırı hareketlerinden dolayı müsabaka hakemi bu antrenörlerin sporcularını uyarabilir, ikaz edebilir veya diskalifiye edebilir.

6. Müsabakada seyircileri söz veya eylem yoluyla bir sporcuya akıl verme veya bir sporcuyu destekleme yönünde teşvik eden antrenörlerin veya yetkililerin o turnuvadaki görevlerine hakem tarafından son verilebilir.

7. Bir antrenörün görevine bir turnuvanın birinci gününden son gününe kadar ki dönemde ikinci kez son verilir ise o antrenörün görevinde bulunmasına süresiz olarak yasak getirilir.

8. Raunt arası dinlenme sırasında yalnızca antrenör ringin içine girebilir, diğer yardımcı dışarıda kalır.

9. Antrenör ve yardımcıların yanlarında sporcuları için kullanılmak üzere bir havlu ve sünger olmalıdır.

10. Antrenör ve yardımcılar müsabaka alanına ring kenarına kesinlikle eşofman ile çıkarlar.

11. Antrenör ve yardımcılar müsabakaların yapıldığı alanda hakem jüri masasına kesinlikle itiraz haricinde yaklaşmamalıdır.

TEMASLAR: Vuruşlar tam (full), yarım (semi) ve hafif (light) olarak üç kısımdır; minikler kategorisinin dışında hafif (light) temaslar puan kazandırmazlar.

1. Full Contact (tam temaslı): sert, düzgün ve etkili.

2. Semi Contact (yarı temaslı): belirgin ve kontrollü.

3. Light Contact (yarı temaslı): belirgin.

KATEGORİLER: Ulusal müsabakalarında uygulanacak kilo kategorileri teknik kurulun kararıyla talimatlarla belirlenir; lig müsabakalarının yaş ve kilo kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Kategorilerdeki değişiklikler göz önüne alınsa da kilo kategorileri Federasyonun yetkili kurularının karar ve talimatları doğrultusunda yapılır.

1. Büyükler (bay-bayan) Full Contact (tam temaslı): Büyük erkek ve bayan: 17 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmayacak.

2. Gençler (bay-bayan) Semi Contact (tam temaslı): Genç erkek ve bayan: 15 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmayacak.

3. Yıldızlar (bay-bayan) Light Contact (yarı hafif temaslı): Yıldız erkek ve bayan: 13 yaşından küçük, 14 yaşından büyük olmayacak.

3. Minikler (bay-bayan) Light Contact (yarı hafif temaslı): Minik erkek ve bayan: 10 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmayacak.

MÜSABAKA SÜRELERİ: 1 dakika tek raund. Not: Beraberlik durumunda 1’er dakika uzar. Federasyonca düzenlenen müsabakaların yaş kategorilerine göre süreleri ve vuruş şiddeti aşağıdaki gibidir:

a). Büyükler kategorisi erkek ve bayan sporcular eleme ve final müsabakaları 1 dakika üzerinden 1 raunttur. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b). Büyükler kategorinde yapılacak lig, özel turnuvalar, unvan ve gösteri müsabakaları Federasyonumuz talimatları doğrultusunda yapılır. Büyükler kategorisinde doğru olmak kaydıyla tüm elle ya da ayakla sert vuruşlara ve nakavta izin verilir.

c). Büyükler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır ve tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü yapılır. Mecbur kalınırsa iki seans oynanan müsabakalarda bir müsabaka daha yapılabilir. Sporcunun yaş ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir; aksi takdirde diskalifiye edilir.

d). Gençler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların, elemelerde ve finallerde 1 dakikadan tek raunt yapar, beraberlikte 1’er dakikadan 1’er raunt eklenir ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme aralığı bulunur. Tüm kategorilerde bayanlara, yıldız ve minik erkeklere 2 dakika dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

e). Gençler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır. Mecbur kalınırsa 1’den fazla maç yaptırılabilir. Sporcu tur geçerse ertesi gün tekrar yaş ve doktor kontrolü yapılır. Sporcu yaş kategorisi ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir; aksi takdirde diskalifiye edilir.

f). Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde ve finallerde 1 dakikadan 1 raunt maçı ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya dirsek vuruşları, diz ile kafayı çekerek vurma ve enseye sporcunsun arkası dönükken sırt kısmına vurmak yasak olup haricinde ayakla ile tüm vuruşlar serbesttir. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve yaş kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

g). Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde ve finallerde 1 dakikadan 1 raunt ve 2 dakika dinlenme arası vardır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve yaş kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

KÖŞELER:

1. Beyaz (white)

2. Kırmızı (red)

MAÇA DAVET: Sporcular anons edildikten sonra orta hakem tarafından maç alanına girmek için kırmızı ve beyaz köşe sporcuları çağrılırlar.

