MEB Okullararası Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ 

WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI

1.   MEB Okullararası Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası

Şampiyona Yeri : 19 Mayıs İsmet IRAZ Taekwondo Spor Salonu

KATEGORİ

ŞAMPİYONA TARİHİ

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ

YILDIZLAR

7-8 NİSAN 2018

7 NİSAN 2018   SAAT  8:30

GENÇLER

9-10 NİSAN 2018

9 NİSAN 2018    SAAT 8:30


 

2. Yarışmalar;

Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

a)    Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.

 

 

b)     Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

 

ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.

 

c)      Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerince sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin dikkate alınması ve sporcuların branşında Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri taşımayan sporcular, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.  Kategoriler ve Doğum tarihleri:

 

 

 

EĞİTİM

 

 

DOĞUM

 

YAŞ ARALIĞI

 

KATEGORİSİ

 

STATÜSÜ

 

 

(2017 yılı

 

 

KADEMESİ

 

TARİHLERİ

 

 

 

 

 

itibariyle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2003-

 

 

 

Yıldızlar

 

Ortaokul

Mahalli /Ulusal

 

2004-2005-

 

10-13 yaş

 

 

 

 

 

 

2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.1999-

 

 

 

Gençler

 

Lise

Mahalli /Ulusal

 

2000-2001-

 

14- 17 yaş

 

 

 

 

 

 

2002-2003

 

 

 

a)   Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince;sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;

 

· Minikler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla yıldızlar kategorisinde,

 

·    Yıldızlar kategorisinde yer alan 2004 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilir.

 

·    Gençler kategorisinde 01.09.1999 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci okulu adına yarışmalarda yer alabilir.

 

·    Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.

 

·    Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.

 <![endif]–>2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL SPOR FAALİYETLERİ

 

WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI

 

4. )Kafile işlemleri ve Mali Hususlar:

 

a)    Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.

 

b)      İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan stillerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.

 

c)      İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel

 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih

 

üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.

 

ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

d)  Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.

 

e)       İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.

 

f)    Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında ilgili iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır.

5. Ödüller:

1)Türkiye Birinciliği yarışmalarında;

 

a) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.

b) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara katılım belgesi verilir.

6. Kontenjanlar;

 

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu sayıları;

 

·      Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri,

 

·      Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

 

7.   Yetki:

 

a)       Daire Başkanlığı; gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirme de yetkilidir.

 

b)  Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.

 

8.  İtirazlar:

 

a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.

 


2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL SPOR FAALİYETLERİ

 

WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI

 

b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.

 

9. Genel Hususlar;

 

a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.

 

b)   Çalıştırıcı ve antrenörlerin;Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.

 

c)     Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.

 

ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış sporcuların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesinin İl tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.

 

d)    Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.

 

e)        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, yıldızlar kategorisinde 2006-2005-2004-01.09.2003 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.

 

f)  Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan tüm sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir.

 

g)  Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.

 

h)    Okul spor faaliyetlerinde; mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara alınmayacaktır.

 

·      Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)

·      Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)

·      Valilik Onayı( İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)

 

·      Esame Listesi

ı) Okul takımı çalıştırıcısının,

 

·     Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya wushu antrenörlüğü belgesine sahip olması,

 

·         Sabıka kaydının olmaması,

 

·         Wushu müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.

 

 


2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL SPOR FAALİYETLERİ

 

WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI

 

 

 

TEKNİK AÇIKLAMALAR

1.Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak şartlar:

a)      Yarışmalara katılacak sporcularda kuşak şartı aranmayacaktır.

 

b)      Yayınlanan yarışma katılım listelerinin dışında (Taolu kategorileri arasında geçiş yapılamaz) hiç kimse müsabakalarda yarıştırılamaz.

 

2.  Taolu Yarışma Süreleri:

a)      Yıldızlar ve Gençler yarışmalarında süre aranmaz.

b)      Taijiquan müzik eşliğinde rutinler, sözsüz melodiler şeklinde yürütülecektir.

c)      Yarışmacı, koreografiye uyacak şekilde kendi müzik parçasını seçebilir.

3.  Bir yarışmacı 3 taolu kategorisinde yarışabilir. ( Açık El – Kısa Silah – Uzun Silah )

 

4.  Kategoriler ve Formlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STİL

YILDIZLAR

 

 

GENÇLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changquan

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLER

Nanquan

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taijiquan

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jianshu

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISA

Daoshu

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLAHLAR

Nandao

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taijijian

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiangshu

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

UZUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunshu

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

SİLAHLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nangun

32 Form

1. Guidin

 

32 Form

 

 

1. Guidin

 

2.3.Guidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
Diğer Haberler
TÜRKİYE WUSHU KUNGFU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI WİNG CHUN BRANŞI (-İSTANBUL-) DENKLİĞİ VE SINAVI   WİNG CHUN
TÜRKİYE WUSHU KUNGFU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI WİNG CHUN BRANŞI (-ANKARA-) DENKLİĞİ VE SINAVI WİNG CHUN DENKLİĞİ
  Kursun yapılacağı yer : Halkalı Osman Solakoğlu Spor Kompleksi Tarih : 04-16.03.2019 Katılım ücreti
  Kursun yapılacağı yer : Halkalı Osman Solakoğlu Spor Kompleksi Tarih : 04-16.03.2019 Katılım ücreti
 İSTANBUL WUSHU KUNG FU 1-2-3- 4-5. DUAN SINAVI    YER:HALKALI OSMAN SOLAKOĞLU SPOR SALONU (02-03 MART