WUSHU ADANA 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

 TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

WUSHU ADANA 2. KADEME ANTRENÖR

YETİŞTİRME KURSU

Kursun yapılacağı yer : Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tarih : 24.09-06.10.2018
Katılım ücreti : 750 ₺
En az/en fazla katılımcı sayısı : 30/80 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri : 13-21.09.2018
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 2018 https://sporegitim.sgm.gov.tr
GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Wushu 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır.

Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir

olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan

aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 30 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Garanti Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Not: Ödemeler Mutlaka Referans Numarası ile Garanti Bankasından yapılacaktır.

(Federasyon Hesap ve İban Numarası ile İşlem yapanlar sistem üzerinden kabul görmeyeceği için kesinlikle referans numarasından yapılmalıdır)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

  1. 4 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir

Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

  1. Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

  1. E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
  2. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti
  3. 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

ı) Wushu 2.Duan belgesinin fotokopisi

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısından doğrulanamayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 1. Adana‘da yapılacak olan Wushu 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılış ve kayıt işlemleri ……2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 2. Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

 1. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Ali EROĞLU ile kurumsal erogluali321@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak erogluali321@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

24.09-06.10.20 2018 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN WUSHU

2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
28 Eylül 2018 Cuma 08.30-12.30 Spor Sosyolojisi Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
18.00-20.00 Sporda Yönetim ve Organizasyonu Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
29 Eylül 2018 Cumartesi 08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
18.00-20.00 Sporcu Sağlığı Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
30 Eylül 2018 Pazar 08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğ.Üy.Temel ÇAKIROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğ.Üy.Temel ÇAKIROĞLU
16.00-20.00 Spor Fizyolojisi Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
01 Ekim 2018 Pazartesi 08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Anatomisi Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
18.00-20.00 Spor Anatomisi Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
02 Ekim 2018
Salı
08.30-12.30 Spor ve Beslenme Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Beceri Öğrenimi Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
18.00-20.00 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğ.Üyesi Tamer SÖKMEN
03 Ekim 2018 Çarşamba 08.30-12.00 Psikomotor Gelişimi Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi Dr.Öğ.Üyesi Temel ÇAKIROĞLU
18.00-19.00 Sınav ve Değerlendirme  
04 Ekim 2018 Perşembe 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik  

Mehmet YÜKSEKYAYLA

12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
05 Ekim 2018 Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
18.00-22.00 Spor Dalı Teknik Taktik
06 Ekim 2018 Cumartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
18.00-22.00 Spor Dalı Teknik Taktik

 

24.09-06.10 2018 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN WUSHU 2.KADEME

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
24 Eylül 2018
Pazartesi
08.30-12.30 Kayıt, Evrak Kontrol Hüseyin DÜNDAR

Aydıner KARABULUT

12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
25 Eylül 2018

Salı

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
  18.00-20.00 Spor Dalı Teknik Taktik
26 Eylül 2018 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Spor Dalı Teknik Taktik
16.00-20.00 Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme
27 Eylül 2018 Perşembe 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi
Diğer Haberler
MÜSABAKANIN ADI:  GELENEKSEL WUSHU KUNG FU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKANIN YERİ VE TARİHİ : SAKARYA- 30 
TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU WUSHU SPOR BRANŞI ANKARA  1-2-3. DUAN  DUAN  SINAVI 17  KASIM CUMARTESİ 2018 / ANKARA
WUSHU ADAY HAKEM KURSU VE TERFİ SINAVI 17-18 KASIM  2018 İsmet İraz Taekwondo Kapalı Spor Salonu HAKEM
TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU BUDOKAIDO KYOKUSHIN ASHIHARA SPOR BRANŞI DAN ( I.-II.-III.-IV.-V. DAN ) SINAVI
AİKİDO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR  YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU   Kursun yapılacağı yer :  İsmet İraz