SELAMLAMA (gin lai): Sporcular, seyircilere, heyete ve juriye tanıtılırken branşa özgü selamı verirler. Ardından yarışmacılar önce orta hakeme dönerek ve sonra birbirlerine dönerek selam verirler. Selamlama sonrasında hakem yarışmacılara “Bai Jong” (hazır duruş) komutuyla mücadele pozisyonu almalarını sağlar. Bu vesile ile hakem maçı başlatmak için yarışmacılara “. “Başla” (hay) komutunu vererek müsabakayı başlatır. Müsabaka bitiminde sonuçların açıklanmasının ardından yine aynı şekilde selamlama yapılır ve yarışmacılar birbirleriyle el sıkışarak ring’ten ayrılırlar. Yan hakemler yer değiştirme esnasında birbirlerine ve başhakeme selam vererek değişim sağlarlar.

YASAKLANMIŞ TEKNİKLER: Müsabıkların antrenörlerinin müsabaka sırasında söz ve hareketler ile teknik ve taktik vermesi veya yerlerinde oturmayıp ayakta olmaları. Müsabakanın hakemine saldırmak. Müsabakada hakemi ve diğer rakibi tahrik edici sözlerde, mimik ve hareketlerde bulunmak Sürekli müsabaka alanı dışına pasif bir şekilde çıkmak,

1. Isırmak, rakibe tükürmek, kafa atmak, rakibe çarpmak.

2. Rakibin belini kırmak,

3. Göze yumruk atmak, parmakla vurmak,

4. Rakibinin bacaklarını yakalayıp 3 adımdan fazla iteklemek,

5. Hareket için veya hareket yapmak için iplerden destek almak,

6. Yere düşmüş rakibin kafasını tutarak yere çarpmak,

7. Kasıtlı kırma eğiliminde bulunmak,

8. Rakibi kafa üstü düşürmek,

9. Avantaj kazanmak için kendini mahsustan yere atmak,

10. Rakibini tutmak,

11. Kasıklara yapılan her türlü vuruşlar,

12. Müsabaka hakemi müsabakayı durdurduğu sırada rakibine saldırmak, saldırmaya çalışmak,

13. Dişliğini bilerek ve kasıtlı olarak dışarı çıkarmak veya fırlatmak,

14. Kulağı yakalamak,

15. Kafaya parmak presi veya vuruşu,

16. Kafa tosu,

17. Kafaya diz ve dirsek vuruşu,

18. Gırtlağa vuruş.

YASAK OLMAYAN TEKNİKLER:

1- Yasak bölgeler dışında vurulan tüm bacak ve kol teknikleri, 2- Süpürme teknikleri,

3- Sporcuların sürekli müsabaka alanı dışına teknikle çıkmaları.

YASAKLANMIŞ BÖLGELER:

1- Başın arkası,

2. Gözler,

2- Boyun,

3. Boğaz,

4. Kasık.

PUANLAMA BÖLGELERİ:

1. Baş,

2. Gövde,

3. Uyluklar.

PUANLAMA KRITERLERİ:

1. Yasak olmayan bölgeye vurmalı,

2. Teknik net olmalı,

3. Rakibin vücudu vuruştan sonra 3-5 saniye etkilenmeli, 3. Temas sonucunda çıkan darbe sesi,

4. Denge bozmaya neden olması,

5. Kombinasyonlar,

6. Koordinasyonlar,

7. Maç sonu kondisyon,

8. Mac boyunca kontrollü olmak,

9. Disiplin.

PUANLAMA: Puanlar ayakta ve yerde geçerlidir.

A-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 1 puan verilecektir:

1. Kafaya tekme,

2. Kafaya döner yumruk,

3. Kafaya diz,

4. Kuşağın üst tarafı ve göğüs kafesinin alt kısmına (gövdeye) yapılacak ayak veya el tekniklerinin rakibi nefessiz bırakması.

B-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 2 puan verilecektir:

1. Müsabakadan vazgeçtirilirse veya 3 saniye geçici baygınlık durumunda,

2. Kafaya döner tekme,

3. Çelmeyle düşürme,

4. Vurarak düşürme.

C-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 3 puan verilecektir:

1. Rakibin ayaklarını yerden kesip iki elini yere temas ettirmeden düşürme,

2. Bacaklara yapılan tekme vuruşları ve vücuda yapılan yumruk vuruşları neticesinde rakibin çökmesi,

3. Tam temaslı dört kombine sonucu hasmın atağını engellemek,

4. Fırlatarak düşürme,

5. Süpürmeyle düşürme,

6.Denge bozan eşzamanlı vuruş.

D- Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda puan verilmeyecektir:

1. Açık, net ve etkili olmayan teknikler, 2. Tutma ve sarılma esnasında bir yarışmacının diğerine vurması,

3. Gövdeye vuruşlar,

4. Bacağa vuruşlar,

5. Kafaya yumruk.

E- Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda nakavt (knock out) olacaktır:

1. Kilitleyerek pes,

2. Gererek pes,

3. Bükerek pes,

4. Boğmayla pes,

5. Kesagatame ile pes,

6. DM ile pes.

F- Yarışmacılar aşağıdaki durumlarda diskalifiye edilirler:

1. Yasaklara uymama,

2. Hakeme uymama,

3. Kötü söz,

4. Hilekârlık,

5. Pes’e uymama,

6. Dört bireysel faul.

KARARLAR:

1. Nakavt ile Kazanmak: Eğer bir sporcu yere serilir veya düşer de 10 saniye içinde müsabakaya devam edemez ise rakibi nakavtla kazanmış olur.

2. Sayı ile Kazanmak: Müsabaka sona erdiğinde, yan sayı hakemlerinin verdiği puanların çoğunu alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olacaktır. Eğer her iki sporcu da müsabakaya devam edemeyecek ölçüde hırpalanmış olur ise veya her ikisi için de aynı anda 10’a kadar sayılır ise yan sayı hakemleri birinci raunttan başlayıp müsabaka durduruluncaya kadar olan sürede her iki sporcunun aldığı puanların toplamını çıkarmalıdır. Daha fazla puan alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olur.

3. Müsabaka Hakeminin Karşılaşmayı Durdurmasıyla Kazanmak: Müsabaka hakemi sporculardan birinin rakibinin karşısında çok zor duruma düştüğünü veya sürekli olarak cezalandırıldığını gördüğünde karşılaşmayı durdurup o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir.

ZORUNLU SAYMA LİMİTLERİ:

a). Büyükler kategorisinde Bir sporcuya aynı raunt içinde veya aynı rauntta 3 toplamda 4 kez sayıldığında, müsabaka hakemi karşılaşmayı durdurup o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir.

b). Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde Müsabaka hakemi bir sporcuya aynı raunt içinde 2 kez ve aynı müsabaka boyunca toplamda 3 kez sayıldığında karşılaşmayı durdurmalıdır.

YARALANMA HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

a). Eğer müsabaka hakemi sporculardan birinin rakibin kurala uygun olarak vurduğu darbelerden veya diğer fiziksel nedenlerden dolayı müsabakaya devam edemeyecek hale geldiğini görürse, karşılaşmayı durdurarak o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir. Ring doktoruna danışsın veya danışmasın bu kararı vermek müsabaka hakeminin meşru hakkıdır. Bununla birlikte Ring doktoruna danıştıktan sonra Müsabaka hakemi doktorun önerilerine riayet etmelidir.

b). Eğer karşılaşmanın durdurulmasını gerektiren yeterli tıbbi nedenler olduğu kanısına varılırsa müsabaka hakeminden karşılaşmanın durdurulmasını istemek Ring doktorunun meşru hakkıdır. Ring doktorunun atacağı ilk adım Müsabaka hakemine karşılaşmanın durdurulması yönünde bir işaret vermek için bayrağın kaldırılmasını sağlamak için durumu Ring sorumlusuna bildirmektir.

c). Uluslar arası bir turnuvada veya tek elemeli bir turnuvada eğer birinci raunt sonrasında kaza sonucu bir yaralanma meydana gelirse, sayı hakemleri her iki sporcunun birinci raundun başlamasından yaralanma anına kadar aldığı puanların toplamını çıkarmalıdırlar. Daha fazla puan alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olur. Bulunla birlikte eğer yaralanma müsabakanın birinci raundunda meydana geldiyse yaralanmayan sporcu müsabakayı kazanmış olacaktır. Tek elemeli turnuvalarda eğer yaralanma müsabakanın birinci raundunda meydana geldiyse sonuç beraberlik olabilir.

FAULLER VE CEZALAR:

A-Teknik Fauller

1- Rakibe pasif bir şekilde kenetlenme ya da sarılma durumunda yarışmacı sözlü uyarılır; tekrarında 1 puan kesilir.

2. Müsabakayı kasıtlı olarak her aksatmada 1 puan kesilir.

3. Yarışmacının müsabaka esnasında kaskını çıkartması, vücut koruyucusunu gevşetmesi ve yavaş hareket etmesi durumunda sözlü uyarılır; tekrarında 1 puan kesilir.

4. Dur komutu verilince hakem izin vermeden ring’ten ayrılma durumunda yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

5. Yarışmacının 1 dakika içerisinde belirli aralıklarla yapılan üç anons neticesinde ring’e gelmemesi durumunda hükmen yenik ilan edilir.

