Branşlar

BRANŞLAR

 

WUSHU  ||   AİKİDO  ||   BUDOKAIDO (KYOKUSHIN)  ||   WİNG CHUN || JEET KUNE DO KULELKAVİDO

WUSHU NEDİR?

Wushu : (Pinuin: Wushu) Çin savunma sanatlarının genel adıdır. Çin dışında genel de Kung-Fu (gongfu) olarak tanımlanan spor türleri de buna dahildir. Çince Kung-Fu terimi beceri anlamına gelir; savaş sanatlarının dışında da bir alanda kullanılabilir. Buna karşılık Wushu Savaş Sanatı anlamına gelir.

Wushu, Türkçe’ de Vuşu diye teleffuz edilen Çin savunma sanatının genel adıdır.
Wu: savaş, fiziksel uygulama, otorite,
Shu: sanat, teknik, yetenek anlamlarına gelir.
Bir başka deyişle Wushu; savaşma sanatı veya fiziksel yetenek anlamına gelmektedir. Gerçekte, saldırı ve savunmanın yanında akrobatik kareografik hareketler ve Uzakdoğu felsefesi ve Kung-Fu da Wushu adı altında toplanır. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanır. Kişisel gelişimin, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır.
Wushu, Türkçe’ de Vuşu diye teleffuz edilen Çin savunma sanatının genel adıdır.
Wu: savaş, fiziksel uygulama, otorite,
Shu: sanat, teknik, yetenek anlamlarına gelir.
Bir başka deyişle Wushu; savaşma sanatı veya fiziksel yetenek anlamına gelmektedir. Gerçekte, saldırı ve savunmanın yanında akrobatik kareografik hareketler ve Uzakdoğu felsefesi ve Kung-Fu da Wushu adı altında toplanır. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanır. Kişisel gelişimin, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır.


WUSHU TARİHÇE

Çin; 5000 yıllık tarihi ile, 20 hanedanlığın yönetimiyle, 34 eyaletten oluşan, 55 toplumsal ırkı bünyesinde barındıran, 5 çeşit dini yaşan halkı ile dünyanın en eski toprakları. Bu topraklarda ortaya çıkmış bir savaşma sanatı, Wushu. Wushu, gerçek topluluklarda filizlendi. Kabilelerin yaşadığı dönemlerde, yaşam mücadelesi için yapılan savaşlarda, tek vuruş, tek batırma, tek yumruk, tek tekme; öğretim, pratik vb. ortaya çıkan prensip kavramlar ile Wushu’ nun filizlenmesi hızlandı. Wushu, köle toplumlar zamanında tanınmaya başlandı. Xia (mö.2100-1600) hanedanlığı döneminde kurulan, savaşlarda geliştirilip kullanılan Wushu, iki ana unsurda toplandı; 1- askeri Wushu hareketleri, 2- Wushu hareketi okul eğitimi.

Shang (mö.1600-1066) hanedanlığı döneminde görülmeye başlanan Wushu eğitimindeki el şekilleri, Zhou (mö. 1066-221) hanedanlığı döneminde savaş oyunu eğitimi, seriler halinde pratik haline getirildi. Zhou döneminde görülen, ilk Çin savaş sanatları kaynak eserlerinden olan Zhouyi (değişimler) veya Yijing (değişimler) kitabında; Tao felsefesinde, bir Yin (dişil) ve bir Yang (erkil) prensibi, daha sonra Taiji (varlık) değişimi, Liangyi (çift anlam) oluşumu, Sixiang (dört şekil), Bagua (sekiz diyagram) vb. prensipler kullanıldı. Çin savaş sanatlarının ana kaynağı olan Taiji yaşam öğretisi, Chunqiu (mö.770-256) Savaşan Devletler döneminin arkasından, lordlar tarafından savaş alanlarında teknik olarak kullanıldı. Chunqiu döneminde, boğuşmaya kalkışmak tekniği, tanrıdan gönderilen kahraman olarak tanımlandı. Aynı zamanda bu dönemde, kılıç yapımı ve kılıç metodu geliştirildi. Wushu, feodal topluluklar döneminde gelişmeye başladı.

Qin (mö.221-206) ve Han (mö.206-ms.220) hanedanlığı döneminde, Wushu’ nun gelişimi için birlikler kuruldu ve Jiaoli (boğuşma) ve Jijian (kılıç döğüşü) döğüşleri oluşturuldu. Yanlexingwu (rahat oyun), Hongmenyan (kaz girişi), Xiangzhuangwujian (malikane kılıç oyunu) gibi oyun formları folklorik olarak uygulandı. Daowu (bıçak oyunu), Liwu (kuvvet oyunu) gibi müzik eşliğinde yapılan oyunlar, günümüz Wushu’ sunun Taolu (form) bölümü tekniğinin ilk şekli oldu.

Tang (618-907) hanedanlığı döneminde Wushu; gelişmeye, ilerlemeye ve savaşçı askerler tarafından, askeri eğitimlerde jianshu (kılıç sanatı) kullanılmaya başlandı. Li-Bai ve Zhang-Xucao şiirlerinde ve kitaplarında, Wushu çalışmalarını bir kültür olarak tanımladılar.

Song (960-1279) ve Yuan (1279-1368) hanedanlıkları döneminde; Yinglue ve Gongjian gibi organizasyonlar kurularak Wuyi (Wushu – savaş sanatı), halk arasında çalışılmaya başlandı. Tekli çalışma ve karşılıklı çalışma metodları geliştirildi. Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1912) hanedanlıkları, Wushu’ nun gelişim dönemleri oldu. Changquan, Houquan, Shaolinquan, Neijiaquan gibi 10 bölüm ve Taijiquan, Baguazhang ve Xingyiquan gibi stiller oluşturuldu.

Günümüzde, Wushu’ da yapılan değişiklikler ile beden eğitimi organizasyonları, döğüş dernekleri ve savaşçı birlikleri oluşturulmaya başlandı. 1909 yılında Shanghai’ de Jingwu Spor Birliği, 1910 yılında Tianjin’ de Çin Savaşçı Birliği, 1927 yılında Nanjing’ de Çin Merkezi Devlet Wushu Enstitüs’ ü kuruldu. 1936 yılında, Çin Wushu takımı, Olimpiyat oyunlarında gösteriler yaptı. Çin devletinin kuruluşundan (1912-1949) sonra, Wushu gelişmeye başladı. 1956 yılında Beijing’ de Çin Wushu Birliği kuruldu. Daha önce Wushu grupları olarak hareket ediliyordu. 1958 yılında Changquan, Nanquan, Taijiquan stillerinin standart formları oluşturuldu. 1985 yılında, Xian’ da yapılan toplantı neticesinde, komiteler oluşturularak Beijing’ de Uluslararası Wushu Federasyonu kuruldu. 1987 yılında, 1. Asya Wushu Şampiyonası yapıldı. 1990 yılında, 11. Asya oyunlarında, Wushu’ nun Jingsai yarışma kuralları uygulandı. 1999 yılında, Uluslararası Wushu Federasyonu’ nun, Uluslararası Olimpiyat komitesine yapmış olduğu başvurusu kabul edildi ve Wushu Sporu, Olimpiyat Oyunları’ na katılmaya hak kazandı. 2008 yılında, Olimpiyat Oyunları’ nın Çin-Beijing’ de yapılması karar alındı. Wushu sporcuları, bundan sonraki dönemlerde, Olimpiyat Oyunları’ nda yarışmak için hazırlanıyor.

 

Aikido

morihei-ueshiba     Aikido; uyumun yolu olarak bilinen ve 1900’lü yılların ortalarında Büyük Usta Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir savaş sanatıdır.
Usta Ueshiba,çocukluk yıllarından beri birçok savaş sanatını incelemiş ve çalışmış,sonunda ise kendi öğretisi olan Aikido’yu ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde,bütün dünyada milyonlarca insan tarafından çalışılan,neredeyse bütün üniversitelerde kulüpleri bulunan ve güvenlik güçlerine de öğretilen bir savunma sanatı haline gelmiştir.
Üç heceden meydana gelen Aikido sözcüğünün  ilk hecesi olanAi; buluşma,bir araya gelme, ikinci hecesi olan Ki; ruh,zihin,maneviyat,enerji ve üçüncü hecesi olan Do ise; yol,yöntem,metod ve öğreti anlamına gelmektedir.

Aikido fiziksel olarak,saldırganın gücünün,doğru noktalara yapılan müdahaleler ile,yönlendirilmesi ve  böylece yapılan saldırının boşa çıkarılarak,saldırganın etkisiz hale getirilmesi(fırlatılması ya da hareketsiz kılınması) durumudur.
Öte yandan,üzerine birçok ustanın kitaplar yazdıkları Aikido’nun kısa bir tanımı bu şekilde yapılsa da,içinde barındırdığı yüzlerce felsefik  ve teknik kavramları tam manasıyla kavramak ve özümsemek ise uzun yıllar sürecek zorlu bir eğitimi gerekli kılmaktadır.

Dünyada Aikido

aikido

Aikido’nun Dünya üzerinde genel merkezi Japonya’nın Tokyo şehrindeki Aikikai vakfıdır. Bunun yanında IAF yani International Aikido Federation olarak bilinen uluslararası bir çatı organizasyonu bulunmaktadır ki bu organizasyon da tüzükleri ile Aikikai ile aynı çizgide durmaktadır.

Bu iki temel yapının dışında bazı kıta federasyonları da vardır. Kıta federasyonları haricinde birçok ülkenin kendi ülke federasyonları bulunmaktadır. Bu resmi ve büyük federasyon yapıları dışında özel ve özerk bazı ulusal ve uluslararası oluşumlar ya da organizasyonlar da özellikle son dönemlerde dikkat çekmektedir, ancak bu tip organizasyonların çoğunlukla tek kişiye bağlı, otoriter yapıları, onların uzun vadeli olmayacaklarını göstermektedir.


budokaido-karakalem-150x150

KYOKUSHİN BUDOKAİDO TARİHÇESİ

Yıllardır ülkemizde çalışmaları sürdürülen Ashihara ve Kyokushin gibi tam temaslı müsabaka anlayışını benimseyen sporların uygulayıcılarının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu; Merkez Danışma Kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ashihara Budokai spor dalı adı altında birleştirerek tek çatı altında toplayıp Karate federasyonuna bağlanmıştır.
2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları, Temmuz 2004 tarihinde ise İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır.
Ashihara Budokai spor dalı 2005 yılında Karate Federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün federasyonlarla ilgili düzenleme kararı almasının ardından Mücadele Sporları Federasyonu lav edilmiştir.
Ashihara Budokai spor dalı 2007 yılında Wushu Federasyonuna bağlanarak faaliyetlerine başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek amacıyla alınan bir kararla BUDOKAIDO (武道街道)spor dalı olarak isim değişikliği yapılmıştır.
Budokaido kelime anlamı olarak “Savaş Sanatları Yolu” öğretisi demektir.haber-150x150Savaş sanatlarının mücadele alanlarının hepsini vuruş, düşürme, boğuş, kilit uygulamalarını kapsar. Mücadele sırasında müsabıklar yumruk, dirsek, diz ve tekme vuruşları ile düşürme tekniklerini kullanmak sureti ile puan almak ve ceza aldırma yöntemiyle galip gelinen amatör ve profesyonel bir yarışma sporu olarak ifade edilir. Budokaido spor branşının kendine özgü eğitim müfredatı Kuşak (Kyu) Derece (dan) seviyeleri oluşturulmuştur.
Budokaido spor branşı grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Tam Temaslı ( Ful Contact ) müsabaka anlayışını benimseyen Avrupa Kyokushin Federasyonu (EKF) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek, Ocak 2014 tarihinde Spor Genel müdürlüğüne bildirilmiştir.
*Amatör müsabakalar “Kumite” (Tam ve Yarı temaslı) ve “Kata” yarışması olmak üzere iki şekilde tatami ve platform üzerinde yapılır. Bu müsabaka türleride kendi aralarında ferdi ve takım müsabakaları olarak iki gruba ayrılır.
*Profesyonel müsabakalar ise “Kiwami Kumite” Zirve müsabakaları olarak Budokaido (Kyokushin) branşında ve Karma Dövüş Sistemleri (Mix Fight) adıyla platform veya ringde yapılır.
Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonaları, İl şampiyonaları, antrenörlük kursları, hakem kursları ve dan sınavları yapılmış olup, faaliyetler icra edilmeye devam etmektedir.
2014 yılından sonra bağlı olunan Avrupa (EKF) ve Dünya Federasyonu (Kyokushin World Federation / KWF) tarafından organize edilecek Uluslararası faaliyetlere Wushu Federasyonu çatısı altında oluşturulacak Budokaido (Kyokushin) Milli Takımı iştirak edebilecektir.

 

