WUSHU ANTRENÖR KURSU- DUAN VE ADAY HAKEM KURSU ANKARA

 

WUSHU 1. & 2. & 3. KADEME ANTRENÖR KURSU

10 – 25 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
  c. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 2. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  e. En az Siyah kuşak 1.Duan derecesine sahip olmak,
  f. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla ; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
WUSHU 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

10-21 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1. Kademeye bir kereye mahsus İlkokul mezunları katılabilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Wushu branşında en az 1.Duan derecesine sahip olmak ve 1.Duan Belge fotokopisi.

11-Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

12-Wushu branşında Hakem belgesi olanların Oyun Kuralları dersinden muafiyetleri için mevcut hakem diplomasının fotokopisi.

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (650 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

 

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

 

 

WUSHU 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN

İSTENİLEN EVRAKLAR

10 – 24 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3- Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 2. Kademeye bir kereye mahsus 3. Duan sahibi İlkokul mezunları katılabilecektir)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Wushu branşında en az 2.Duan derecesine sahip olmak ve 2.Duan Belge fotokopisi.

11-Wushu 1. Kademe Yardımcı Antrenör belge fotokopisi.(1. kademeden 2. kademeye geçiş için 1. kademede 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 2.Kademe Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (750 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

 

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

WUSHU 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

10 – 25 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3- Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun, orijinal)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 5. Duan sahibi olanlarda tahsil şartı aranmayacaktır.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Wushu branşında en az 3.Duan derecesine sahip olmak ve 3.Duan Belge fotokopisi.

11-Wushu  2. Kademe Antrenör belge fotokopisi.(2. kademeden 3. kademeye geçiş için 2. kademede 2 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Wushu 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (800 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

 

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

 

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE

 

 • Bu kurs hızlandırılmış olarak uygulanacaktır.
 • Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba kurs başlamadan önce yatırılacaktır.
 • Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.
 • Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Teknik taktik dersleri 10 Aralık 2017 Pazar günü 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacak kayıt işlemlerinden sonra bütün kademeler için saat 13.30’da başlayacaktır.
 • Teknik taktik derslerine katılacaklar yanlarında Sanda/Taolu kıyafetlerini hazır bulunduracaklardır.
 • Özel Eğitim derslerine katılacaklar not almak ve yazılı sınavları için kağıt ve kalem bulunduracaklardır.
 • Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen antrenör kademe kurslarına katılıp başarılı olanlardan Temel Eğitim dersleri muafiyetleri için Transkript talep edilmeyecektir.
 • Konaklamalar için Federasyonun yer ayarlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı katılımcıların önceden yer ihtiyacı konusunda kurs sürelerini dikkate alarak hareket etmeleri önemle rica olunur.
 • Daha önce bir kereye mahsus İlköğretim mezunu olanların almış oldukları antrenör diplomaları ile bir üst kademeye girebilmeleri için en az mutlaka lise veya dengi okul mezunu olmaları veya belirtilen diğer kriterlere sahip olmaları gerekmektedir.

 

İrtibat : Aydıner KARABULUT     0505 268 81 40

 

WUSHU 1.-2.-3.-4.-5. DUAN SINAVI

09 ARALIK 2017

 

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU – ANKARA

 

Duan sınav tarihi        : 09 Aralık 2017 – Cumartesi

Duan sınav yeri           : İsmet Iraz Taekwondo Spor Salonu

Adres                          : 19 Mayıs Spor Kompleksi Gar – ANKARA

Kayıt tarihi ve saati    : 09 Aralık 2017 Cumartesi / Saat 08.00-10.00 arası

Sınav başlama saati    : 11.00

 

WUSHU DUAN SINAVI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1- Dilekçe ve Bilgi Formu
2- İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı

3- Adli sicil kaydı
4- 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Wushu lisansı fotokopisi 2017 yılı vizeli
7- 1. Duana katılacaklar için Kahverengi Beyaz 2. Bant kimlik kartı fotokopisi

