WUSHU BATMAN 1-2-3.DUAN VE 1-2-3. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU

WUSHU 1. & 2. & 3. KADEME ANTRENÖR KURSU

13 – 30 OCAK 2018 / BATMAN

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

  1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
    c. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
  2. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
    e. En az Siyah kuşak 1.Duan derecesine sahip olmak,
    f. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla ; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 

WUSHU 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

14 – 25 OCAK 2018 / BATMAN

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1. Kademeye bir kereye mahsus İlkokul mezunları katılabilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Wushu branşında en az 1.Duan derecesine sahip olmak ve 1.Duan Belge fotokopisi.

11- Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

12- Wushu branşında Hakem belgesi olanların Oyun Kuralları dersinden muafiyetleri için mevcut hakem diplomasının fotokopisi.

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (650 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

WUSHU 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN

İSTENİLEN EVRAKLAR

14 – 27 OCAK 2018 / BATMAN

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 2. Kademeye bir kereye mahsus 3. Duan sahibi İlkokul mezunları katılabilecektir)

8-Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Wushu branşında en az 2.Duan derecesine sahip olmak ve 2.Duan Belge fotokopisi.

11- Wushu 1. Kademe Yardımcı Antrenör belge fotokopisi.(1. kademeden 2. kademeye geçiş için 1. kademede 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12- Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 2.Kademe Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (750 TL)

14-Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

WUSHU 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

14 – 30 OCAK 2018 / BATMAN

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun, orijinal)

7-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 5. Duan sahibi olanlarda tahsil şartı aranmayacaktır.)

8-Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido branşında en az 3.Duan derecesine sahip olmak ve 3.Duan Belge fotokopisi.

11 Wushu 2. Kademe Antrenör belge fotokopisi.(2. kademeden 3. kademeye geçiş için  2 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12- Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (800 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

İletişim  : Abdülaziz VELİOĞLU
Gsm       : 0551 586 86 11

 

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU WUSHU SPOR BRANŞI  DUAN ( I.-II.-III. DUAN ) SINAVI

13 OCAK 2017 / BATMAN

WUSHU DUAN SINAVI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Bilgi formu ve dilekçe.
2- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)
3- 4 adet vesikalık fotoğraf .(Talimatlara uygun)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5-Wushu lisansı fotokopisi 2017 yılı vizeli.
6- 1. Duan’a katılacaklar için Kahverengi 2. Beyaz Bant kimlik kartı veya onaylı kyu sınav sonuç belgesi fotokopisi.

7- 2.-3. Duan’a katılacaklar için bir önceki dan diplomasının fotokopisi.

8- Adli sicil kaydı
9- Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022’nolu Wushu Federasyonu Hesabına yatan para dekontunun aslı.
10-1 adet şeffaf mavi dosya.

WUSHU DUAN SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN YAŞ VE BEKLEME SÜRELERİ

Kahverengi Kemer / Dan       Sınav İçin Gerekli Süre                      Yükselme için Yaş Sınırları

Kahverengi Kemerden 1. Dan’a                6 Ay                                                                   14 Yaş ve üzeri

  1. Duan’dan 2. Duan’a 1 Yıl 16 Yaş ve üzeri
  2. Duan’dan 3. Duan’a 2 Yıl 19 Yaş ve üzeri

WUSHU DUAN SINAV ÜCRETLERİ

1.DUAN SINAV ÜCRETİ       : 220 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

2.DUAN SINAV ÜCRETİ       : 270 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

3.DUAN SINAV ÜCRETİ       : 320 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

DUAN SINAVI: Dan Sınavına katılacaklar 13 OCAK 2018 Cumartesi günü kayıt için 08.00 – 10.00 saatleri arasında Batman Ghsim Kapalı Spor Salonunda hazır olacaklardır. Saat 10’a kadar kayıtlar devam edecek olup, uygulama (Temel teknikler, Kombinasyon, 360 dereceli açılar, Sanda , Dayanıklılık, Yazılı sınav) sınavı 11.00’da başlayacaktır. Katılımcılar dosyalarını eksiksiz bir şekilde kayıt esnasında kurs yetkilisine teslim edeceklerdir. Eksik evrakı olanların dosyaları kabul edilmeyecektir.

DUAN SINAVI İÇİN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER:

-Wushu K.2.Beyaz Bant Kartı Fotokopisi

-Kyu/Dan derecenize uygun kemer.

-Uygulama eğitimi için spor ayakkabısı.

-Sınav içerisindeki teorik çalışmalar için kalem ve not defteri.

WUSHU DUAN SINAVI KOMİSYON ÜYELERİ
 
S ADI SOYADI GÖREVİ DAN DERECESİ
1 KOMİSYON BŞK.
2 KOMİSYON ÜYESİ
3 KOMİSYON ÜYESİ


İrtibat :

Abdülaziz VELİOĞLU
Gsm      : 0551 586 86 11

 

Diğer Haberler
MÜSABAKANIN ADI:  GELENEKSEL WUSHU KUNG FU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKANIN YERİ VE TARİHİ : SAKARYA- 30 
TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU WUSHU SPOR BRANŞI ANKARA  1-2-3. DUAN  DUAN  SINAVI 17  KASIM CUMARTESİ 2018 / ANKARA
WUSHU ADAY HAKEM KURSU VE TERFİ SINAVI 17-18 KASIM  2018 İsmet İraz Taekwondo Kapalı Spor Salonu HAKEM
TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU BUDOKAIDO KYOKUSHIN ASHIHARA SPOR BRANŞI DAN ( I.-II.-III.-IV.-V. DAN ) SINAVI
AİKİDO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR  YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU   Kursun yapılacağı yer :  İsmet İraz