6. Müsabaka esnasında antrenörü tarafından çekilen ve havlu atılan sporcu hükmen yenik ilan edilir. 7. Hakeme karşı sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan yarışmacı hükmen yenik ilan edilir. 8. Müsabaka esnasında dişliğini çıkartan veya fırlatan yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

B-Bireysel Fauller:

1. “Başla” (hay) komutundan önce ya da “dur” (jeet) komutundan sonra rakibe hücum eden yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

2. Rakibin yasaklı bölgelerine vurulursa kasıtlı vuruş olmadığı düşünülüyorsa sözlü uyarı yapılır; tekrarında yarışmacı zarar görmezse 2 puan kesilir; zarar görürse hükmen yenik ilan edilir.

3. Toplamda dört kez bireysel faul yapan yarışmacı maçtan diskalifiye edilir. 4. Sporculardan birisi 3 defa ikaz edildiği halde 30 saniye mücadele etmeden pasif olursa hükmen yenik ilan edilir.

5. Müsabaka alanı dışına teknik uygulamaksızın pasif bir şekilde yapılan ilk çıkışta yarışmacı uyarılır. İkinci çıkışta yarışmacıdan 1 puan kesilirken hasmına 1 puan eklenir. Üçüncü çıkışta yarışmacı ihraç olarak yenik ilan edilir.

CEZA GEREKTİREN DURUMLAR:

l. Hakeme saldırganlık yapmak. Bu durumda müsabık diskalifiye edilir.

2. Hakem uyarıp ikaz ettiği halde ısrarla faul yapmak. Bu durumda müsabık diskalifiye edilir.

3. Müsabakaya çıkan müsabık sporcunun doping alması veya uyarıcı ilaç kullandığı tespit edildiğinde müsabık sporcu diskalifiye edilerek hem sporcu hem de antrenörü hakkında gerekli cezai işlemler başlatılır.

4. Müsabakalara başkasının yerine çıkan sporcu durumları tespit edildiğinde müsabakaya çıkan sporcu, yerine çıkılan sporcu ve antrenörü hakkında ceza kuruluna verilmek üzere haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

5. Müsabıkların veya antrenörlerinin Müsabaka hakemine, Yan hakemlere, Jüriye veya görevli diğer yetkililere sözlü ve fiili saldırılarında müsabık diskalifiye edilir, müsabık ve antrenörü hakkında yasal işlemler yapılır.

7. Müsabakada dişliğini kasıtlı olarak yere atmak, bu durumda müsabıka 1 puan düşürme cezası verilir. İkinci kere kasıtlı orak yaptığı müsabaka hakemi tarafından tespit edildiğinde müsabık diskalifiye edilir.

8. Müsabakaya çıkan sporcunun müsabaka neticesinde müsabakayı kazanmış olsa dahi eksik bir ekipman ile ringde olduğu tespit edilirse bu müsabık diskalifiye edilir.

9. Müsabakaya eksik, aykırı ekipmanlar ile veya değişik elbiseler giyerek çıkmak veya dekorasyon olarak metal maddeler giymek, vazelin veya benzer maddeler kullanmak, vücuda sürmek. Bu durumlarda müsabık müsabaka hakemi tarafından cezalandırılır veya diskalifiye edilebilir.

CEZALAR: 1. Rakibini kasıtlı olarak sakatlayan yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 2. Mola sırasında yasaklı maddeler (doping) kullanan ya da oksijen takviyesi yaptıran yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 3. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, küfreden sporcu müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 4. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, yalan beyanlarda bulunan ve küfreden antrenörün temsil ettiği takım müsabakadan ihraç edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 5. Bu Talimat hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun “Disiplin ve Ceza Talimatı” hükümlerine göre işlem yapılır.

MÜSABAKANIN DURDURULMASI:

1. Yarışmacının sakatlanması durumunda,

2. Orta hakem geçerli bir sebepten dolayı elini kaldırıp müsabakanın durdurulmasını talep ettiğinde, 3. Başhakem bir yanlış kararı ya da ihmali düzeltmek istediğinde, 4. Ring’te ya da platformda çözülmesi gereken sorunlar çıkarsa ya da halledilmesi gereken tehlikeli durumlar gerçekleşirse, 5. Müsabaka alanında oluşan problemler nedeniyle müsabaka aksarsa.

PROSEDÜR VE İTİRAZ BAŞVURUSU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

1. Hakemlerin kararıyla aynı fikirde olmayan takım, yarışmanın bitiminden sonra 15 dakika içerisinde kamera görüntüsü ve 100 TL ile birlikte kafile başkanı ya da ilin görevlendirdiği resmi antrenörü, il faaliyetlerinde kulüp antrenörü vasıtasıyla Tertip ve İtiraz Kuruluna yazılı bir şekilde başvurusunu yapar. Belirtilen süre ve bitiminden sonra eksik belge ve cep telefonu görüntüsü ile yapılan itirazlar kesinlikle kabul edilmez. İtiraz başvurusunun haklı bulunması durumunda ücret iade edilir. Aksi durumda ise verilen ilk karar değiştirilmez ve ücret iade edilmez. Verilen itiraz ücreti il faaliyetlerinde

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hesabına, Federasyon faaliyetlerinde ise Türkiye Wushu Federasyonu hesabına yatırılır.