8-  2.-3.-4.-5. Duan’a katılacaklar için bir önceki duan diplomasının fotokopisi
9-Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022 nolu Wushu Federasyonu Hesabına yatan paranın dekontunun aslı.
10-1 adet mavi dosya

 

WUSHU DUAN SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN YAŞ VE BEKLEME SÜRELERİ

 

K.Beyaz 2. Bant / Duan             Sınav İçin Gerekli Süre          Yükselme için Yaş Sınırları

 

 1. Beyaz 2. Bant’tan 1. Duan’a 6 Ay 14 Yaş ve üzeri
 2. Duan’dan 2. Duan’a 1 Yıl 16 Yaş ve üzeri
 3. Duan’dan 3. Duan’a 2 Yıl 19 Yaş ve üzeri
 4. Duan’dan 4. Duan’a 3 Yıl 23 Yaş ve üzeri
 5. Duan’dan 5. Duan’a 4 Yıl 28 Yaş ve üzeri

 

WUSHU DUAN SINAV ÜCRETLERİ

 

KUŞAK DENKLİK ÜCRETİ  : 200 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

1.DUAN SINAV ÜCRETİ      : 220 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

2.DUAN SINAV ÜCRETİ      : 270 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

3.DUAN SINAV ÜCRETİ      : 320 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

4.DUAN SINAV ÜCRETİ      : 370 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

5.DUAN SINAV ÜCRETİ      : 520 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

 

NOT : 1.-2.-3.-4.-5. Duan sınavına katılacak sporcular 09 Aralık 2017 Cumartesi günü, kayıt için saat 08.00’da 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Taekwondo Spor Salonunda hazır olacaklardır. Duan sınavına katılacaklar yanlarında sanda kıyafetlerini hazır bulunduracaklardır. Katılımcılar dosyalarını eksiksiz bir şekilde kayıt esnasında kurs yetkilisine teslim edeceklerdir. Eksik evrakı olanların dosyaları kabul edilmeyecektir. Ayrıca Duan sınavına katılacaklar yanlarında, yazılı için kalem ve not almak için kağıt hazır bulunduracaklardır.

 

 

 

WUSHU

ADAY HAKEM KURSU

9-10 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU – ANKARA

 

HAKEM OLABİLME ŞARTLARI
Madde 23 —Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) TC Vatandaşı olmak.
b) 18 yaşından küçük 55 yaşından büyük olmamak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda, 2. Duan ve üstü olanlarda tahsil şartı aranmaz).
d) Spor Genel Müdürlüğü ve İlgili federasyonların Ceza kurulları tarafından 1 defada 3 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezalarıyla cezalandırılmamış olmak.
e) Daha önce Wushu ya da başka bir spor dalında hakem, sporcu veya başka bir görevde iken bir defada altı ay veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak.
f) Ortopedik sakatlığı bulunan hakem adayları, hakemlik kurslarına katılabilir, yalnız yazılı ve sözlü sınava alınırlar.
g) Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu ve İl Temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler, ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.
h) Düzenlenen hakem kurslarında sınavlarda başarılı olmak.
ı) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
i) Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

 1. j) Aday hakemlikten Bölge hakemliğine terfi edecekler için bir yıllık Aday hakemlik süresini doldurmuş olmak.
 2. k) Bölge hakemliğinden Ulusal hakemliğe terfi edecekler için iki yıllık Bölge hakemlik süresini doldurmuş olmak.

 

WUSHU ADAY HAKEM KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1- Bilgi formu ve dilekçe

2- Adli Sicil kaydı
2- İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
3- 4 adet vesikalık fotoğraf
4- Lise mezuniyet belgesi (Milli sporcular ve 2. Duan olanlardan mezuniyet şartı aranmaz)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Wushu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)
8- Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022 nolu Wushu Federasyonu Hesabına yatan; Wushu Aday Hakem kursu ve Kimlik Kartı için 150 TL dekontun aslı
9- 1 adet şeffaf mavi dosya

İRTİBAT: AYDINER KARABULUT 0505 268 81 40