WING CHUN TARİHİ ve TANITIMI

Wing Chun’un tarihi 400 yıl kadar önceye gitmektedir. Çin, 1644-1711 döneminde Mançuryalılar tarafından idare edilmiştir. Bu dönemde nüfusun % 10’unu teşkil eden Mançuryalılar, % 90’ı teşkil eden yerel Çinlileri yönetmişlerdir. Baskıcı ve ayrımcı yönetime karşı mücadele eden halkın silah kullanması yasak olup, gizlice faaliyet göstermekteydiler. Halk genelde manastırlarda örgütlenmiş, buralarda saklanmış ve otoriteye karşı mücadelede buraları merkez almışlardı. Bu manastırlar içerisinde de Shaolin Manastırı oldukça ünlüydü. Tarihsel kayıtlara göre, bu manastırlarda isyancılar gündüz rahip kılığında olağan faaliyet göstermekte, gece ise baskıcı idareye karşı isyan faaliyetlerini organize etmekteydiler. İsyancılar birbirlerini tanımada elleriyle yaptıkları bir tür selamı kullanmaktaydılar. Bu daha sonra Wing Chun selamı olarak yerleşmiştir. Ellerden biri güneşi diğeri ise ayı temsil etmekte veya yin-yan anlamına gelmektedir. Nitekim Wing Chun’da teknikler yin-yan prensibine göre cereyan eder. Gerçek rahipler dışında rahip kılığına giren isyancılar da bu manastırlarda saklanmış ve faaliyet göstermişlerdir. Rejim isyancıların manastırlarda saklandığını, örgütlendiğini ve faaliyet gösterdiğini anlamıştır. Bu manastırlara casuslar göndermişlerdir. Bunu fark eden rahipler ve rahip olmayan isyancılar etkin, hızlı, basit, etkili, pratik, bilimsel, çabuk öğrenilen ve şartlara göre olumlu sonuç veren bir savaş veya savunma ve saldırı sanatı geliştirmişlerdir. Akabinde Mançurya Hükümeti tehdit olarak algıladığı Shaolin manastırını yok etmek üzere buraya asker göndermiştir. Askerler manastırı ateşe vermek suretiyle yıkmışlar, rahipleri de öldürmüşlerdir. Bu katliamdan 5 rahip sağ olarak kurtularak kaçmayı başarmıştır. Kurtulanlar; Ng Mui, Chi Shim, Bak Mei, Fung Do-Dak and Miu Hin kaçmışlar ve farklı bölgelerde izlerini kaybetmişlerdir. Bu beş kişiden ikisinin yolları daha sonra bir anlamda kesişmiştir; bunlar rahibe Ng Mai ve rahip Chi Sim’dir. Rahip Chi Sim Red Operaya ait gemilerden birinde aşçı kılığında çalışmaya başlamıştır. Ng Mai ise dağlara kaçmıştır. Ng Mai dağlarda bir manastırda kaldığı dönemde beyaz turna ve yılanların kendilerinden daha güçlü rakiplerle başa çıkabilmelerinden esinlenerek basit ve kısa (konsantre) bir stil geliştirmiştir. Bu sadece beş etkili hareketten oluşmaktaydı. Rahibe Ng Mai saklandığı bölgede Yim Wing Chun isimli yerli halktan bir kızla tanışmıştır. Kız Leug Bok chau ile nişanlıdır. Nişandan hemen sonra annesini kaybeden kızın babası da haksız bir şekilde cinayetle suçlanmakta ve aranmaktadır. Öte yandan o bölgede yerleşik bir zorba, Yim Wing Chun’un rızası hilafına ona kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaktadır. Tehditler ve baskılardan haberdar olan Ng Mai geliştirdiği dövüş tekniğini Yim Wing Chun’a öğretir. Yim Wing Chun zorbayı düelloya davet eder ve onu yener. Daha sonra da nişanlısıyla evlenir. Sanatı eşi olan Leug Bok Chau’ya da öğretir. Kocası da bu dövüş sanatına Wing chun ismini verir ve o da bu sanatı başkalarına öğretir. Öte yandan rahip Chi Sim de Red Operaya ait gemilerde aşçılık yaparken kürekçi olan Leung Yee Tai ile karşılaşır. Onun işini yaparken çok iyi bir duruş tekniğine sahip olduğunu gözlemler. Ona Shaolin Long Pole (uzun sopa) tekniğini öğretir. Bu arada, Leung Yee Tai ile Wong Wah Bo, Red Opara’ya üye ve arkadaştırlar. Birbirlerine dövüş sanatlarıyla ilgili bildiklerini aktarırlar. Uzun sopa günümüzde Wing Chun’un bir parçasıdır. Foshan’da Dr. Leung Jan isimli bir eczacı ile karşılaşırlar. Dr. Jan, Tai ve Bo’nun öğrencisi olur. WT’yi öğrenir. Doktor Jan’ın sanatın hem soft hem de hard versiyonunu bildiği söylenmektedir. Doktor Jan 300’ün üzerinde sokak kavgasında asla yenilmez. Kendisi Wing Chun yumruk kralı olarak adlandırılır. Doktor Leung Jan’ın, Chan Wah Shun isimli kendisine komşu para işleriyle uğraşan bir tacir arkadaşı vardır. Tacir Shun da dövüş sanatı bilmektedir. Doktordan kendisine Wing Chun’u öğretmesini ister. Doktor da sanatı Shun’a öğretmek istemez. Zira iki oğlu Leung Chun ve Leung Bik ile Wooden Man Wah (Tahta Adam Wah) isimli toplam üç öğrencisi vardır. Tacir Wah gizlice Doktorun özel derslerini izler. Ayrıca Doktorun çocukları dışındaki tek öğrencisi olan Wah’dan ders alır. Tacir eksik yönlerini bu derslerle giderir. Daha sonra da Doktorun oğluna meydan okur. Oğul Leung Chun taciri idarede zorlanır. Bunun üzerine Doktor taciri, hem öğrencisi olarak kabul eder hem de ona akapunktur ve alternatif tedavi yöntemlerini öğretir. Tacir Wah da WT öğretmeye başlar. Toplam da 16 öğrenci yetiştirir. Bunlardan biri de Yip Man’dır. WT yıllar boyunca hızla duyulmuş, benimsenmiş ve yayılmıştır. Farklı WT klanları bu sanatı icra etmiştir. Toplamda 10’un üzerinde aile vardır. Yip Man, öğrencileri ve bunlardan Bruce Lee sayesinde, sanat çok popüler olmuştur. Wing Chun durağan değil, dinamik, gelişen evrimine devam eden bir savunma sanatıdır. Müsabaka sporu değildir. Temel prensip, ilke ve kurallarını korumaktadır. Esasen WT iki katmandan oluşmaktadır; Çekirdek ve Dış Katman. Çekirdek orijinal temeldir. Dış katman ise bu temel üzerine inşa edilen binadır veyahut o çekirdeğe dayalı değişen kısımdır. Bunu değiştiren başarılı icracılardır. Bu bina icracılar sayesinde zamanla değişmektedir. Ancak temel aynıdır. Wing Chun’da Formlar, Stiller, Teknikler, Driller vardır. 1. Siu Num Tao (1. Form) 2. Chum Kiu (2. Form) 3. Biu Jee (3. Form) 4. BCDF (Kılıç Formu) 5. LDBKF (Uzun Sırık Formu) 6. WOODEN DUMMY FORM (Tahta Adam Formu) 7. STICK (sopa), KNIFE(bıçak), ARM(silah), ROPE(ip), CHAIN(zincir), POLE(sırık) ve Bunların birbirlerine ve çıplak ele karşı savunma ve saldırıları) Yukarıda sayılanlardan bir kısmı Özel kuvvetler, Polis ve Asker Güvenlik Birimlerine öğretilmekte, bir kısmı ise öğretilmemektedir. Her savunma sanatı değerlidir. Savunma sanatlarının felsefesinde mütevazilik, alçakgönüllülük, sükunet yatar. Bu anlamda her bir sanat diğerleriyle karşılaştırılabilirdir (comparable). Savunma sanatları bir anlamda da kişinin kendisini, ve, diğerlerine ifade biçimidir. Bu bakımdan bakış açısıdırlar. WT; Bruce Lee’nin dediği gibi kişinin kendisini ifade etme tarzıdır. Genelde savunma sanatlarında bir sistem vardır. Bir kısmı ise sonludur. WT; dipsiz bir kuyu, sistemsiz bir sistemdir. Onu başarılı bir şekilde icra eden kişi sayısı kadar da varyasyonu vardır. Ancak öz, prensip, ilkeler aynıdır. Sunum farklıdır. Aynı tiyatro gibidir. Farklı oyuncular, aynı oyunu sunarlar. Fakat bazısı rolünü oynar, diğerleri role bürünür, bir kısmı da rolle bütünleşir, rol olurlar; rolü ve oyuncuyu ayırdetmek zordur. Dünya da yüzbinlerce kişinin WT yaptığı söylenmektedir. Fakat oyun aynı olmakla beraber, performans farklıdır. Amaç rolü gerçeğe (doğaya, doğala) en yakın oynamaktır. Yani rolle fiziken ve mental olarak bütünleşmektir. Her savunma sanatı özeldir, kendine özgüdür, değerlidir. WT nedir? WT emek-saattir, kendini ifade etmektir, disiplindir, azimdir, ilerlemektir, terdir, hayatı anlamaktır, güvendir, cesarettir, korkudan korkmamak ondan beslenmektir, insan vücudunu tanımaktır, doğanın işleyişini, doğanın ve ben’in sınırlarını ve sınırsızlığını izlemek ve farketmektir. WT öte yandan paylaşmak, dostluk, güvenmek, ekip olmak, kararlı olmaktır, düz yürümektir, belki yeniden yönlendirmektir, hedefe optimum bir şekilde varmaktır, gereksizi atmaktır, pratik olmaktır, gerçekçilik ve bilimselliktir, araçları etkin, verimli, ve yeterli kullanmaktır. Yani iktisat teorisindeki çok bilinen; ekonomide pareto optimumda olmaktır. Hayatın bir alanında öğrenilen şeyler, diğer alanlarda da geçerlidir; Örneğin, dürüst olmak, bir şeyi sevmek veya severek yapmak, işini ciddiye almak, özenli olmak, disiplin, güven, basiret; hem özel yaşama hem de profesyonel yaşama uyarlanabilir. Türkiye’de yıllardır bir söylem vardır; Türkiye’nin, Türk insanının marka yaratmadığı söylenir çeşitli platformlarda. Buna katılmak mümkün değildir. WT, Türkiye adına bir marka olmuştur. Değerli Hocalarımız Salih AVCI, Emin BOZTEPE bu savunma sanatını hem ülkemizde hem de dünyada Türk Markası haline getirmişlerdir. Bu sadece WT’yi icrada değil, ona farklı bir katkı yaparak, yorum getirerek de (Avcı, Boztepe Sistem) olmuştur. WT yeniliğe, katkıya, değişime de açık bir sanattır. Örneğin, Akademik yaşamda doktora ne ise 12. Dereceden sonra WT Teknikerlik ve devamı da odur. Doktora çalışmasında, bilime katkı ve/veya mevcuda farklı bir yorum beklenir. WT’de de ilerledikçe bu gerçekleşmektedir. Öğrenci sadece alıcı, öğrenen değil bir noktadan sonra aynı zamanda üreten, farklı yorumlayan olmaktadır. WT’de prensipler, ilkeler çekirdeği oluşturmaktadır. Araçlar; formlar, driller, teknikler vd’dir. Amaç en iyiye, mükemmele varmaktır. Bu sanatı yapan, etik değerler ve insan kalitesi açısından asgari değerleri taşımalıdır. Sisteme yakışmayan kişilere öğretilmesi söz konusu olamaz. Amacı dışında kullanılması da tasvip edilmemektedir. WT kendi başına bir okuldur. Öğrenilen her şey hayatın diğer alanlarıyla kesişmektedir. Atalarımızın söylediği gibi, insan yaşadıkça aslına döner. Aslında WT yaparken de aslımıza yani doğaya dönüyoruz. Arayış da doğalı, doğayı bulmaya yöneliktir. Gerçek WT öğrenimi 12. Dereceden sonra başlar. Çünkü yapılan hareketlerin gerçek anlamı ilerledikçe ve daha iyi anlaşılır. Aslında bazı üstatların söylediği gibi, WT öğrenimi dil öğrenimine benzer. Önce alfabe harfler, sonra heceler, kelime, cümle, paragraf, yazı, kompozisyon, kitap vs. Dil öğreniminin de sonu yoktur. Aynı şeyler WT için de geçerlidir. Yabancı bir dili tam öğrenmek diye bir şey çok zordur. Ama dili iyi kullanmak, ona hakim olmak, kendimizi iyi ifade etmek, amaç budur. Üstelik bu sanat genç, yaşlı, kadın, erkek hepsi tarafından icra edilebilir. WT kişiye ne kazandırır? Emek vermeyi, kendine güvenmeyi, ortak bir amaç için azimle çalışmayı, paylaşmayı, bir konuya yeterince odaklanmayı, bir hedefe yürümeyi, zorlukları aşmayı, dostlukları koruma ve geliştirmeyi, özenli basiretli olmayı, çalışarak elde etmeyi ve bunu korumayı, kendini ifade etmeyi, doğayı, hayatı ve insan vücudunu daha iyi tanımayı sağlar. Prensipleri hayatın diğer alanlarında da geçerlidir. WT’de Öğrenci dereceleri, Tekniker Dereceleri ve Sifuluk vardır. 12 öğrenci derecesi vardır. Her yıl seminerler yapılmaktadır. WT’de ilerlemenin sonu da yoktur. Bir başka kural da şudur; “The skill is the rank, the rank is not the skill.” Yani kıdem(derece/rütbe) yetenek değil, ama yetenek kıdemdir/rütbedir, yani çalışmak ve elde edileni korumak gerekiyor. Basitlik, etkinlik, bilimsellik, pratiklik, gerçekçilik, prensip ve ilkeler onu diğer sanatlara kıyasla farklı kılıyor. Bu sanata kalite ve marka değeri kazandırıyor. Diğer bir konu ise, telaş, acelecilik öğrenmeyi geciktiriyor. WT’de ilerlemede kısa yol yok. Bununla birlikte yatkınlık önemli. Çok çalışmak, sindirmek ve uygulamak, partnerli çalışmak ilerlemeyi hızlandırıyor. Tüm araçları kullanmak önemli (dummy, partner, farklı kişilerle çalışmak, modern ve geleneksel çalışma pratiklerini denemek, vd). Özellikle farklı icracıları izlemek, onlarla çalışmak bakış açısını zenginleştiriyor, etkinliği artırıyor. Bir noktaya kadar düşünmek, sonra düşünmeden doğal olarak hareketleri yapmak; önce beyne öğretmek sonra kasa öğretmek, sonra da düşünmeden doğal olarak içten gelerek (inherently) sanatı icra edebilmek; süreç böyle işliyor. Tabiki doğa kuralları burada da işliyor. Diğer bir konu da, WT’de kişinin bir yanı daima öğrenen konumunda. Sürekli de kişinin kendisini bilemesi, yani çalışmayı devam ettirmesi gerekiyor. Bu anlamda WT, jimnastiğe benzetilebilir. WT’yi meslek edinerek veya edinmeden geliştirerek öğrenci yetiştiren Kurucular, Sifu ve Shinglere müteşekkiriz. Çünkü ham bir maddeyi alarak sabırla, özenle işliyorlar ve birbirinden farklı ürünler ortaya çıkıyor. Bu nihai çıktılar da üretim sürecini aynen devam ettiriyorlar. Tam bir usta-çırak ilişkisi. Halihazırda WT öğrenen ve öğretenlerin; sosyal, kültürel, kişisel ve her türlü özellik, yapı ve kompozisyonlarına bakıldığında da, tablonun bu sanata ayrı bir değer kattığı aşikardır

 