2. Bütün takımlar Tertip ve İtiraz Kurulu tarafından verilen son kararlara bağlı kalırlar.

3. Durumun şiddetine ve Türkiye Wushu Federasyonu kurallarına göre kararlara itaatsizlikten kaynaklanan sorunlara karşı sert önlemler alınır.

MÜSABAKAYA KATILMAMA VE MÜSABAKADAN ÇEKİLME: 1. Müsabaka doktoru tarafından yaralı ya da hasta olduğu tespit edilen ya da fazla kilo nedeniyle yarışmaya katılma niteliklerine sahip olmayan yarışmacılar müsabakalarda yer alamazlar. Ancak önceki müsabakalarda elde etmiş olduğu sonuçlar geçerli sayılır. 2. Yarışmacısına çok büyük bir üstünlük sağlanması durumunda bu yarışmacının antrenörü güvenlik amacıyla elini kaldırarak müsabakadan çekilme teklifinde bulunabilir. 3. Yaş kontrolünün yapılacağı zamanda olması gereken yerde bulunmayan, maçtan önce yapılan üç yoklamadan hiç birisine cevap vermeyen ya da yoklama sonrası izinsiz bir şekilde ayrılıp yarışma alanına zamanında gelmeyen yarışmacının mazereti kabul edilmez. 4. Müsabakadan çekildiğini sözlü olarak bildiren takımın çekilme kararından önce sporcularının elde ettiği dereceler ve madalyalar verilir; çekilme anından sonra derece elde edebilecek konumda olsalar bile dereceleri geçersiz sayılır. Müsabakadan çekilme anından itibaren 15 dakika içerisinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde müsabakadan çekildiğini yazılı olarak beyan etmeyen takımın sözlü olarak bildirimde bulunması da takımın müsabakadan çekilmesi için yeterlidir. Bu gibi durumlarda il faaliyetlerinde İl Hakem Kurulu ve ulusal faaliyetlerde ise MHK tarafından konuyla ilgili tutanak tutulur.

GİYSİ VE KORUYUCU DONANIMLAR: Müsabakalarda sporcuların giymesi gereken elbise: Müsabıklar Bruce Lee’nin giydiği şekilde alt üst siyah klasik Çin kültürü elbisesi giyeceklerdir. Maçlar yalınayak yapılır.

Müsabakalarda kategorilere göre sporcuların kullanması gereken koruyucu donanımlar: 1- Minik ve Yıldız (bay-bayan) kategorilerinde: kask, eldiven, dişlik, kaval koruyucu (çorap set kavallık), kagi, göğüs koruyucu (bayanlar) ve self guard (vücut koruyucu) kullanılacaktır. 2- Genç (bay-bayan) kategorilerinde: kask, eldiven, dişlik, kaval koruyucu (çorap set kavallık), kagi ve göğüs koruyucu (bayanlar) kullanılacaktır. 3- Büyük (bay-bayan) kategorilerinde: Kask, kasık koruyucu, çorap set kavallık, dişlik, kagi, göğüs koruyucu (bayanlar) kullanılacaktır.

4. Ayak tırnakları kısa kesilmiş olmalıdır, dekorasyon için veya mücevher olarak metal madde giyilmesi yasaktır.

5. Duble dişlik, futbol kaval kemiği koruyucu gibi sporcuya avantaj sağlayacak müsabaka ekipmanları kullanılabilir.

6. Sporcular her iki diz kemiği için dizlik (shin supporter) , her iki dirsek için dirsek destekleri ve her iki ayak bileği için de ayak bileği destekleri takmalıdır.

7. Sporcular yalnızca organizasyon komitesi tarafından kendilerine verilen kafa koruyucu, vücut koruyucu, ayak bileği ve dirsek desteklerini takacaklardır.

8. Sporcuya istenmeyen avantaj sağlayan vazelin veya benzer maddelerin müsabık tarafından kullanımına izin verilmez.

9. Sporcular dişlik kullanacaklar. Sporcu kasıtlı olarak dişliğini atarsa hakem tarafından uyarılır.

10. Sporcuların müsabakaya çıkarken giyecekleri ekipmanlar köşelerinin renginde olacaktır. Elbise kuralını bozan her şey sporcunun elenmesine sebep olacaktır.

11. Üzerinde Milli takımı simgeleyen “Türkiye” yazılı ve üzerinde Türk Bayrağı olan üniforma, t-şort, şort ve başka bir spor branşını simgeleyen giysi kesinlikle giyilmeyecektir.