BUDOKAİDO SPOR BRANŞI

Yıllardır kendilerini bu işe adamış Budokaido çalışanları iyi dengelenmiş bir spor dalı oluşturmak için gerek Asya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde alışmakta olan mücadele sanatları olarak tanınan (Karate, Taekwondo, Kungfu vs.) bu sistemlerin bütün tekniklerini içine alan amatör olarak, yapılan el, yumruk, dirsek, diz ve tekmelerin puan kazandırdığı amatör spor yarışmaları ile gerçekte savunma amaçlı geliştirlmiş mücadele sanatları, modern tıbbın ilkelerine ve amatör sporculuk sistemi içerisinde bütünleştirilmiş bir yarışma sporudur. Profesyonellikte star, süper star, ultra star ve mega star olarak yarışmaları vardır. Yıllardır ülkemizde yapılan Ashihara, Kyokoshin, Enshin, Kempo Karate gibi; ASHIHARA KARATE Merkez danışma kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ahihara Budokai spor dalı olarak Karate federasyonuna bağlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları temmuz 2004 tarihinde İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır. 2005 yılında Karate federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. 2007 yılında Wushu federasyonunna bağlanarak faaliyetlere başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek için alınan bir kararla BUDOKAIDO olarak isim değişikliği yapılmıştır. Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonası il şampiyonaları, antrenörlük kursu, aday hakem kursu düzenli olarak yapılmıştır. Yurtdışı çalışmaları devam etmektedir. BUDOKAİDO TARİHÇESİ Yıllardır ülkemizde çalışmaları sürdürülen Ashihara, Kyokushin gibi tam temaslı müsabaka anlayışını benimseyen sporların uygulayıcılarının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu; Merkez Danışma Kurulunun 14 mayıs 2002 tarih ve 806 sayılı kararı ile Ashihara Budokai spor dalı adı altında birleştirerek tek çatı altında toplayıp Karate federasyonuna bağlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında uluslararası Mavi Haliç turnuvaları, Temmuz 2004 tarihinde ise İstanbul’ da Dünya Şampiyonası yapılmıştır. Ashihara Budokai spor dalı 2005 yılında Karate Federasyonundan alınarak Mücadele Sporları federasyonuna bağlanmıştır. Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün federasyonlarla ilgili düzenleme kararı almasının ardından Mücadele Sporları Federasyonu lav edilmiştir. Ashihara Budokai spor dalı 2007 yılında Wushu Federasyonuna bağlanarak faaliyetlerine başlamış, 2008 yılında Dünya federasyonlarına bağlanabilmek amacıyla alınan bir kararla BUDOKAIDO (武道街道)spor dalı olarak isim değişikliği yapılmıştır. Budokaido kelime anlamı olarak “Savaş Sanatları Yolu” öğretisi demektir.Savaş sanatlarının mücadele alanlarının hepsini vuruş,düşürme,boğuş,kilit uygulamalarını kapsar. Mücadele sırasında müsabıklar yumruk, dirsek, diz ve tekme vuruşları ile düşürme tekniklerini kullanmak sureti ile puan almak ve ceza aldırma yöntemiyle galip gelinen amatör ve profesyonel bir yarışma sporu olarak ifade edilir. Budokaido spor branşının kendine özgü eğitim müfredatı Kuşak (Kyu) Derece (dan) seviyeleri oluşturulmuştur. Budokaido spor branşı grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Tam Temaslı ( Ful Contact ) müsabaka anlayışını benimseyen Avrupa Kyokushin Federasyonu (EKF) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF) Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi.bağlanması Türkiye Wushu Federasyonu yönetim kurulunun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığına bildirilmiştir.hin Federasyonuna (KWF) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 Spor Genel müdürlüğüne bildirildi. *Amatör müsabakalar “Kumite” (Tam ve Yarı temaslı) ve “Kata” yarışması olmak üzere iki şekilde tatami ve platform üzerinde yapılır. *Profesyonel müsabakalar ise “Kiwami Kumite” Zirve müsabakaları olarak Budokaido (Kyokushin) branşında ve Karma Dövüş Sistemleri (Mix Fight) adıyla platform veya ringde yapılır. Wushu federasyonuna bağlandıktan sonra bu güne kadar düzenli olarak Türkiye Şampiyonaları, İl şampiyonaları, antrenörlük kursları, hakem kursları ve dan sınavları yapılmış olup, faaliyetler icra edilmeye devam etmektedir. 2014 yılı itibarıyla bağlı olunan Avrupa (EKF) ve Dünya Federasyonu (Kyokushin World Federation / KWF) tarafından organize edilecek Uluslar arası faaliyetlere Wushu Federasyonu çatısı altında oluşturulacak Budokaido (Kyokushin) Milli Takımı iştirak edebilecektir. BUDOKAİDO ULUSLARLARASI BAĞLANTI BİLGİSİ Wushu Federasyonu Danışma ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman AKYÜZ’ün desteği ile Wushu Federasyonu Budokaido grubu olarak yapılan çalışmaların ardından Avrupa (EKF / European Kyokushin Federation) ve Dünya Kyokushin Federasyonuna (KWF / Kyokushin World Federation) bağlanması yönetim kurulumuzun Aralık 2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile gerçekleştirilerek Ocak 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Kyokushin spor branşı ile ilgili dünyada bir çok birlik, organizasyon ve federatif yapılar oluşturulmuş ancak sadece “Kyokushin World Federation / KWF” İsviçre’de Uluslar arası bir spor federasyonu olarak onaylanmıştır. Bundan sonra Budokaido (Kyokushin) olarak faaliyetler yapılacak olup, Uluslar arası KWF ve EKF’nin şampiyonalarına, seçilecek Milli Sporcular ile Wushu Federasyonunca katılım sağlanacaktır.

 

AİKİDO SPOR BRANŞI

Morihei UESHİBA, 14 aralık 1883′de Wakayama olarak bilinen Kii eyaletinin Tanebe şehrinde doğmuştur. Çocukluk yıllarında dahi Budo’ya olan ilgisi oldukça yoğun idi. Babasının yerel konsey olması sebebiyle sık sık evinde çıkan tartışmalara şahit olurdu ve beklide ileride güçlü bir adam olmak için o zaman kararını vermişti. 1903 Rus-Japon savaşına katılmadan önceki dönemde Tokyo’da Kito-Ryu Jujutsu ve Shinkage-Ryu Kenjutsu çalışmıştır. Daha sonra Sakai’ye giderek Yogyu-Ryu Jujutsu çalışmıştır. 1915 yılında Hokkaido’yaşadığı sırada Diato-ryu Aikijujutsu’nun kurucusu Sokaku TAKEDA (10 Ekim 1859 – 25 Nisan 1943) ile tanışma fırsatı buldu. Sokaku TAKEDA, Daito-ryu sanatını halka öğretmeye (daha doğrusu askeri personel, polis memurları, yargıçlar gibi seçkin bir sınıfa) başlayana dek bu öğreti 19. yüzyıla kadar Takeda ailesi içerisinde nesilden nesile bir gizlilik içerisinde aktarıldı. M.S 858-876 yıllarında hüküm süren imparator Seiwa ailesinden çıkan ve Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu tarafından 11. yüzyılda gelişen Daito-ryu sanatını babasından öğrenen Sokaku TAKEDA, ayrıca babası Sokuchi TAKEDA ile kenjutsu, bojutsu ve sumo da çalışmıştır. Ono-ha Itto-ryu sanatını Yokikan dojoda Shibuya Toba’dan öğrenmiştir. Daha sonra babasının arkadaşı olan kılıç ustası Sakakibara Kenkichi ile Jikishinkage-ryu çalışmıştır. Sakakibara’nın dojosunda o günün ünlü kılıç ustalarıyla çalışma fırsatı bulmuştur. Ayrıca çok çeşitli silahların kullanımını içeren Hozoin-ryu dan lisans almıştır. Tanoma Saigo’dan oshikiuchi öğrenmiştir. Sokaku TAKEDA 150 cm. den daha uzun ve iri olmamasına rağmen “Aizu’nun küçük şeytanı” olarak anılır ve Japonya’nın bir çok yerine ziyaretler yaparak dojoları dolaşır kendini test ederdi. Meiji döneminin başlamasıyla kılıç devri sona ermiş ve artık yoluna jujutsu ile devam edecektir. Böylece Dito-ryu aikijujutsu doğmuştur. Sokaku TAKEDA tüm öğrencilerini kayıt altına almış ve hangi yıllarda ne kadar süre ile çalıştığı bilgisi günümüze kadar gelmiştir. Morihei UESHİBA, Sokaku TAKEDA’nın en favori öğrencisidir ve onunla birlikte seyehatlar yaparak asistanı olmuştur. 30′lu yaşlarda olmasına rağmen polis, asker ve yargıçlara seminerler veriyordu. Bu o dönem için sıra dışı bir olaydır çünkü samurai ailesinden gelmeyenlerin kendini bu şekilde kabul ettirebilmesi imkansızdı. Morihei UESHİBA ile Sokaku TAKEDA arasında son derece sıcak bir yakınlık söz konusu idi. Öyleki Daito-ryu aikibudo’nun kurucusu olan Sokaku TAKEDA’nın oğlu Tokimune TAKEDA benden sonra babamın azarlarına en fazla katlanan Morihei UESHİBA olmuştur diyor ve Sokaku TAKEDA’nın en çok sevdiği öğrencisinin yine o olduğunu söylüyor. Morihei UESHİBA Osaka’da tutuklandığında Yukiyashi Sagawa ile kendisinden onu ziyaret etmesini istiyor ve çok endişelendiğini anlatıyor. 1919 yılında Morihei UESHİBA’nın babasının hastalanması ile Hokaido’dan ayrılırken her şeyini hocası Sokaku TAKEDA’ya hibe etmesi de bu yakınlığın ispatıdır. Morihei UESHİBA. Sokaku TAKEDA ile 1915 yılından 1937 yılına kadar uzun bir süre çalışmıştır. O günlerde en yüksek seviye olan kyoju dairi lisansını ve goshinyo no te belgesini almıştır. O Sensei’in yıllar boyu süren araştırmaları ve çalışmaları sonucu, en son 1942 yılında Aikido olarak adlandırdığı sanatı kurmuştur.

 

WUSHU SPOR BRANŞI

Çin; 5000 yıllık tarihi ile, 20 hanedanlığın yönetimiyle, 34 eyaletten oluşan, 55 toplumsal ırkı bünyesinde barındıran, 5 çeşit dini yaşan halkı ile dünyanın en eski toprakları. Bu topraklarda ortaya çıkmış bir savaşma sanatı, Wushu. Wushu, gerçek topluluklarda filizlendi. Kabilelerin yaşadığı dönemlerde, yaşam mücadelesi için yapılan savaşlarda, tek vuruş, tek batırma, tek yumruk, tek tekme; öğretim, pratik vb. ortaya çıkan prensip kavramlar ile Wushu’ nun filizlenmesi hızlandı. Wushu, köle toplumlar zamanında tanınmaya başlandı. Xia (mö.2100-1600) hanedanlığı döneminde kurulan, savaşlarda geliştirilip kullanılan Wushu, iki ana unsurda toplandı; 1- askeri Wushu hareketleri, 2- Wushu hareketi okul eğitimi. Shang (mö.1600-1066) hanedanlığı döneminde görülmeye başlanan Wushu eğitimindeki el şekilleri, Zhou (mö. 1066-221) hanedanlığı döneminde savaş oyunu eğitimi, seriler halinde pratik haline getirildi. Zhou döneminde görülen, ilk Çin savaş sanatları kaynak eserlerinden olan Zhouyi (değişimler) veya Yijing (değişimler) kitabında; Tao felsefesinde, bir Yin (dişil) ve bir Yang (erkil) prensibi, daha sonra Taiji (varlık) değişimi, Liangyi (çift anlam) oluşumu, Sixiang (dört şekil), Bagua (sekiz diyagram) vb. prensipler kullanıldı. Çin savaş sanatlarının ana kaynağı olan Taiji yaşam öğretisi, Chunqiu (mö.770-256) Savaşan Devletler döneminin arkasından, lordlar tarafından savaş alanlarında teknik olarak kullanıldı. Chunqiu döneminde, boğuşmaya kalkışmak tekniği, tanrıdan gönderilen kahraman olarak tanımlandı. Aynı zamanda bu dönemde, kılıç yapımı ve kılıç metodu geliştirildi. Wushu, feodal topluluklar döneminde gelişmeye başladı. Qin (mö.221-206) ve Han (mö.206-ms.220) hanedanlığı döneminde, Wushu’ nun gelişimi için birlikler kuruldu ve Jiaoli (boğuşma) ve Jijian (kılıç döğüşü) döğüşleri oluşturuldu. Yanlexingwu (rahat oyun), Hongmenyan (kaz girişi), Xiangzhuangwujian (malikane kılıç oyunu) gibi oyun formları folklorik olarak uygulandı. Daowu (bıçak oyunu), Liwu (kuvvet oyunu) gibi müzik eşliğinde yapılan oyunlar, günümüz Wushu’ sunun Taolu (form) bölümü tekniğinin ilk şekli oldu. Tang (618-907) hanedanlığı döneminde Wushu; gelişmeye, ilerlemeye ve savaşçı askerler tarafından, askeri eğitimlerde jianshu (kılıç sanatı) kullanılmaya başlandı. Li-Bai ve Zhang-Xucao şiirlerinde ve kitaplarında, Wushu çalışmalarını bir kültür olarak tanımladılar. Song (960-1279) ve Yuan (1279-1368) hanedanlıkları döneminde; Yinglue ve Gongjian gibi organizasyonlar kurularak Wuyi (Wushu – savaş sanatı), halk arasında çalışılmaya başlandı. Tekli çalışma ve karşılıklı çalışma metodları geliştirildi. Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1912) hanedanlıkları, Wushu’ nun gelişim dönemleri oldu. Changquan, Houquan, Shaolinquan, Neijiaquan gibi 10 bölüm ve Taijiquan, Baguazhang ve Xingyiquan gibi stiller oluşturuldu. Günümüzde, Wushu’ da yapılan değişiklikler ile beden eğitimi organizasyonları, döğüş dernekleri ve savaşçı birlikleri oluşturulmaya başlandı. 1909 yılında Shanghai’ de Jingwu Spor Birliği, 1910 yılında Tianjin’ de Çin Savaşçı Birliği, 1927 yılında Nanjing’ de Çin Merkezi Devlet Wushu Enstitüs’ ü kuruldu. 1936 yılında, Çin Wushu takımı, Olimpiyat oyunlarında gösteriler yaptı. Çin devletinin kuruluşundan (1912-1949) sonra, Wushu gelişmeye başladı. 1956 yılında Beijing’ de Çin Wushu Birliği kuruldu. Daha önce Wushu grupları olarak hareket ediliyordu. 1958 yılında Changquan, Nanquan, Taijiquan stillerinin standart formları oluşturuldu. 1985 yılında, Xian’ da yapılan toplantı neticesinde, komiteler oluşturularak Beijing’ de Uluslararası Wushu Federasyonu kuruldu. 1987 yılında, 1. Asya Wushu Şampiyonası yapıldı. 1990 yılında, 11. Asya oyunlarında, Wushu’ nun Jingsai yarışma kuralları uygulandı. 1999 yılında, Uluslararası Wushu Federasyonu’ nun, Uluslararası Olimpiyat komitesine yapmış olduğu başvurusu kabul edildi ve Wushu Sporu, Olimpiyat Oyunları’ na katılmaya hak kazandı. 2008 yılında, Olimpiyat Oyunları’ nın Çin-Beijing’ de yapılması karar alındı. Wushu sporcuları, bundan sonraki dönemlerde, Olimpiyat Oyunları’ nda yarışmak için hazırlanıyor.

 JEET KUNE DO KULELKAVİDO

 

TARİHÇE

Bruce Lee Amerika’da Kaliforniya eyaletinin San Fransisko şehrinde doğdu (1940). Onlu yaşlarda Wing Chun’un büyük ustası Yip Man’in nezaretinde onun üst öğrencilerinden Wong Shun-Leung, William Chueng ve arkadaşları Hawkins Cheung ile birkaç yıl çalıştı. Wing Chun çalışırken Hun Gar, Praying Mantis ve Tai Chi gibi diğer dövüş sanatlarını da denedi. Wing Chun’un merkezi hat teorisi (centerline), sabit dirsek teorisi (immovable elbow theory), trapping (phon sao), dört köşe teorisi (four corner theory) ve sticky hands (chi sao) gibi Wing Chun metotlarıyla kollarını makineleştirdi. Bruce Lee sürekli olarak değişerek gelişti ve geliştikçe değişti. Wing Chun dışında Batı Boksu (western boxing) çalışınca bir takım noksanları olduğunu düşünmekle birlikte bokstan da yararlandı. Ayrıca altı ay kadar kardeşiyle çalıştığı eskrim (fencing) sayesinde stop-hit, atağın beş yolu (five ways of attack), güçlü tarafın önde olması (power side forward), kırık ritim (broken rhythm), şaşırtmaca (deceptiveness), zamanlama (timing), mesafe ayarı (cadence), bazı ayak hareketleri (footwork) egzersizler gibi sonradan ona ilham olacak bilgiler edindi. Çin’de dövüş sanatçısı olup da Wushu ile ilgilenmeyen neredeyse yok gibidir.

 

Amerika’ya gitti (1959). Seattle’a (Washington) yerleşerek orada “Lee Jun Fan Gung Fu Enstitüsü” adında bir dövüş sanatı okulu açtı (1964). Burada bazı değişikliklerle Wing Chun öğretince bazı Wing Chun ustaları bu değişikliklerden dolayı ve Çinli dışındakilerle olan paylaşımı nedeniyle dövüş teklifleri aldı. Çin’in bölgesel dövüş sanatları ustası Wong Jack Man’i bir meydan okuma maçında 3 dakikadan daha kısa sürede dövüşüp yendikten sonra Bruce Lee zaferine rağmen hayal kırıklığına uğradı. Dövüş stilinin ona koyduğu limitler nedeniyle dövüşün uzamış olmasından rahatsız oldu ve tüm potansiyeliyle dövüşmediğini gördü. Böylece limitleri olmayan dövüş sanatları felsefesini oluşturacaktı. Bu uygulayıcıları bir şeyler yapmak için bir tek yol veya stile zorlamıyordu. İlk kez Garfield High School’da 1 inch yumruk kullanımını gösterdi. “Çin Kung Fu’su: Kendini Savunmanın Felsefi Sanatı” (Chinese Gung Fu: The Philosophical Art of Self Defense) kitabını yazdı.

 

Seattle’da Judo şampiyonu Jesse Raymond Glover ile bir Judo Şampiyonasında tanışınca Lee’nin hem en yakın ve hem de çalışma arkadaşı oldu. Glover onu kısa süre sonra kendi arkadaşlarıyla (Ed Hart, Skip Ellsworth, Jim DeMile, Leroy Garcia, Pat Hooks) tanıştırınca Lee’nin parklarda, garajlarda ve spor salonlarındaki derslerine onlar da dâhil oldu. Daha sonra Taky Kimura, Joe Cowles, Doug Palmer, Pat Strong ve başkaları geldiler. Fakat Lee sürekli evrimleşti. Oakland’da kendisinden yaşça büyük olan dövüş sanatçısı James Jimm Lee ile tanışınca Oakland’da ikinci bir Jun Fan Gung Fu Enstitüsü’nü açtılar. Yaş farkına rağmen James, Bruce’dan etkilenince Seattle’ı bırakarak Oakland’a geldi ve okulu açtı. James yardımcı öğretmen oldu. Ed Parker’ın Long Beach’a Uluslararası Karate Şampiyonası davetine icabet ederek orada 1 inch yumruk ve iki parmak şınavını gösterdi. TV yapımcısı Bill Dozier tarafından keşfedildi (1964). Lee Los Angeles’a taşınarak (1965) üçüncü ve son okulunu Dan Inosanto ile açtığında artık “Durduran Yumruğun Yolu” (The Way of the Intercepting Fist) ya da “Jeet Kune Do” (JKD) felsefesinden söz ediyordu.

 

Bruce Lee’nin dövüş sanatı “Jun Fan Gung Fu” olarak biliniyordu.  Zira Lee’nin Çince adı Jun Fan’dır. Los Angeles’taki öğrencileri arasına Ted Wong, Dan Lee, Bob Bremer, Jerry Poteet, Pete Jacobs, Richard Bustillo, Larry Hartsell, Herb Jackson ve Steve Golden dahil oldu. Joe Lewis, Mike Stone, Chuck Norris ve Louis Delgado gibi turnuva şampiyonlarını da çalıştırdı; Joe Hyams, Stirling Siliphant, Tom Tannenbaum, Lee Marwin, Kareem Abdul Jabbar, Roman Polanski, James Coburn ve Steve McQueen gibi meşhurları da. Sonra tüm okullarını kapatarak (1969) çalışma için “arka bahçe” (backyard) yaklaşımını benimsedi. Önce sınıfları küçük ve dersleri daha kişisel tuttu. Wing Chun’un kol ağırlıklı disiplininden kurtularak Jhoon Rhee tarafından kendisine öğretilen hızlı tekmeleri kullandı. Bu süreçte henüz otuz yaşında ağırlık kaldırırken sırtını incitince doktoru bir daha tekme kullanmasını yasakladı. Dinlenme sürecinde JKD ile ilgili notlar aldı. Rahatsızlığını kendi çabasıyla atlattı.

 

Bruce Lee farklı çalışma metotları kullandı. Kuvvet için ağırlık çalışması, dayanıklılık için koşu, esneklik için germe ve diğerleri. Stilsiz stile vurgu yaptı (the style of no style). Geleneksel stillerin kalıplarından kurtulmak gerektiğini söyledi. İsminin fazla kısıtlayıcı olduğuna düşününce bu ismi verdiğine pişman oldu; çünkü belirli parametreler koyuyordu. Hâlbuki onun fikri sınırların dışında bir sanattı. Anilikteki önemine binaen öncü yumruğu (straight lead) önemsedi. Hasma atak yaparken “haber verme” dedi, “telgraf çekme” (non-telegraphic). Su gibi akarak açıları bulmayı öğütledi (be like water). Savunmaları uzatma yerine atağı anında durdurmayı (stop hits & stop kicks) ya da eşzamanlılığı (simultaneous parrying & punching) yani çabuk cevap vermeyi önerdi. Yükseğe tekmeyi egzersiz dışında hoş görmedi (no low kicks & high punch & mixed). Gerçek dövüşü ya da gerçekçiliği kriter edindi (combat realism). Klasiklerin tabularını yıktı (non classical). Akışkanlığı tavsiye etti (fluidity). Tüm mesafelerde rahatlık (comfort in all ranges) ve tüm pozisyonlarda rahatlık (adaptability in all positions) istedi. En yakın mesafede en uzun silahı kullanmayı teklif etti (longest weapon on nearest target). “Yumuşak hedefe güçlü silah” (strongest weapon softest target) dedi. Bireyin sistemden önemli (individual more important than the system) ve deneyimin de tekniğin üstünde olduğunu iddia etti (experience over technique). “Faydalı olanı al” dedi (absorb what is useful) ve “gereksiz olanı at” (hack away the unessential). Koşulsuzluğa (non conditional), kişisel özgünlüğe (individual uniqueness), doğallığa (spontaneity), stratejist olmaya, her yerde uygulanabilirliğe (applicable anywhere) çağırdı. “Limiti limit olarak kullanma” dedi (no limitation as limitation) ve “yolu yol olarak kullanma” (no way as the way). “Her şey dâhil et ve hiçbir şeyi hariç tutma” dedi (all inclusive, excludes nothing). “Bob and weave”den bahsetti. Ekonomik hareket edilmesini istedi (economy of motion); etkili (efficiency), direkt (directness) ve basitçe (simplicity). Prensipleriyle büyük bir dövüş sanatı filozofu olduğunu gösterdi. Bu yüzden Jeet Kune Do komplike hareketler veya stilize kalıplar yerine basitliği arar.

Egzersizi çok önemsedi. Bruce Lee’nin ilk iki okulundaki müfredatında egzersiz olmasa bile sonraki okulunda bu noksanlığı gidermiştir. Bu müfredatta önce fitnes programı vardır. Bruce Lee birçok dövüş sanatçısının fiziksel kondisyon için yeterince zaman ayırmadığını fark etti. Total fitnesin tüm elementlerini, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, kardiyovasküler dayanıklılık ve esnekliği dâhil etti. Kas gücünü geliştirmek için geleneksel vücut geliştirme ve ağırlık çalışmalarını kullandı. Dövüş sanatlarındaki fiziksel çalışmalarda başarılı olmak için zihinsel ve ruhsal hazırlığın önemli olduğunu vurguladı. “Jeet Kune Do’nun Yolu” (The Tao of Jeet Kune Do) isimli kitabında antrenmanın en ihmal edilen şey olduğunu yazdı. Yeteneğin geliştirilmesi için çok fazla zaman harcandığı gibi kişiliğin geliştirilmesi için zaman ayrılmadığını söyledi. JKD sadece Bruce Lee’nin konsepti olduğundan salt olarak “Jeet Kune Do” ismini hiçbir öğrencisi kullanmamaktadır.

 

Asistanı Dan İnosanto, “Bruce Lee’nin ölümünden sonra Jeet Kune Do değişik evrelerden geçmiştir” dedi. Lee’nin bazı öğrencileri Jeet Kune Do’yu Lee’nin kendilerine öğrettiği gibi öğretirken diğer bazıları ise kendi kültürel sanatlarını (BJJ, Filipino Kali, Thai Boxing, French Savate) kattılar. Bruce Lee’nin asistanlarına göre, “Her dövüş sanatçısı kendi JKD’sini kendisi bulacak olmasına rağmen, daima JKD’yi kendi başına bir sanat oluşturan bir çekirdek prensipler serisi olacaktır.” Bruce Lee bırakın her yıl her ay değişen ama gelişen biriydi. Bu yüzden ona ait her şeyi almanın yolu tüm öğrencilerinden yararlanmakla mümkündür. Bruce Lee JKD felsefesinde kişinin kendi özgünlüğünü ortaya koymasını istediğinden farklı JKD metotları oluşmuştur. Profesör Joseph Cowles’ın Wu Wei Gung Fu’su, Sijo James Demile’in Wing Chun Do’su, Grand Master Jesse Raymond Glover’ın Non Classical Gung Fu’su, Guru Dan İnosanto’nun Jun Fan Jeet Kune Do’su örnek verilebilir. Tüm öğrencilerinin JKD’leri soyadlarıyla ifade edilebilir.

 

JKD Kulelkavido, Yüksel Yılmaz tarafından adının hiç duyulmadığı 1980’li yılların başından beri incelediği JKD felsefesinin ülkemiz şarlarına göre dizayn edilmiş bir Türk konseptidir. 80’li yıllarda özel derslerle bu felsefeyi yaymıştır. 1987’de İzmit’in merkezinde açılan bir spor okulunda uzun zaman bu felsefenin kriterlerini anlatmıştır. 1993’te yayınladığı dövüş sanatı dergilerinde bu felsefenin inceliklerine girmiştir. Yabancılarla karşılaştığı özel müsabakalarında bile her defasında bu felsefenin sadece bir teoriden ibaret olmadığını göstermiştir. Çeşitli branşlarda yarışan JKD’ciler dünya şampiyonlukları elde etmişlerdir. Yüksel Yılmaz’ın öğrencileri arasında Bruce Lee’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü jenerasyon öğrencileri de mevcuttur. Silsile olarak başta Jesse Glover olmak üzere Bruce Lee’nin altı orijinal öğrencisinden ders almış olan Tom Keplar’ın “Non Classical Gung Fu” Türkiye’deki temsilcisi ve “Türkiye’de Jeet Kune Do’nun Babası” olarak ilan ettiği Yüksel Yılmaz tarafından yorumlanmıştır. “Non Classical Gung Fu” Bruce Lee’nin ilk asistanı Jesse Glover’ın Jeet Kune Do konseptidir. Yüksel Yılmaz dış bağlantılar yaparak Bruce Lee’nin tüm öğrencilerinin JKD’lerini Türkçeleştirerek makalelerle halinde yorumlarını medyada yaymıştır. 2008’de “Jeet Kune Do’nun Felsefesi” isimli kitabı yayınlanmıştır. 2009 yılında Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nu kurarak dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de temsilcilikler belirlemiştir. Günümüzde Yüksel Yılmaz birçok ülkede birçok kuruluşun JKD branşında Türkiye temsilcisidir.

 

2017 yılında Jeet Kune Do’cular Sri Lanka’da düzenlenen Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası’na (South Asian JKD Martial Arts Championship) Kağıtspor Kulübü olarak katılılar. Kulüpten Sijo Yüksel Yılmaz, hakem Mahmut Kıldize, yarışmacı Gökhan Karagöz ve yarışmacı Ferhing Kara ile birlikte gözlemci olarak TWF’ndan MHK Başkanı Abdulvahid Alagöz de iştirak etti. Nihayet ilk kez yurt dışında Gökhan Karagöz 65 kilo kategorisinde, Ferhing Kara +80 kilo kategorisinde birinciliği elde ederek Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonu olup altın madalya aldılar.  Böylece onurla İstiklal Marşı’nı okutup Türk bayrağını dalgalandırdılar. Sijo Yüksel Yılmaz burada JKD’nin ülke temsilcilerine ders verdi ve “inch punch” gösterisi ayakta alkışlandı. Kağıtsor Kulübü az sporcuyla katıldığı halde 2.lik kupasını aldı.

 

2018 yılında Jeet Kune Do’cular bu kez kendi imkânlarıyla Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Üçüncü Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali (At the 3rd International & Martial Arts Games and Festival 2018) bünyesinde ilk defa düzenlenen 2018 Dünya Jeet Kune Do Şampiyonası’na (2018 World Jeet Kune Do Championship) katıldılar. Sijo Yüksel Yılmaz’ın “Baş Yargıç” (Head Judge) olarak görev aldığı şampiyonaya gözlemci olarak JKD hakemi Oğuz Yalçın ve yarışmacı olarak Ferhing Kara katıldı. Ferhing Kara bir kez daha +80 kilo kategorisinde birinci olup altın madalya elde ederek ilk Jeet Kune Do Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Sijo Yüksel Yılmaz burada da enfes bir gösteri yaparak büyük alkış aldı.

 

Ayrıca 1 Nisan 2018’deKocaeli’nin en büyük spor salonu olan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 110 yarışmacının Kocaeli Jeet Kune Do Şampiyonası düzenlendi. Yarışmaya başka illerden de katılım oldu. Muaz Akdoğan 12 saniyede rakibini nakavt ederek en çabuk maç bitirme rekorunu kıran ilk sporcu oldu.

 

Türk JKD’si “JKD Kulelkavido” dünyada organize edilen JKD maçlarında Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edeceğinden emindir. Ülkemizde de mevcut branşlarla beraber kardeşlik ve renk katacaktır. Bruce Lee’nin her jenerasyonda öğrencisi davet edilerek ülkemizde JKD hakkında Bruce Lee sonrası gelişmeler zaman kaybetmeden takip edilecektir. Böylece Türk JKD camiası sürekli olarak sadece yararlı olanı almaya ve oradan itibaren geliştirmeye devam edecektir. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Akyüz’ün her fırsatta hatırlattığı “Önce ahlak ve maneviyat” öncelikli kriterimizdir.

 

JEET KUNE DO ŞAMPİYONLARIMIZ

2017

1.GÖKHAN KARAGÖZ (GÜNEY ASYA ŞAMPİYONU-SRI LANKA)

2.FERHİNG KARA (GÜNEY ASYA ŞAMPİYONU-SRI LANKA)

2018

1.FERHİNG KARA (DÜNYA ŞAMPİYONU-TAYLAND)

 

JEET KUNE DO BİLGİSİ

JEET KUNE DO’NUN ANLAMI

Jeet: Durdurmak (intercepting).

Kune: Yumruk (fist)

Do: Yol, yöntem, tarz (way).

Jeet Kune Do: Durduran Yumruğun Yolu (The Way of the Intercepting Fist).

JEET KUNE DO’NUN KURUCUSU

Bruce Lee (27 Kasım 1940, San Fransisko-20 Temmuz 1973, Hong Kong): Çince adı ‘Jun Fan Lee’.

BRUCE LEE’NİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Savaş sanatı felsefesi filozofluğu, zihinsel ve fiziksel yeterlilik, çok hızlı atak yeteneği, öğrenmede tevazu, analitik düşünsel ve evrimsel özelliği vs. sayılabilir.