MÜSABAKA ELDİVENLERİ VE BANDAJ KULLANIMI:

A) Müsabaka Eldivenleri: Müsabaka eldivenleri ağırlığı ulusal ve uluslar arası müsabakalarda (10) ons olarak kullanılacaktır. Sporcular organizasyon komitesinin belirlemesine göre hangi köşede dövüşeceğine bağlı olarak Kırmızı veya Mavi eldiven takmalıdırlar.

B) El ve Ayak Bandajları: Yalnızca 5 cm x 6 m. ölçülerinde yumuşak maddeye izin verilir, plastik veya flaster tipi bandajlara izin verilmez. Yapışkan bandajların ölçüleri 2,5 x 2,5 cm. olmalıdır ve yalnız bileğin arkasını kaplamak için kullanılmalı ve parmağın kemikli kısmını kaplamamalıdır. Tek elastik

bandajların giyilmesine kol ve ayaklardaki burkulmaları önlemek için izin verilir. Kaval kemiği ve dizler için bandaj kullanımı yasaktır. Sporcular ayaklarını korumak amacıyla elastik bilek bandajı giyebilirler.

MUTLAK GALİBİYET: 1. Darbe sonucu yere düşen ve beş saniyeden fazla bilinçsiz ya da ayağa kalkmasına rağmen bilinci yerinde olmayan yarışmacının rakibi maçın galibi ilan edilir.

2. Rakibi ring’e çıkmayan sporcu hükmen galip ilan edilir.

3. Rakibi ring’e çıkıp müsabakadan çekilirse sporcu galip ilan edilir.

GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1- Elemelerde sayı puanıyla önde olan yarışmacı raundun galibi ilan edilir. 2- Bir raunt boyunca 3 kez pasif bir şekilde teknik yapmaksızın kaçarak ring’ten çıkan sporcunun rakibi raundun galibi ilan edilir.

EŞİTLİK DURUMUNDA MÜSABAKANIN GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1. Minik (bay-bayan) müsabakalarında, beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

2. Yıldız (bay-bayan) müsabakalarında, beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

3. Genç (bay-bayan) müsabakalarında beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır. 4- Büyükler (bay-bayan) müsabakalarında beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

MAÇIN GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1. Raundu kazanan yarışmacı maçın galibi ilan edilir.

2. Eğer bir yarışmacı sakatlanır veya hastalanırsa ve yarışmaya devam edemeyeceği doktor tarafından onaylanırsa rakibi maçın galibi ilan edilir. 3. Rakibi tarafından faulle sakatlanan ve maça devam edemeyeceği doktor tarafından onaylanan yarışmacı maçın galibi ilan edilir ama sonraki müsabakalara katılmasına izin verilmez.

GENEL TERİMLER

JKD: Jeet Kune Do felsefesini

JKKD: JKD Kulelkavido branşını

MHK: Merkez Hakem Kurulunu,

Renkli Şallar: Öğrencilik derecesini,

Siyah Beyaz Şal: Antrenörlük derecesini,

Siyah Şal: Ustalık derecesini,

Duan (Grade): JKD Kulelkavido spor dalında asistanlık derecesini,

Sifu: Ustalık ünvanını,

Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı ifade eder. Ayrıca renkli şallar beyaz, sarı, yeşil, mavi ve kahverengi’dir.