 

JEET KUNE DO’NUN MÜFREDATI: JUN FAN GUNG FU

Bruce Lee’nin Çince adı “Jun Fan Lee” olduğu için kendi sistemine “Jun Fan Gung Fu” demişti; yani “Jun Fan’ın Gung Fu’su”; yani “benim Gung Fu’m”. 1958-73 yıllarında Bruce Lee çeşitli dövüş sanatlarının görüşlerini yeni bir dövüş sistemi şeklinde bir araya getirdi. ‘Jun Fan Gung Fu’nun temel aldığı branşlar daha ziyade Wing Chun, Boks ve Eskrim’di. Bunun dışında teknikler, alıştırmalar, prensipler ve konseptler az veya çok belirgin ama daima değiştirilmiş olarak başka dövüş sanatlarından etkilenmiştir ki ‘şahsi dövüş stili’ndeki zayıflıklar veya boşluklar ortadan kaldırılsın. Bu şekilde oluşturduğu dövüş tarzına ‘Jun Fan’ adını verdi. 1965’te (özellikle 1967-68’de) ilk kez Jeet Kune Do “durduran yumruğun yolu” kavramı çıktı. Bu şekilde Jeet Kune Do, ‘Jun Fan Gung Fu’nun

felsefi üst yapısını oluşturdu. Bruce Lee’nin orijinal öğrencilerinden olan Bruce Lee’nin öğrencisi D. İnosanto kendi disiplinine ‘Jun Fan Jeet Kune Do’ demiştir. Tekniklerin birden fazla mesafede ortaya çıkacağı göz ardı edilmeden ‘Jun Fan Jeet Kune Do’daki en önemli elementler mesafelerine göre bölünmüştür: Tekme (kicking) mesafesi, Yumruk (punching) mesafesi, Tuzaklama (trapping) mesafesi, Göğüs göğse (grappling) mesafesi. Bruce Lee’nin öğrencileri J. Cowles ‘Wu Wei Gung Fu”, J. Glover ‘Non Classical Gung Fu’, J. Demile ‘Wing Chun Do’ demiştir. Yalın haliyle ‘Jeet Kune Do’ ismini kimse kullanamaz.

 

JFGF ve JKD’de olmayan ama JFJKD’de olan antrenman sırasında sistem iki önemli bölüme ayrılır: ‘Jun Fan Kick Box’ ve ‘Jun Fan Trapping’. ‘Jun Fan Kick Box’ ve ‘Jun Fan Trapping’de hareketsiz bırakma tekniklerin yanında yakın dövüşün yerdeki ve ayaktaki grappling’in teknikleri de dâhildir. ‘Jun Fan Gung Fu’nun hedefi dövüşçüyü tüm dövüş mesafelerinde etkili bir biçimde antrene etmek ve eğilmektir. ‘Jun Fan Kick Box’ta yumruk ve tekme mesafesindeki teknikler, alıştırmalar ve stratejiler çalıştırılır. Buradaki işin önemli kısmı müsabaka çalışması (sparring) durumunda yapılır. Tekniklerin yapısı ve çeşitli mesafelerdeki geçişler, burada özellikle önemlidir. Zamanlama, mesafe hissi, hareketlilik, doğru teknik için “göz” sahibi olmak ve tekme ve vuruşlara karşı savurma çalışılır. ‘Jun Fan Trapping/in–Fighting’ yakın mesafede hasmın kol ve bacaklarını hareketsiz bırakmanın çeşitli yolları, ayrıca diz, dirsek ve kafa tosu silahlarıyla dövüş antrene edilir. Bu mesafe çalışan kişinin özel ihtimam göstermesi gerektiği bir mesafedir. Bu mesafe çok basit ve çok kombativ, ama aynı zamanda çok karmaşık ve hassasiyet ve manipülasyon alıştırmalarıyla çok bilimsel çalışılabilir. Grappling ve Ground–Fighting dövüşün başka bir önemli parçası da ‘yer dövüşü’dür. Birçok dövüş akışı içinde yakın dövüşe gider veya kişilerden biri veya ikisi kendini yerde bulur. Bu yüzden bir dövüşün burada nasıl sonlandırılacağını veya nasıl tekrar ayağa kalkılacağını bilmek önemlidir. Bunun için lövye, yakalama, boğma, vuruş, yerde manipülasyon, kontrol pozisyonu ve her şeye karşı kontralar çalışılır. Çeşitli çalışmaların kombinasyonu Jun Fan dövüş sanatlarını oluşturur. Burada dövüşte her şeyin olabileceğini, hiçbir şeyin garanti olmadığını göz önünde tutmak önemlidir. Bu yüzden dövüşün tüm yönlerinde antrene olunmalıdır. Çalışmanın sonucu tüm imkânları kullanabilen bir dövüşçüdür. Tüm durumlara ve tüm hasımlara “uygun” olmak ve çaresiz olmamak önemlidir.

 

Bruce Lee’nin özellikle grappling’te dikkati çeken orijinal öğrencilerinden Larry Hartsell demiştir ki: “Her mesafeye uy, kendini içinde bulunduğun mesafede hangi aletin işe yarayacağını hemen hisset ve içinde bulunduğun özel durum için en uygun mesafeyi korumaya çalış.” “Her mesafeye uy” ne demek? Savunduğunda hasmın saldıran uzvunun uzunluğuna göre kaçın ki ataklar kısa kalsın veya alan daralsın veyahut ıskalasın; saldırdığında da yine ona göre saldır ki atağın kısa kalmasın veya alanın daralmasın veyahut isabet etsin. “Kendini içinde bulunduğun mesafede hangi aletin işe yarayacağını hemen hisset” ne demek? Yakında kaldığında otomatik olarak kısa uzuvları, uzakta kaldığında yine otomatik olarak uzun uzuvları kullan ki hedefe ulaşabilesin. “İçinde bulunduğun özel durum için en uygun mesafeyi korumaya çalış” ne demek? O esnada bir yumruk kombinasyonu yapıyorsan buna katılacak tekme yüksek seviye bir tekme olursa alan dar gelir ve alana sıvışamaz; ama alt seviye bir tekme rahatlıkla vurulabilir.

JEET KUNE DO’NUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Jeet Kune Do’nun prensiplerine bir sayı vermek doğru değil. Hatta şartlar değiştikçe siz kendi JKD’nize katabilirsiniz. Genel geçer karakteri daha önde olan, her JKD adamının mutlaka bilmesini ve müfredatında mutlaka yer almasını gerektiren prensiplerden ilk akla gelenler şunlardır: Ön direkt ile başla, su gibi ol, atağı atakla vurarak durdur, eşzamanlı savuştur ve vur, aşağıya tekme ve yukarıya yumrukla karma yap, gerçekçi dövüş, yararlı olanı al ve yararsızı atıp oradan itibaren geliştir yani kişisel özgünlük, akışkan ol, tüm mesafelerde ve tüm pozisyonlarda rahat ol, en yakın mesafede en uzun silahı ve yumuşak hedefe güçlü silahı kullan, birey sistemden önemli, deneyim tekniğin üstünde, her şey dâhil et ve hiçbir şeyi hariç tutma, her zaman gelişen ol, her yerde uygulanabiliri kullan, kırık ritim yap, koşul yok, atak yaparken haber verme, eskiden deneyimi al ama eskiye saplanma, form veya kata yok, düşünmek yok, limiti limit olarak ve yolu yol olarak kullanma, seçmek ve toplamak yok, merkezi çizgiye vur, ekonomik hareket et (basit, direkt, etkili), atağın beş yolunu kullan.

 

JEET KUNE DO KULELKAVİDO MÜSABAKA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakalarının Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile uluslar arası çaptaki Jeet Kune Do federasyonlarının kuralları ve uygulamalarını da göz önüne alarak; yurt düzeyine yayılması, uluslararası müsabakalarda başarılar elde edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu talimat, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile ortak faaliyet kararı olan uluslar arası çaptaki Jeet Kune Do federasyonlarının bulunduğu organizasyonlar ile ortak olarak yurt içi ve dışında Federasyonun izniyle düzenlenecek resmi ya da özel Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakalarına katılacak antrenör, sporcu, hakem, idareci ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve Ek 9 uncu maddesi ve 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta geçmesi söz konusu olan;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunu,

Başkan: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu: Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

Hakem: Jeet Kune Do Kulelkavido Hakemini,

Antrenör: Jeet Kune Do Kulelkavido Antrenörünü,

İl Temsilcisi: Federasyon İl Temsilcisini,

Sporcu: Lisanslı Jeet Kune Do Kulelkavido Sporcusunu,

WJKDF :(World Jeet Kune Do Federation) Dünya Jeet Kune Do Federasyonu’nu

JKDFA: Asya Jeet Kune Do Federasyonu’nu

IJKDF :(International Jeet Kune Do Federation) Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu’nu

HJKDCGFA :(Hardcore Jeet Kune Do Chinese Gung Fu Association) Hardcore Jeet Kune Çin Gung Fu Derneği’ni,

SSJKDA :(Survival Solutions Jeet Kune Do Association) Hayatta Kalma Çareleri Jeet Kune Do Derneği’ni,

ICMAUA :(Combat Martial Arts Organizations Union) Dövüş Savaş Sanatları Organizasyonları Birliği’ni,

JFJKDGA :(Jun Fan Jeet Kune Do Grappling Association) Jun Fan Jeet Kune Grappling Derneği’ni,

EJKDF (ve/veya) AJKDF :(Eurasia Jeet Kune Do Federation) Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nu

JKDAA :(Jeet Kune Do Athletic Association) Jeet Kune Do Atletik Derneği’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Müsabaka Çeşitleri

Madde 5- Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır;

Resmi müsabakalar; yıllık faaliyet programında yer alan Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen müsabakalardır. Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. Özel müsabakalar izne tabidir. Her türlü televizyon ve basın yayın hakları federasyona aittir. Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler il müdürlüğü kanalı ile Federasyondan izin almak zorundadır. İzin verilen müsabakaların sonuçları, müsabakaları düzenleyenler tarafından en kısa sürede Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlükleri kanalı ile Federasyona göndereceklerdir.

Müsabaka Türleri ve Yöntemleri

Madde 6- A) Müsabaka Türleri; ferdi ve takım müsabakaları olmak üzere iki şekilde;

B ) Müsabaka Yöntemleri; eleme veya puan sistem usulü ile ağırlık esasına göre yapılır.

Her sporcu kendi sıkletindeki rakiplerle karşılaşır. Her sıklette sporcular başarı durumlarına göre 1 inci ve 3 üncülük arasında ödüllendirilir.

Müsabaka Görevlileri

Madde 7- Müsabakalarda görev yapacak kurul ve diğer görevliler şunlardır;

 1. a) Müsabaka Tertip Kurulu: Federasyonca düzenlenen müsabakalarda; Federasyon temsilcisi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve müsabakanın yapıldığı ilin il temsilcisinden oluşur.
 2. b) İl Tertip Kurulu: İl faaliyetlerinin düzenlenmesi için illerde il temsilcisinin başkanlığında üç kişilik kurul oluşur. Ancak, il hakem kurulunun olduğu yerde il temsilcisinin başkanlığında il hakem kurulu aynı zamanda tertip kurulu görevini de üstlenir.
 3. c) Tesis amiri (GSGM personeli) ve yardımcıları: Görevleri şunlardır; 1)Salondaki disiplini ve güvenliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 2)Salonun tertibinden, ışık ve ses yayın cihazlarını işler hale getirmek.
 4. d) Gözlemci ve temsilci: görevleri şunlardır; 1)Organizasyonla ilgili görüşlerini Federasyona rapor etmek, 2) Müsabakada meydana gelen olumsuzlukları giderecek girişimlerde bulunmak.
 5. e) Antrenör ve antrenör yardımcısı: Her sporcunun, antrenör veya antrenör yardımcısı olabilir. Bu kişilerin antrenör belgesine sahip olmaları gerekir. Her sporcunun köşesinde bir antrenör ve bir antrenör yardımcısı bulunabilir. Ancak mola esnasında veya gerektiğinde platformun içerisine yalnız antrenörü girebilir. Müsabaka esnasında platformun üzerinde bulunamaz. Oturarak müsabakayı izler. Antrenör ve yardımcısı sporcu için havlu, su ve diğer ihtiyaç malzemelerini bulundurur. Antrenör, orta hakemin sayı sayması haricinde sporcunun zor durumda olduğuna kanaat getirirse platforma havlu atarak müsabakayı bitirebilir. Antrenör tarafından atılan havlu hakemlerin görebileceği şekilde olmalıdır. Müsabaka esnasında sadece antrenör sporcularına sözlü taktik verebilir. Aksi durumda orta hakem antrenörü ikaz eder, gerekirse müsabakadan uzaklaştırır. Müsabakadan uzaklaşan antrenör, o müsabakada görev alamaz. Ancak, diğer müsabakada görev alabilir. ikinci kez uzaklaştırılan antrenör veya yardımcısı, o turnuva boyunca görev alamaz. Antrenör, sporcuyu hazırlar. Müsabaka malzemelerinin (kask, eldiven, dişlik, kaval koruyucusu, kogi ve ayak koruyucusu) sporcuya uygun olup olmadığını kontrol eder. Antrenörün davranışlarından dolayı sporcusuna ceza verilebileceği gibi takımı da diskalifiye edilebilir.

Düzenlenen Şampiyona Sonrasında Raporların Verilmesi

Madde 8- Düzenlenen tüm müsabakalarda, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı (veya İl Hakem Kurulu Başkanı) tarafından derlenir. Bu dosyada;

 1. a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi ve müsabaka çizelgeleri,
 2. b) Tartı Listeleri,
 3. c) Hakem listeleri,
 4. d) Müsabaka süresince tutulan hakem puan çizelgeleri,
 5. e) Müsabaka raporu bulunur.

Dosya, federasyonca düzenlenen müsabakalarda Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından doğrudan Federasyona, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel müsabakalarda ise, İl Hakem Kurulu Başkanı tarafından hazırlanan rapor ile birlikte İl Müdürlüğü kanalı ile yedi gün içerisinde Federasyona gönderilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 9- Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır; a) Belirlenen yaş ve kilo kategorilerinde olmak, b) Branşa ait ve o yıl içinde vizelermiş lisansı olmak, c) Müsabaka tarihinde, müsabakalara girmesini engelleyecek herhangi bir ceza almamış olmak, d) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda, Federasyon tarafından tespit edilecek kuşak derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek, e) Ulusal müsabakalarda; müsabakaya giriş için belirlenen şartların yanında katıldığı ilin resmi listesinde isminin olması,

 1. f) Uluslararası müsabakalarda; yarışmacının, temsil ettiği ülke/bölge) belgesinin olması zorunludur.
 2. h) Uluslararası müsabakalarda; yarışmacının kayıttan önceki 20 gün içerisinde yetkili uzman doktordan alınmış; elektroansefalogram (EEG), elektrokardiogram (ECG), kan basıncını ve kalp atışını gösteren bir sağlık raporunun olması gerekmektedir.

Tartı

Madde 10 – Sporcuların tartı şekli Federasyonun öngördüğü kurallara tabidir. Sporcular tartıya girmeden önce doktor kontrolünden geçip kontrol kartını onaylattıktan sonra tartıya girmek için Federasyon tarafından adına düzenlenen kimlik kartları ve lisansları ile başvuruda bulunurlar. Tartıya katılacak sporcular için tartı işlemi şort ya da sporcu kıyafeti ile yapılır (sporcular sivil kıyafetle tartıya alınmaz). Sporcuların tartı hakkı tartı süresince tartıda görevli heyet tarafından müsaade edilen sayıda yapılabilir. Ancak bir sporcu resmi listede belirtilen kiloda değilse diskalifiye edilir. Tartı günü ve saati Federasyon tarafından belirlenir.

Not: Eğer bir kategoride sadece 1 yarışmacı varsa, bu kategori iptal olur. Bu kategori derecelendirmeye alınmaz.

Kura Çekimi

Madde 11- Kuralar, tartı işlemlerinden sonra çekilir. Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise; İl Hakem Kurulu ile tartı hakemleri ve Federasyon temsilcisi tarafından, idareci ve antrenörlerin huzurunda yapılır.

 • Dörtten fazla sporcunun bulunduğu kilolarda, ikinci turda sporcuların adedini 4, 8, 16 ve 32’ye indirmek için birinci turda tur atlamak maksadıyla kâfi sayıda kura çekilir.
 • Bütün sporcular en az bir müsabaka yaptıktan sonra, ikinci müsabakayı yapar.
 • Birinci turda tur atlayan sporcular, ikinci turda ilk olarak müsabaka yaparlar.
 • Tur atlayanların sayısı tek ise, son olarak tur atlayan sporcunun ikinci turdaki rakibi, birinci turdaki ilk müsabakanın galibi olur.
 • Tur atlayanların sayısı çift ise, tur atlayan sporcular ikinci tur atladıkları sıra ile ilk müsabakalarını yaparlar.
 • Kura çekiminde bilgisayar programı kullanılacağı gibi, elle kura topu, rakam yazılı kâğıt çekme şeklinde de olabilir.

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 12- Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakasına katılacak kulüplerin Genel Müdürlükçe veya Federasyonca tescil edilmesi şarttır. İlinde Jeet Kune Do Kulelkavido dalında kulübü bulunmayan sporcuların müsabakalara katılma şartları Federasyonca belirlenir.

Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 13 – Türk vatandaşı olup, yurt dışında bulunan sporcular, ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine ancak Federasyonun izni ile katılabilirler.

İzin Almada Takip Edilecek ve Uygulanacak Esaslar

Madde 14- Özel müsabakalarda izin alma koşulları şunlardır;

 1. a) WJKD veya JKDFA, IJKDF, HJKDCGFA, SSJKDA, ICMAUA, JFJKDGA, EJKDF (AJKDF) ve JKDAA gibi diğer uluslararası JKD kuruluşları tarafından düzenlenen özel müsabakalara izin verilebilir.
 2. b) Dış ülkelerle yapılacak özel müsabakalara izin için; gelecek kafiledekilerin isim listesi ile birlikte il müdürlüğü aracılığıyla müsabakadan 15 gün önce Federasyona müracaat edilir.
 3. c) Taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya noter tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az on beş gün önce müsabakaların yapılacağı ilin il müdürlüğü kanalı ile Federasyona teslim edilir. Müsabakalar için Federasyon, gözlemci ve hakem görevlendirir. Bu takdirde görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyonun belirlediği ücrete göre ödenir.
 4. d) Yurt içi veya yurt dışında yabancılarla yapılacak müsabakalarda; görevlendirilecek idareci, hakem ve sporcular Federasyonun onayı ile seçilir.
 5. e) Yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda kafileye, Federasyon tarafından bir gözlemci görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin tüm masrafları müsabakayı düzenleyen organizatör tarafından karşılanır.
 6. f) Yabancılarla yapılacak müsabakalarda, müsabakayı yapacak il, kulüp veya kuruluşun seçilen sporcuları, müsabaka davetine uymak zorundadır. Yapılacak resmi müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi için özel müsabakalara katılmalarına Federasyon izin vermeyebilir.

Müsabaka Sonuçlarının Tescili

Madde 15- Resmi ve özel müsabakaların sonucu, düzenleyen mercilerce, il müdürlüğü kanalı ile Federasyona bildirilir. Müsabaka sonuçları, Federasyon veya il müdürlüklerince tasdik edilmediği sürece geçerli sayılmaz. Tescil edilen müsabakalar ve sonuçları sicil defterine yazılır ve 5 yıl süre ile bu defterler saklanır, İl faaliyetleri il temsilcisince tutulacak sicil defterine, Federasyon faaliyetlerinde ise Federasyonca tutulacak sicil defterine kayıt edilir.

İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Madde 16- Katılımcılar verilen bir karara itiraz etmek istediğinde bu itiraz,

 • Müsabakanın bitiminden sonra 15 dakika içinde
 • Yazılı olarak
 • İtiraz ücreti ve
 • Müsabakanın görüntüsü ile birlikte
 • İtiraz Kuruluna sunulmalıdır.

Yazılı itiraz dilekçesinde, konu açıkça dile getirmelidir. İtiraz sadece rauntlardan birine yapılabilir; müsabakanın tamamına itiraz edilemez. İtiraz hemen değerlendirilerek sonuçlandırılır. Federasyonun itiraz ücreti açıktan ödenmelidir. İtiraz yerinde bulunursa bu ücret iade edilecektir. Aksi durumda ödenen ücret tutanakla federasyon hesabına aktarılmak üzere emanete alınır. Sporcuların kendi inisiyatifiyle ya da antrenörlerin kararı doğrultusunda müsabaka alanı içerisinde oturarak müsabakanın ilerleyişini engellemeleri gibi kararlara karşı usule aykırı itirazlar ya da ihtilaflar, doğrudan Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Böylesi davranışların sonucunda aynı disiplin dalında yarışan takımın tamamı yarışmadan diskalifiye edilir. Yukarıda bahsi geçen davranışlar söz konusu olduğunda itiraz dilekçesi sunulamaz.

Jeet Kune Do Kulelkavido Temel Kategorileri

Madde 17- Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakaları 2 temel kategoride yapılır. Bunlar;

 1. Sparter – Karşılıklı Müsabaka
 2. Demonstrasyon – Gösteri veya Canlandırma

NOT: Demonstrasyon kategorileri ve kuralları ile ilgili talimat ayrıca hazırlanacaktır.

SPARTER (KARŞILIKLI MÜSABAKA)

İki müsabıkın kurallara uygun teknik ve hızla en kısa sürede sonuca gidebilmek amacıyla yapılan bir müsabaka şeklidir. Bu müsabakanın süresi nettir.

Müsabaka Alanın Özellikleri

Madde 18-Müsabaka alanı minder veya platformdur.

Müsabakalarda minder boyutları 8 x 8 metredir. Çevresinde de aynı malzemelerden en az 2 metrelik koruma alanı olmalıdır. Minder pürüzsüz ve düz bir zemine konmalıdır.

NOT: Minderin bulunmadığı durumlarda müsabaka ringde de yapılabilir.

Müsabaka Kıyafet ve Koruyucu Malzemeler

Madde 19-Koruyucu Malzemeler,

 • Kask (KIRMIZI – MAVİ),
 • Dişlik,
 • Selfguard (KIRMIZI – MAVİ),
 • Jeet Kune Do Kulelkavido eldivenleri (KIRMIZI – MAVİ),
 • Kogi (kasık koruyucu),
 • Kaval kemiği koruması (KIRMIZI – MAVİ) (tek parça ayaküzeri ve kaval kemiğini kapsayacak şekilde) olmalıdır.
 • Dirseklik.

Müsabıkların kıyafetleri,

 • Beyaz tişört,
 • Siyah Jeet Kune Do Kulelkavido pantolonu.

Ayrıca müsabıklar kuşak derecelerini göstermek için kuşak takabilirler.

Jeet Kune Do Kulelkavido eldivenleri; başparmakta dâhil parmakların açık, avuç içi kapalı olan eldivenlerin kullanılması zorunludur. Eldivenler eli açıp kapamaya olanak tanıyacak şekilde olmalıdır. Eldivenler yumruğun ön ve üst kısımlarındaki eklem yerleri ile avuç kenarlarını kaplamalı, bileğin en az 5 cm üstüne kadar çıkmalıdır. Eldivenler gerçek veya suni deri kaplı yumuşak ve yoğun sentetik kauçuk köpük malzemeden yapılmalıdır. Eldivenler müsabıkın eline kendinden yapışmalı bir sistemle geçirilmeli ve bilekten ayarlamalı bir şeritle sabitlenmelidir. Eldivenlerin takılması için metal veya plastik toka ya da kayışlara izin verilmez. Bir eldivenin toplam ağırlığı kilo kategorilerine göre 8 ons (226 gram) veya 10 ons (280 gram) olmalıdır.

Sıkletler ve Yaş Grupları

IOC kurallarına göre yaş, 1 Ocak’a göre hesaplanır.

 1. Büyük Erkekler 18- 40 Yaş Gurubu
 2. Büyük Bayanlar 18-40 Yaş Gurubu
 3. Üst Genç Erkekler 16-17 Yaş Gurubu
 4. Yaş Üst Genç Bayanlar 16-17 Yaş Gurubu
 5. Alt Genç Erkek 14 – 15 Yaş Gurubu
 6. Alt Genç Bayanlar 14–15 Yaş Gurubu
 7. Yıldız Erkekler 12-13 Yaş Gurubu
 8. Yıldız Bayanlar 12-13 Yaş Gurubu

Yaş gruplarına Göre Ağırlık Kategorileri;

Madde 20- (Toplam 13 – 9 – 11 – 9 – 13 – 11- 12 – 11 = 69 Sıklet )

 1. Büyük Erkekler 18- 40 Yaş Sıkletleri: 48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 63,5 – 67 – 71- 75 – 80 – 85 – 90 – (+ 90) kg.
 2. Büyük Bayanlar 18-40 Yaş Sıkletleri: 48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 63,5 – 67 – 71 ( + 71) kg.
 3. Üst Genç Erkekler 16-17 Yaş Sıkletleri: 45- 48- 51- 54 -57 – 60 – 63,5 – 67 – 71 – 75 – 80 kg.
 4. Üst Genç Bayanlar 16-17 Yaş Sıkletleri: 45 – 48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 63,5 – 67 – 71 – kg.
 5. Alt Genç Erkek 14 – 15 Yaş Sıkletleri: 35-38 – 41-45-48-51-54-57- 60- 63.5- 65 -+65 k
 6. Alt Genç Bayanlar 14–15 Yaş Sıkletleri: 35-38- 41- 45- 48 -51 – 54 -57- 60- +60 kg.
 7. Yıldız Erkekler 12-13 Yaş Sıkletleri: 23- 25- 28- 31- 34- 37- 40- 43- 46- 49- 51- +51 kg.
 8. Yıldız Bayanlar 12-13 Yaş Sıkletleri: 23- 25- 28- 31- 34- 37- 40- 43- 46- 49- +49 kg.

Yukarda belirtilen yaşlarda ve sıkletlerde günün koşulları, tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Rauntlar ve Süreleri

Madde 21- Jeet Kune Do Kulelkavido müsabakaları;

Büyükler kategorisinde 2 dakikadan 3 raunt, Üst Gençler kategorisinde 2 dakikadan 3 rauntudur. Raunt araları 1 dakikadır. Alt Gençler Kategorisinde 1.5 dakikadan, raunt araları 45 saniye, Yıldızlar Kategorisinde 1 dakikadan, raunt araları 30 saniyedir.

NOT: Ancak katılımcıların yoğunluk durumlarına göre federasyon tarafından süre ve raunt ayarlaması yapılabilir.

Her raunt kendi başına değerlendirilir. Rauntlar içinde pes ettirme durumu olmadı ise yapılan puanlama sonucunda, müsabakada ilk iki rauntu alan müsabakanın galibi ilan edilir. Beraberlik durumunda ek bir raunt oynanır.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsaade Edilen Vuruş Bölgeleri

Madde 22-

BAŞ: Ön, yan ve üst kısımları.

GÖVDE: Selfgardın kapladığı tüm alanlar.

BACAK: Diz eklemleri hariç tamamına; bacaklar ve uyluklar.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsaade Edilmeyen Vuruş Bölgeleri

Madde 23-

Başın arka kısmı (ense),

Boyun; ön kısım, yanlar (boynun tamamı),

Göze direk parmak vuruşu,

Kasıklar,

Diz eklemlerine doğru önden vuruş,

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsaade Edilen Teknikler

Madde 24-

Teknik nedir? Karşılaşma süresince en kısa sürede sonuca gidebilmek amacıyla, izleyiciler- hakemler tarafından bakıldığında görülebilen ve geçerli bölgelere sarsıcı etkisi olan vuruş ve uygulamalardır.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında tüm tekme, yumruk, (diz, dirsek- kategoriye göre) vuruşları ve gövdeye kafa tosu vuruşları serbesttir. Süpürme yapmak ve Tekniğin devamı olarak dışarı çıkmak. Ayrıca ayakta ya da yerde sonuca götürecek tüm kilitleme, boğma ve kırma teknikleri pes ettirmek amacıyla uygulanabilir.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsaade Edilmeyen Teknik ve Hareketler

Madde 25-

 1. Müsabakayı engellemek veya müsabakadan kaçmak,
 2. Ayakta kilitleme, germe, boğma v.b durumlarda çarparak yere düşürme yapmak yasaktır.
 3. Kasıtlı olarak yere düşmek, sportmenliğe aykırı davranışlar, müsabaka alanını terk etmek,
 4. Bir müsabık, bir raunt içinde rakibinden herhangi bir yumruk, tekme veya darbe almadan müsabaka alanını terk ederse (alan dışına çıkarsa) bu durum “Kasıtlı Çıkış” olarak kabul edilir ve müsabık hakemden uyarı alır. Müsabık bu şekilde ikinci (2.) kez dışarı çıktığında bir ihtar (1.ihtar) alır. Üçüncü (3.) çıkışta, ikinci (2. ihtar) alır ve rauntu kaybeder. Yani toplamda 1 raunta 3 çıkışla rauntu kaybeder. Çıkışlar her raunt için ayrı sayılır. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye olabileceği kendisine bildirilir. Maç boyunca çıkış için verilen ihtarlarda dâhil olmak üzere toplam üç (3) ihtarda müsabık diskalifiye edilir.
 5. Sporcuların, sportmenliğe aykırı davranışları söz konusu olduğunda, sporcu aykırı davranışının ciddiliğine bağlı olarak ilk seferde uyarılmadan doğrudan diskalifiye edilebilir.
 6. Müsabık skor işareti yapamaz. Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya, idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebilir..
 7. Müsabaka alanı içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan, hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci ceza kuruluna sevk edilecektir. Bununla beraber sporcu veya takımın tamamı da ceza kuruluna sevk edilir veya diskalifiye edilebilir.
 8. Müsabık mücadelenin devam etmediği durumlarda yere düşen rakibe saldıramaz. Yere düşmüş müsabıkın kafasına veya vücuduna saldırmak veya hamle yapmak, duruma göre ihtar cezası alma veya diskalifiye olma işlemine yol açabilecektir. Bu konuda hakem heyeti birilikte karar verir.
 9. Isırmak, rakibe tükürmek, kafa atmak, rakibe çarpmak.
 10. Göze parmakla vurmak,
 11. Rakibinin bacaklarını yakalayıp 3 adımdan fazla iteklemek,
 12. Rakibi kafa üstü düşürmek,
 13. Avantaj kazanmak için kendini mahsustan yere atmak,
 14. Rakibini tutmak,
 15. Kasıklara yapılan her türlü vuruşlar,
 16. Müsabaka hakemi müsabakayı durdurduğu sırada rakibine saldırmak, saldırmaya çalışmak,
 17. Dişliğini bilerek ve kasıtlı olarak dışarı çıkarmak veya fırlatmak,
 18. Gırtlağa vuruş.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Puanlamalar

PUANLAMA KRITERLERİ

Madde 26- Puanlama kriterleri şunlardır:

 1. Yasak olmayan bölgeye vurmalı,
 2. Yasaklı bir teknik olmamalı,
 3. Teknik net ve etkili olmalı,

A-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 1 puan verilecektir:

 1. Diz, dirsek, tekme ya da yumruk tekniklerinden herhangi biriyle rakibi yere düşürmek veya dışarı atmak (Bu tekniklerden herhangi birinin uygulanması neticesinde diğer sporcunun Groggy durumuna düşmesi hariç – Rakibin sayma durumuna düşmesi hariç).
 2. Rakibi ikaz cezası alan sporcuya 1 puan verilecektir.
 3. Rakibi passivite cezası alan sporcuya 1 puan verilecektir.