TERMİNOLOJİ

Kwoon – OKUL-School, gym, institute, place of training

Joap Hop – SIRAYA GİRMEK-Group together, line up

Jyu Yee – DİKKATİNİ ÇEKMEK-Come to attention

Yu Bay – OKUMA-Ready

Hay, Hey – BAŞLAMA-Begin

Gin Lai – SELAM-Salute

Jeet – DURDURMA-To stop or intercept

Kune – YUMRUK-Fist

Do-YOL-Way

Jeet Kune Do – DURDURAN YUMRUĞUN YOLU-Way of the Intercepting Fist

Jeet Gurk – DURDURAN KAVAL BLOĞU- Shin Block

Jeet Sao – DURDURAN EL- Intercepting Hand, as used in the shoulder or bicep stop

Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Intercepting Kick

Si-Dai – SİZDEN SONRA KATILAN ÖĞRENCİ

Si-Hing –SİZDEN KIDEMLİ ÖĞRENCİ

Si-Gung –USTANIN USTASI- grandmaster

Si-Po –SİGUNG’UN EŞİ- grandmaster wife

Taai-Si-Gung –BÜYÜK USTANIN USTASI- grandmaster’s master

Taai-Si –Po –BÜYÜK USTANIN USTASININ EŞİ- grandmaster’s master’s wife

Sifu – USTA- Instructor

Simu/Simo – USTANIN EŞİ-Female Instructor

SiGung – USTANIN USTASI-Instructor’s Instructor

Sijo – SİSTEM KURUCUSU-Founder of the system

Don Chi Sao – TEK KOL YAPIŞKAN ELLER- Single-arm sticking hands

Seong Chi Sao – ÇİFT KOL YAPIŞKAN ELLER- Double-arm sticking hands

Poon Sao – YUVARLANAN KOLLAR-Rolling arms

Gor Sao – YAPIŞKAN ELLER YARIŞMASI-Chi sao sparring

Phon Sao – TUZAKLANAN ELLER-Trapping hands

Lin Sil Die Dar – EŞZAMANLI SAVUNMA VE ATAK-Simultaneous defense and attack

Tek – TEKME-Kick

Jung Seen – MERKEZİ HAT-Centerline

Ha Da – AŞAĞI VURUŞ- Low hit

Jung Da – ORTAYA VURUŞ- Middle hit

Go Da – YUKARI VURUŞ- High hit

Mook Jong – TAHTA ADAM- Wooden Dummy

Sil Lim Tao – WING CHUN’UN İLK FORMU- First Wing Chun form

Bi Jong, Bai Jong, By Jong – HAZIR DURUŞ- On-guard position

Jee Yao Bok Gik – SERBEST STİL MÜSABAKA- Freestyle sparring

Fa Kune – SÜSLÜ ETKİSİZ SİSTEM VEYA METOT- Flowery, ineffective style or method

Chung Chuie – DİKEY YUMRUK- Vertical fist

Biu Jee, Bil Jee – MIZRAK PARMA VURUŞU- Thrusting finger, finger jab

Qua Chuie, Gwa Chuie – ELSIRTI- Back fist

Oou Chuie – KROŞE- Hook punch

Ping Chuie – DÜZ YUMUK- Horizontal fist punch

Jin Chuie – APARKAT- Uppercut

Fu Jao – PENÇE VURUŞ- Claw hand strike

Sot Kil – ÇEKİÇ YUMRUK- Hammer fist

Choap Chuie – YARIM EKLEM YUMRUĞU- Half-knuckle fist punch

Woang Jeong – AVUÇ YANIYLA VURUŞ- Side palm smash

Yun Jeong – DİKEY AVUÇ VURUŞU- Vertical palm smash

Jao Sao – KANCA AVUÇ VURUŞU- Running hand palm smash, hooking palm smash

Sat Sao – DİLİMLEYEN EL- Slicing hand, palm down chop

Jom Sao – YUKARI DOĞRU İÇTEN KESME- Palm up chop or inward cutting hand, palm up

Jik Chung Chuie – DİKEY DİREKT YUMRUK- Vertical fist blast

Jik Tek – DÜZ TEKME- Straight kick/Front Kick With Toe

Juk Tek – YAN TEKME- Side kick

Oou Tek – KANCA TEKME- Hook kick/round kick (Roundhouse Kick)

Hou Tek – GERİ TEKME- Back kick

Hou Juk Tek – GERİYE YAN TEKME- Back Side Kick

Juen Tek – DÖNER TEKME- Spin back kick

So Tek – SÜPÜREN TEKME- Sweep kick (Reverse hook kick)

Dum Tek – EZEN TEKME- Stomp kick/ Foot Stomp

Lin Dum Tek – ÇAPRAZ EZEN TEKME- Cross stamp kick (Oblique kick)

Cup Tek/Kao Tek – KEPÇE TEKME- Scooping kick

Qua Tek, Gwa Tek – İÇTEN DAİRESEL TEKME- Inverted hook kick

Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Foot obstruction, stop kick

Jeet Da – DURDURAN VURUŞ- Stop hit, intercepting hit

Sut Da – DİZ VURUŞU- Knee strike

Jang Da – DİRSEK VURUŞU- Elbow strike

Tan Sao – AVUÇ YUKARI EL- Palm-up hand (wedging)/Palm Up Deflecting Hand

Pak Sao – TOKATLAYAN EL- Slapping hand

Maun Sao – ARAYAN EL- Inquisitive hand, asking hand

Maun Choi – ÖNDEN JAB- Jab (lead punch)

Wu Sao – GERİDEKİ EL/KORUYAN EL- Protective hand/ Rear Hand

Goang Sao – BİLEKDIŞIYLA AŞAĞIYA BLOKE/SAVUŞTURMA- Low outer wrist block/parry

Boang Sao – KANAT KOL- Raised elbow deflection, wing arm parry

Fook Sao – AYNAYA BAKAN EL/KÖPRÜ EL- Bent-wrist elbow-in parry or bridging hand

Bil Sao, Biu Sao – MIZRAK EL- Thrusting fingers block/parry

Jom Sao – İÇ KISMIYLA KESEN AVUÇ- Inward chop block/parry

Jum Sao – BIÇAK EL/BATAN EL- Sinking elbow parry

Gaun Sao – YARAN BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) – Splitting block/parry (uses both arms)

Kwun Sao – DÖNEN KOLLARLA BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) -Rotating arms block/parry (uses both arms)