B-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 2 puan verilecektir:

 1. Kafaya veya Gövdeye döner tekme ile vurarak düşürme, dışarı atma,
 2. Rakibi tutma ya da diğer tekniklerle (süpürme v.b) yere düşürmek ya da dışarı atmak.
 3. Rakibi kurala uygun bir teknik uygulayarak Sayma durumuna düşürmek. Raunt içinde 2 (iki) defa sayılan sporcu rauntu kaybeder. Toplamda 3 (üç) defa sayılan sporcu maçı kaybeder.
 4. Bacaklara yapılan tekme vuruşları ve vücuda yapılan yumruk vuruşları neticesinde rakibin çökmesi,
 5. Tam temaslı dört kombine hücuma karşı hasmın atağını engellemek,
 6. Denge bozan eşzamanlı vuruş.

C- Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda puan verilmeyecektir:

 1. Açık, net ve etkili olmayan teknikler,
 2. Tutma ve sarılma esnasında bir yarışmacının diğerine vurması,
 3. Tutma, sarılma ve kilitleme esnasında bir yarışmacının diğerini 5 saniye hareketsiz bırakamaması.

Galibiyet Durumu

Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda nakavt (knock out) olacaktır:

 1. Kilitleyerek pes,
 2. Gererek pes,
 3. Bükerek pes,
 4. Boğmayla pes,
 5. Kesagatame ile pes,

Müsabaka süresi sonunda rakiplerin birbirlerini pes ettirememesi durumunda; en fazla puana sahip olan müsabık galip olacaktır. Ayrıca müsabıkın müsabakaya çıkmamasından dolayı rakibi galip ilan edilir. Müsabaka esnasında müsabıklardan biri 10 puanlık üstünlük sağlarsa (10 – 0 veya 12 – 2 gibi), “teknik üstünlükle” müsabakanın galibi olarak ilan edilir. Müsabıklardan birinin herhangi bir temas ya da darbe olmadan (müsabakadan veya rakipten kaçma anlamında bir hareketi söz konusu olduğunda) dışarı çıkması, yalnızca tek ayakla bile olsa çizginin dışına çıkma anlamına gelir ve yukarıdaki sıralamaya göre işlem uygulanır.

 1. Çıkışta uyarı
 2. Çıkışta ihtar cezası (ve karşılığında 2 puan) çizgiye basma tek ayak veya çift ayakla bile olsa, dışarı çıkma olarak kabul edilmez. Müsabık diğer müsabık tarafından bir darbe ya da tekme sonucunda çizginin dışına çıktıysa dışarı çıkma sayılmaz (tekniğe göre puan olarak değerlendirilir 2. Madde). Hakem uyarı ikaz veya ihtar cezası verirken maç süresini gösteren saati durdurulur. Çünkü müsabaka süresi nettir.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Kural İhlalleri

Madde 27-

1-Müsaade edilmeyen teknikleri kullanmak,

2-Müsabakayı gerek hazırlık aşamasında gerekse müsabaka içinde engellemek,

3-Müsabaka esnasında rakibe karşı arkasını dönmek,

4-Zaman kazanmak için kasıtlı yere düşmek,

5-Hakem kararlarına itiraz etmek,

6-Sportmenliğe ve kurallara aykırı şekilde davranmak,

7-Antrenörün sportmenliğe ve kurallara aykırı şekilde taktik vermesi,

9-Antrenörün her kural dışı davranışlarından dolayı hakemler hem antrenöre hem de sporcuya ceza verebilir (Antrenörü uzaklaştırma veya sporcunun diskalifiye edilmesi).

Müsabakaların Durdurulmasını Gerektiren Durumlar

Madde 28- Bir müsabakayı yalnızca başhakem veya orta hakemin durdurma yetkisi vardır. Hakem heyeti (Başhakem ve masada görevli hakemler ve yan hakemler) müsabıkların birbirlerine uyguladıkları kurallara uygun teknikler neticesinde “dışarı çıkma” veya “yere düşme” durumlarında orta hakemin işaretiyle ve başhakemin onayı ile puan verir. Bunun dışında müsabaka durdurulmadan devam ettirilir ve “PES” ettirinceye kadar müsabıklar mücadeleye devam eder.

1- Müsabıklardan birisi, sakatlanma veya koruyucu malzemelerini düzeltmek/bağlamak için kolunu kaldırarak mola talebinde bulunabilir. (Baş Hakem veya Orta hakem, bu talebin müsabıka haksız bir avantaj kazandıracağını veya her durumda diğer müsabık için dezavantaj oluşturacağını düşünüyorsa, mola talebi sağlık ve güvenlik ile ilgili olmadığı sürece, molaya izin vermeyebilir). Hakemler dezavantajlı durumda mola isteyen müsabıkın bunu dinlenmek veya öteki müsabıkın puan almasını engellemek amacıyla kullandığını düşünürse, bu talebi yapan müsabıka ikaz cezası (rakibe 1 puan) verir. Müsabakaları sadece Merkez Hakem Kurulu yetkilisi veya Baş Hakem dışarıdan müdahale ile durdurabilir. Başka hiç kimsenin müdahale yetkisi yoktur.

2 – Orta hakem geçerli bir sebepten dolayı elini kaldırıp müsabakanın durdurulmasını talep ettiğinde,

3 – Başhakem bir yanlış kararı düzeltmek istediğinde,

 1. Platformda çözülmesi gereken sorunlar çıkarsa ya da halledilmesi gereken tehlikeli durumlar gerçekleşirse,
 2. Müsabaka alanında oluşan problemler nedeniyle müsabaka aksarsa.

Müsabakalarda Meydana Gelen Sakatlanma Durumları ve Uygulanacak Prosedürler

Madde 29- Müsabıklardan herhangi birinin sakatlanması durumunda müsabaka, sakatlanan müsabıkın maça devam edip edemeyeceğine dair müsabaka doktorunca bir karar verilene kadar durdurulmalıdır. Doktor müsabaka alanına gelerek sakatlığın tedavi için müdahaleyi gerektirip gerektirmediğine karar verir ve bu müdahale için gereken süre 5 dakikayı geçmemelidir. Bu çerçevede gerekli tüm tedaviler 5 dakika içinde tamamlanmalıdır. Müdahale ve tedavi süresi 5 dakikayı aşacak durumdaysa müsabaka doktorunda muvafakati ile sonlandırılır. Tedavisi gerektiriyorsa, doktor maçın sona ermesi gerektiğini söyleyebilir.

Maçın bir sakatlanma yüzünden durdurulması gerekiyorsa hakemler,

 1. Sakatlanmaya kimin neden olduğu,
 2. Kasıtlı bir sakatlama olup olmadığı,
 3. Sakatlanan müsabıkın kasıtlı hatası olup olmadığı,
 4. Sakatlanmanın kurallara aykırı bir tekniğin kullanılması sonucunda meydana gelip gelmediği,
 5. Sakatlanmamış müsabık herhangi bir kural ihlali yapmadıysa, bu müsabıkın hükmen galip sayılıp sayılamayacağı,
 6. Sakatlanmamış müsabık kural ihlali yaptıysa, sakatlanan müsabıkın hükmen galip sayılması ve sakatlanmamış müsabıkın da diskalifiye edilmesi hususlarında karar verirler.

Ayrıca, müsabaka doktorunun sakatlanan müsabıkın müsabakaya devam edebileceğini bildirmesi durumunda hakemler, müsabakanın devam edip etmeyeceği yönünde bir karar verirler. (Kanama veya geçici sakatlığın giderilmesinden sonra doktor devam edebilir kararı verse bile, Hakemler; sporcunun teknik açıdan veya performans yönünden yetersiz olduğu kanaatiyle müsabakayı bitirebilirler).

Ceza Verilme İşlemi

Madde 30- Orta hakem, başhakeminde onayı ile ceza vermek için önce müsabakayı durdurur ve hakem heyetinin de göreceği şekilde cezanın jestini göstererek işlemi tamamlar. Diskalifiye durumunda da aynı işlemler uygulanır.

Müsabakalar Öncesinde ve Sonrasında Uygulanacak Diğer Prosedürler

Madde 31- Müsabakalardan önce ve sonra müsabıklar sportif ve dostça rekabetin bir göstergesi olarak selamlaşırlar (El Sıkışma – Eldivenleri Tokuşturma).

Sakatlanma, Baygınlık veya Groggi Durumu Sonrası Uygulanacak Prosedür

Madde 32- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun müsabaka alanında kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir. Bir müsabık, müsabaka sırasında kafasına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya doktor sporcunun kafa travması nedeniyle maça devam edememesi durumunda müsabaka durdurulur ve sporcu hemen bir doktor tarafından muayene edilir. Bu durumda, söz konusu müsabıkın baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez. Bunun için gerekli tutanak tutulur ve işlemler kayıt altına alınır.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Sayma Türleri

Madde 33- Sekize kadar sayma:

Hakemin sayması esnasında, sersemlemiş/sendelemiş yarışmacı müsabakaya devam edebileceğini belirtmek amacıyla elini kaldırırsa hakem yine de sekize kadar saymayı sürdürür ve ardından maçı devam ettirir.

10’a kadar sayma: Hakemin sayması esnasında yarışmacı müsabakaya devam edebileceğini belirtmek amacıyla elini kaldırmaz, ya da yarışmacı devam etmekte ısrar etse bile hakem şuurunun yerinde olmadığı kanaatine varır ise (Başhakemin de onayını alarak ) 10’a kadar saymayı tamamladıktan sonra maçı bitirir.

Sayımı durdurma: Platform hakemi sayma esnasında yarışmacıda şuur kaybı, çıkık, kırık ve benzeri tehlikeli durumların söz konusu olduğunun farkına varırsa saymayı bırakmalı, yarışmacının ağızlığını çıkarmalı ve sağlık görevlilerine ilkyardım çağrısında bulunmalıdır.

Sayımın uygulanması: Hakem; kural dışı bir vuruş veya uygulamadan sonra, bireysel faul sebebiyle sayarken yarışmacı hakemin 8’e kadar sayması tamamlanmadan maça devam edebileceğini belirtmek amacıyla elini kaldırır ve maça devam edebileceğini ifade etse bile, 8’e kadar saymayı tamamlar ve devamında diğer yarışmacıya ihtar verir. Hakem; kural dışı bir vuruş veya uygulamadan sonra bireysel faul sebebiyle sayarken, 8’e kadar sayması tamamlandığında yarışmacı maça devam edebileceğini belirtmek için elini kaldırmadıysa, sayma işlemini 8’de durdurur ve sağlık görevlileri yarışmacının maça devam edip edemeyeceğini kontrol eder. Devam edemeyecekse, yaralanan yarışmacı o müsabakanın galibi sayılır, fakat sonraki müsabakalara katılamaz. Rakibi diskalifiye olur. Şayet durumunun ciddi olmadığını (yarışmacının dürüst olmadığını) tespit ederse, diğer yarışmacı bir ihtar alır fakat o raunt’un da galibi sayılır. Yarışmacı sert bir (geçerli) darbe aldığında mecburi sayma yapılırken, hakem 8’e kadar saymayı tamamlamadan yarışmacının şuuru yerindeyse ve yarışmaya devam edebileceğini belirtmiş olsa bile hakem saymayı 8’e tamamlar; saydığı yarışmacıya bir mecburi sayma verir ve diğer taraf 2 puan kazanır. Yarışmacı sert bir (geçerli) darbe aldığında sayma yapılırken, hakem 8’e dediğinde yarışmacı yarışmaya devam edebileceğini belirtmezse hakem sayımı 10’a tamamlar ve diğer yarışmacı o müsabakanın galibi sayılır.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsabakayı Aksatmaya Dönük Davranışlar Fauller ve Cezaları

Madde 34-

A-Teknik Fauller (İkaz Cezası Gerektiren Durumlar)

1- Rakibe pasif bir şekilde kenetlenme ya da sarılma

(Bu durumda yarışmacı sözlü uyarılır; tekrarında ikaz cezası verilir.

2 – Müsabakayı kasıtlı olarak aksatmak, Madde- 36’ya göre değerlendirilir.

 1. Yarışmacının müsabaka esnasında kaskını çıkartması, vücut koruyucusunu gevşetmesi ve yavaş hareket etmesi durumunda ikaz cezası verilir.
 2. Müsabaka esnasında dişliğini çıkartan veya kasıtlı olarak atan yarışmacıya ikaz cezası verilir.

B-Bireysel Fauller: (İhtar Cezası Gerektiren Durumlar)

 1. “Başla” (hay veya fight) komutundan önce ya da “dur” (jeet veya stop) komutundan sonra rakibe hücum eden yarışmacıya ihtar cezası verilir.
 2. Yasaklı teknikler kullanan sporcuya ihtar cezası verilir.
 3. Yasaklı bölgelere vuran sporcuya ihtar cezası verilir.

DİSKALİFİYE EDİLMEYİ GEREKTİREN DURUMLAR

 1. Rakibini kasıtlı olarak sakatlayan yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir.
 2. Mola sırasında yasaklı maddeler (doping) kullanan ya da oksijen takviyesi yaptıran yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir.
 3. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, küfreden sporcu müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir.
 4. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, yalan beyanlarda bulunan ve küfreden antrenörün temsil ettiği takım müsabakadan ihraç edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir.

5 . Müsabakaya çıkan sporcunun müsabaka neticesinde müsabakayı kazanmış olsa dahi eksik bir ekipman ile platformda olduğu tespit edilirse bu müsabık diskalifiye edilir.

 1. Müsabakaya eksik ve aykırı ekipmanlar ile veya değişik elbiseler giyerek çıkmak veya dekorasyon olarak metal maddeler giymek, vazelin veya benzer maddeler kullanmak, vücuda sürmek. Bu durumlarda müsabık müsabaka hakemi tarafından diskalifiye edilir.
 2. Bu Talimat hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun “Disiplin ve Ceza Talimatı” hükümlerine göre işlem yapılır.

Jeet Kune Do Kulelkavido Müsabakalarında Müsabakayı Aksatmaya Dönük Davranışlar Cezaları

Madde 35-

Aşağıdaki durumlar “müsabakayı kasıtlı olarak aksatmak” sayılır:

 1. Yarışmacının müsabaka esnasında dişliğini ya da başlığını çıkarması, göğüs koruyucusunu gevşetmesi ve müsabakaya zamanında hazırlanmaması, hakem platforma çağırdığında hala yavaş hareketlerle hazırlanması
 2. Yarışmacının dişliğini takmadan müsabakaya çıkması ve bunun platform hakemi tarafından tespit edilmesi sonucu dişliğini takmaya zorlanması
 3. Yarışmacının yarışmaya zamanında gelmemesi, yere ya da platformdan dışarı düşme durumlarında hakemin komutlarına uymayarak ayağa kalkarken ve platforma çıkarken yavaş davranması
 4. Aşırı yavaş davranış sergileyen sporcuya sayılır ve rakibi 2 puan alır.
 5. Müsabaka sırasında bayan yarışmacının, saçının ya da iç giysilerinin tekniklerine etki etmesi sebebiyle toparlanmak için mola istemesi
 6. Müsabaka sırasında hakem “DUR” komutu verdiğinde yarışmacının hakem izin vermeden (müsabakanın bittiği düşüncesi ile) platformdan inmesi ve yarışmayı aksatması. (Sporcu kendi isteği ile platformu terk ederse müsabakadan çekilmiş sayılır.)
 7. Platform hakemine karşı sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunmak veya hakemin kararlarını dikkate almamak. Bu durumlarda sporcuya ikaz cezası verilir (rakip 1 puan alır) tekrarı halinde ceza artar.

Galibiyetin ve Yenilginin Belirlenmesi

Madde 36-

 1. Mutlak galibiyet

a- Müsabıklardan birinin diğerini pes ettirmesi.

b- İki yarışmacı arasında teknik açıdan büyük fark varsa başhakemin onayı ile platform hakemi teknik olarak güçlü olan yarışmacıyı maçın galibi ilan edebilir.

c- Darbe sonucu yere devrilen (kasti fauller hariç) ve 10 saniye boyunca bilinçsiz kalan ya da ayağa kalkmasına rağmen bilinci yerinde olmayan yarışmacının rakibi maçın galibi ilan edilir.

d- Maç boyunca, ağır darbeler (kasti fauller hariç) aldıktan sonra mecburen üç kez sayılan yarışmacının rakibi maçın galibi ilan edilir.

e- Maç boyunca, üç (3) ihtar alan yarışmacının rakibi maçın galibi ilan edilir.

 1. Raunt galibinin belirlenmesi

A- Her rauntun sonucu eğer pes ettirme gerçekleşmediyse yan hakemlerin kararlarına göre belirlenir. (Fakat sonuç açıklanmaz, desisyona yazılır ve müsabaka sonunda toplanır).

B- Bir raunt boyunca, ağır darbeler (kasti fauller hariç) aldıktan sonra mecburen iki (2) kez sayılan yarışmacının rakibi rauntun galibi ilan edilir.

C- Bir raunt boyunca, rakibi platformdan üç (3) kez dışarı çıkan yarışmacı rauntun galibi olarak ilan edilir.

Eğer bir rauntta puanlar eşit çıkarsa rauntun galibi yarışmacı aşağıdaki sıraya göre belirlenecektir:

1- Daha az ihtar (warning) alan yarışmacı galip ilan edilecektir.

2- Daha az ikaz (admonition) alan yarışmacı galip ilan edilecektir.

3- Kilosu daha az olan yarışmacı galip ilan edilir.

4- Eğer yukarıdaki kriterler eşitliği bozmazsa raunt berabere biter.

 1. Maç galibinin belirlenmesi:

1- İlk İki rauntu kazanan yarışmacı maçın galibi ilan edilir.

2- Eğer bir yarışmacı yaralanır veya hastalanırsa ve yarışmaya devam edemeyeceği doktor tarafından onaylanırsa rakibi maçın galibi ilan edilir.

Eleme sisteminde, iki tarafça kazanılan rauntların sayısı eşit ise galip aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

1- Daha az ihtar alan yarışmacı galip ilan edilecektir.

2 – Daha az ikaz alan yarışmacı galip ilan edilecektir.

3 – Eğer eşitlik bozulmazsa ek bir raunt oynanacaktır.

 

TERMİNOLOJİ
Kwoon – OKUL-School, gym, institute, place of training
Joap Hop – SIRAYA GİRMEK-Group together, line up
Jyu Yee – DİKKATİNİ ÇEKMEK-Come to attention
Yu Bay – OKUMA-Ready
Hay, Hey – BAŞLAMA-Begin
Gin Lai – SELAM-Salute
Jeet – DURDURMA-To stop or intercept
Kune – YUMRUK-Fist
Do-YOL-Way
Jeet Kune Do – DURDURAN YUMRUĞUN YOLU-Way of the Intercepting Fist
Jeet Gurk – DURDURAN KAVAL BLOĞU- Shin Block
Jeet Sao – DURDURAN EL- Intercepting Hand, as used in the shoulder or bicep stop
Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Intercepting Kick
Si-Dai – SİZDEN SONRA KATILAN ÖĞRENCİ
Si-Hing –SİZDEN KIDEMLİ ÖĞRENCİ
Si-Gung –USTANIN USTASI- grandmaster
Si-Po –SİGUNG’UN EŞİ- grandmaster wife
Taai-Si-Gung –BÜYÜK USTANIN USTASI- grandmaster’s master
Taai-Si –Po –BÜYÜK USTANIN USTASININ EŞİ- grandmaster’s master’s wife
Sifu – USTA- Instructor
Simu/Simo – USTANIN EŞİ-Female Instructor
SiGung – USTANIN USTASI-Instructor’s Instructor
Sijo – SİSTEM KURUCUSU-Founder of the system
Don Chi Sao – TEK KOL YAPIŞKAN ELLER- Single-arm sticking hands
Seong Chi Sao – ÇİFT KOL YAPIŞKAN ELLER- Double-arm sticking hands
Poon Sao – YUVARLANAN KOLLAR-Rolling arms
Gor Sao – YAPIŞKAN ELLER YARIŞMASI-Chi sao sparring
Phon Sao – TUZAKLANAN ELLER-Trapping hands
Lin Sil Die Dar – EŞZAMANLI SAVUNMA VE ATAK-Simultaneous defense and attack
Tek – TEKME-Kick
Jung Seen – MERKEZİ HAT-Centerline
Ha Da – AŞAĞI VURUŞ- Low hit
Jung Da – ORTAYA VURUŞ- Middle hit
Go Da – YUKARI VURUŞ- High hit
Mook Jong – TAHTA ADAM- Wooden Dummy
Sil Lim Tao – WING CHUN’UN İLK FORMU- First Wing Chun form
Bi Jong, Bai Jong, By Jong – HAZIR DURUŞ- On-guard position
Jee Yao Bok Gik – SERBEST STİL MÜSABAKA- Freestyle sparring
Fa Kune – SÜSLÜ ETKİSİZ SİSTEM VEYA METOT- Flowery, ineffective style or method
Chung Chuie – DİKEY YUMRUK- Vertical fist
Biu Jee, Bil Jee – MIZRAK PARMA VURUŞU- Thrusting finger, finger jab
Qua Chuie, Gwa Chuie – ELSIRTI- Back fist
Oou Chuie – KROŞE- Hook punch
Ping Chuie – DÜZ YUMUK- Horizontal fist punch
Jin Chuie – APARKAT- Uppercut
Fu Jao – PENÇE VURUŞ- Claw hand strike
Sot Kil – ÇEKİÇ YUMRUK- Hammer fist
Choap Chuie – YARIM EKLEM YUMRUĞU- Half-knuckle fist punch
Woang Jeong – AVUÇ YANIYLA VURUŞ- Side palm smash
Yun Jeong – DİKEY AVUÇ VURUŞU- Vertical palm smash
Jao Sao – KANCA AVUÇ VURUŞU- Running hand palm smash, hooking palm smash
Sat Sao – DİLİMLEYEN EL- Slicing hand, palm down chop
Jom Sao – YUKARI DOĞRU İÇTEN KESME- Palm up chop or inward cutting hand, palm up
Jik Chung Chuie – DİKEY DİREKT YUMRUK- Vertical fist blast
Jik Tek – DÜZ TEKME- Straight kick/Front Kick With Toe
Juk Tek – YAN TEKME- Side kick
Oou Tek – KANCA TEKME- Hook kick/round kick (Roundhouse Kick)
Hou Tek – GERİ TEKME- Back kick
Hou Juk Tek – GERİYE YAN TEKME- Back Side Kick
Juen Tek – DÖNER TEKME- Spin back kick
So Tek – SÜPÜREN TEKME- Sweep kick (Reverse hook kick)
Dum Tek – EZEN TEKME- Stomp kick/ Foot Stomp
Lin Dum Tek – ÇAPRAZ EZEN TEKME- Cross stamp kick (Oblique kick)
Cup Tek/Kao Tek – KEPÇE TEKME- Scooping kick
Qua Tek, Gwa Tek – İÇTEN DAİRESEL TEKME- Inverted hook kick
Jeet Tek – DURDURAN TEKME- Foot obstruction, stop kick
Jeet Da – DURDURAN VURUŞ- Stop hit, intercepting hit
Sut Da – DİZ VURUŞU- Knee strike
Jang Da – DİRSEK VURUŞU- Elbow strike
Tan Sao – AVUÇ YUKARI EL- Palm-up hand (wedging)/Palm Up Deflecting Hand
Pak Sao – TOKATLAYAN EL- Slapping hand
Maun Sao – ARAYAN EL- Inquisitive hand, asking hand
Maun Choi – ÖNDEN JAB- Jab (lead punch)
Wu Sao – GERİDEKİ EL/KORUYAN EL- Protective hand/ Rear Hand
Goang Sao – BİLEKDIŞIYLA AŞAĞIYA BLOKE/SAVUŞTURMA- Low outer wrist block/parry
Boang Sao – KANAT KOL- Raised elbow deflection, wing arm parry
Fook Sao – AYNAYA BAKAN EL/KÖPRÜ EL- Bent-wrist elbow-in parry or bridging hand
Bil Sao, Biu Sao – MIZRAK EL- Thrusting fingers block/parry
Jom Sao – İÇ KISMIYLA KESEN AVUÇ- Inward chop block/parry
Jum Sao – BIÇAK EL/BATAN EL- Sinking elbow parry
Gaun Sao – YARAN BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) – Splitting block/parry (uses both arms)
Kwun Sao – DÖNEN KOLLARLA BLOKE/SAVUŞTURMA (iki elle) -Rotating arms block/parry (uses both arms)
Lop Sao – YAKALAYAN EL- Grabbing hand
Lin Lop Sao – ÇAPRAZ YAKALAYAN EL- Cross grabbing hand
Jut Sao – ÖPÜLEN EL/BASTIRIP ÇEKEREK SARSAN EL- Jerking hand
Gum Sao – DUR DİYEN EL- İĞNE EL- Pinning hand, Pressing Hand
Jao Sao – DIŞTAN SÜRPRİZ EL/ KAÇAN EL- Running hand
Huen Sao – EKSENİNDE ÇEMBERLEYEN EL- Circling hand
Man Geng Sao – ELLE BOYUN ÇEKME- Neck pulling hand
Lan Sao – BAR KOL- Bar arm
Tok Sao –AVUÇYUKARI UZANAN DİPÇİK- Elbow lifting hand/ Lifting arm or lifting hand
Cup Sao/Kao Sao – TEMASLA YÖNLENDİRME/KEPÇE EL- Scooping hand
Tan Da – AVUÇYUKARI VURUŞ- Palm-up hand with hit
Woang Pak Da – ÇAPRAZ TOKAT VURUŞU- Cross slap cover with hit
Loy Ha Pak Da – AŞAĞI İÇ TOKAT VURUŞU- Low inside slap cover with hit
Ouy Ha Pak Da – AŞAĞI DIŞ TOKAT VURUŞU- Low outside slap cover with hit
Fook Da – CHİ SAO POZİSYONUNDA SOL EL/HASMIN KOLU ÜZERİNDEN VURUŞ- Arm resting on opponent’s with hit
Goang Da – TERS TAN SAO/BİLEKDIŞIYLA AŞAĞI SAVUŞTURMAYLA VURUŞ- Low outer wrist block/parry with hit
Bil Da, Biu Da – MIZRAK VURUŞU/SAPLAMA VURUŞU- Thrusting fingers block/parry with hit
Boang Da – KANAT KOL VURUŞU- Wing arm parry with hit
Jern DİKEY AVUÇ VURUŞU- – vertical Palm strike
Juen So Tek –DÖNEREK SÜPÜREN TEKME-  Spinning Heel Kick
Kow Tao – KAFA TOSU- Head butt
Lao Sing Choi – DİKEY ÇEKİÇ VURUŞ- Lateral Hammer Fist Strike
Lee Jun Fan – BRUCE LEE’NİN ÇİNCE ADI- Bruce Lee’s Chinese Name
Lie Sao – AVUÇ YUKARI ÇEKME- palm up pulling
Na – KİLİTLEME- Locking or submission
Sut (saat) – DİZ- Knee
Tie Sut – YUKARIYA DOĞRU DİZ- Raising Knee
Cup Yai Sut (Cup Yie Sut) – DURDURAN DİZ- Stomping Knee
Tow Dai – ÖĞRENCİ- Student
Tow Suen – ÖĞRENCİNİZİN ÖĞRENCİSİ- Student’s Student
Yap-Sat-Dai Ji-ÖZEL ÖĞRENCİ
Si Sook –KÜÇÜK AMCA
Si Bak- BÜYÜK AMCA
Wong Pak – DIŞA ÇAPRAZ TOKAT- Outside Cross Slap
Wu Choi – GERİDEKİ YUMRUK- Cross (as in Jab, cross)
Wu Tek – GERİDEKİ BACAK- Rear leg
Tun Sow (Ton Sow) – GÖSTERİLEN EL- Showing Hand
Fack sau- YUKARI BLOKE- High Block
Toh Ma-İLERİ KAYAR ADIM-step slide advance
Cho Ma-YAN DÖNME-stance pivot or side pivot
Toy Ma- GARDDA GERİ ÇEKİLME-retreating stance
Soong Ma-İLERİ ADIMLA-advance step through
Loy Seen-İÇERİYE ADIM-inside step
How Huen June Ma-GERİYE DAİRESEL ADIMLA- back circle step fhrough
Yow Ma-SAĞ DURUŞ- right stance
Jore Ma-SOL DURUŞ- left stance
Yee Kim Yin Ma-WING CHUN DURUŞU-wing chun stance
Loy Kwan Sao-İÇERİYE DÖNEN ELLER-inside rolling hands
Noy Kwan Sao-DIŞARIYA DÖNEN ELLER-outside rolling hands
Tuet (toot) Sao- SERBEST ELLER- freeing hands
Jeep Sau- KIRIK ELLER-breaking hands
Chung Gang- BOĞAZ SIKMA-throat squeeze
See Gong Sing-ZAMANLAMA-timing
Mn-KAPI- gate
Go-YUKARI-high
Joan-ORTA-middle/center
Ha-AŞAĞI-low
Fie-HIZLI-quick
Cheen-ÖN-front
Hou-GERİ- back
Lee See Lung-KÜÇÜK DRAGON- little dragon