Lop Sao – YAKALAYAN EL- Grabbing hand

Lin Lop Sao – ÇAPRAZ YAKALAYAN EL- Cross grabbing hand

Jut Sao – ÖPÜLEN EL/BASTIRIP ÇEKEREK SARSAN EL- Jerking hand

Gum Sao – DUR DİYEN EL- İĞNE EL- Pinning hand, Pressing Hand

Jao Sao – DIŞTAN SÜRPRİZ EL/ KAÇAN EL- Running hand

Huen Sao – EKSENİNDE ÇEMBERLEYEN EL- Circling hand

Man Geng Sao – ELLE BOYUN ÇEKME- Neck pulling hand

Lan Sao – BAR KOL- Bar arm

Tok Sao –AVUÇYUKARI UZANAN DİPÇİK- Elbow lifting hand/ Lifting arm or lifting hand

Cup Sao/Kao Sao – TEMASLA YÖNLENDİRME/KEPÇE EL- Scooping hand

Tan Da – AVUÇYUKARI VURUŞ- Palm-up hand with hit

Woang Pak Da – ÇAPRAZ TOKAT VURUŞU- Cross slap cover with hit

Loy Ha Pak Da – AŞAĞI İÇ TOKAT VURUŞU- Low inside slap cover with hit

Ouy Ha Pak Da – AŞAĞI DIŞ TOKAT VURUŞU- Low outside slap cover with hit

Fook Da – CHİ SAO POZİSYONUNDA SOL EL/HASMIN KOLU ÜZERİNDEN VURUŞ- Arm resting on opponent’s with hit

Goang Da – TERS TAN SAO/BİLEKDIŞIYLA AŞAĞI SAVUŞTURMAYLA VURUŞ- Low outer wrist block/parry with hit

Bil Da, Biu Da – MIZRAK VURUŞU/SAPLAMA VURUŞU- Thrusting fingers block/parry with hit

Boang Da – KANAT KOL VURUŞU- Wing arm parry with hit

Jern DİKEY AVUÇ VURUŞU- – vertical Palm strike

Juen So Tek –DÖNEREK SÜPÜREN TEKME- Spinning Heel Kick

Kow Tao – KAFA TOSU- Head butt

Lao Sing Choi – DİKEY ÇEKİÇ VURUŞ- Lateral Hammer Fist Strike

Lee Jun Fan – BRUCE LEE’NİN ÇİNCE ADI- Bruce Lee’s Chinese Name

Lie Sao – AVUÇ YUKARI ÇEKME- palm up pulling

Na – KİLİTLEME- Locking or submission

Sut (saat) – DİZ- Knee

Tie Sut – YUKARIYA DOĞRU DİZ- Raising Knee

Cup Yai Sut (Cup Yie Sut) – DURDURAN DİZ- Stomping Knee

Tow Dai – ÖĞRENCİ- Student

Tow Suen – ÖĞRENCİNİZİN ÖĞRENCİSİ- Student’s Student

Yap-Sat-Dai Ji-ÖZEL ÖĞRENCİ

Si Sook –KÜÇÜK AMCA

Si Bak- BÜYÜK AMCA

Wong Pak – DIŞA ÇAPRAZ TOKAT- Outside Cross Slap

Wu Choi – GERİDEKİ YUMRUK- Cross (as in Jab, cross)

Wu Tek – GERİDEKİ BACAK- Rear leg

Tun Sow (Ton Sow) – GÖSTERİLEN EL- Showing Hand

Fack sau- YUKARI BLOKE- High Block

Toh Ma-İLERİ KAYAR ADIM-step slide advance

Cho Ma-YAN DÖNME-stance pivot or side pivot

Toy Ma- GARDDA GERİ ÇEKİLME-retreating stance

Soong Ma-İLERİ ADIMLA-advance step through

Loy Seen-İÇERİYE ADIM-inside step

How Huen June Ma-GERİYE DAİRESEL ADIMLA- back circle step fhrough

Yow Ma-SAĞ DURUŞ- right stance

Jore Ma-SOL DURUŞ- left stance

Yee Kim Yin Ma-WING CHUN DURUŞU-wing chun stance

Loy Kwan Sao-İÇERİYE DÖNEN ELLER-inside rolling hands

Noy Kwan Sao-DIŞARIYA DÖNEN ELLER-outside rolling hands

Tuet (toot) Sao- SERBEST ELLER- freeing hands

Jeep Sau- KIRIK ELLER-breaking hands

Chung Gang- BOĞAZ SIKMA-throat squeeze

See Gong Sing-ZAMANLAMA-timing

Mn-KAPI- gate

Go-YUKARI-high

Joan-ORTA-middle/center

Ha-AŞAĞI-low

Fie-HIZLI-quick

Cheen-ÖN-front

Hou-GERİ- back

Lee See Lung-KÜÇÜK DRAGON- little dragon