WİNG CHUN 1. – 2. VE 3. KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSU

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU BAŞKNALIĞI

WİNG CHUN 1. – 2. VE 3. KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSU, WİNG CHUN DENKLİĞİ, WİNG CHUN DERECE SINAVI İLANIDIR

 

 

2017 YILI EKİM-KASIM AYLARI

WİNG CHUN FAALİYET PROGRAMI

 

Türkiye’de yıllardır Türki Cmhuriyeti Devleti’nin resmiyetinde olmadan devam eden WingChun çalışmaları Türkiye Wushu Federasyonu bünyesinde 19 Eylül 2013 tarih ve 152 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile resmi statüsüne kavuşmuş olup, Türkiye’de WingChun ile uğraşan tüm spor severleri, bünyesine almak için faaliyetlerine başlamıştır.

Bu kapsamda muhtelif zamanlarda ülkemizin farklı bölgelerindeWingChun denklikleri yapılmış, yapımaya da devam etmektedir.

2017 yılında WingChun’un ilk faaliyetleriEkim- Kasımaylarında 8 tanedir. Kocaeli ilinde düzenlenecektir. Bunlar;

Sakarya;

 • WingChun Denkliği
 • WingChun Sınavı
 • Kademe Antrenör Kursu
 • Kademe Antrenör Kursu
 • Kademe Antrenör Kursu

KOCAELİ

 • WİNG CHUN DENKLİĞİ

Başlama Tarih          : 15 Ekim 2017

Yer                             : KOCAELİ SEKA-SEM

Saat                            : 14.30

WingChun Denkliği 1 -12 Öğrenci dereceleri için geçerlidir.

Denklikler İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe Örneği (Örneği federasyon Sitesinde vardır)
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Wushu Lisans fotokopisi 2017 (sporcu lisansı)
 • Daha evvel alınmış WingChun seviye sertifika aslı ve onaylı fotokopisi (Tüm seviler için)
 • Duan Sınavı Formu,(Örneği federasyon Sitesinde vardır)
 • Garanti Bankası 711/6299022 nolu Garanti Bankası Federasyon hesabımıza yatırılan ücretin dekontun aslı,
 • 1 Adet mavi dosya
 • WingChun çalışmaları ile ilgili kısa özgeçmişi,( Ne zaman başladı, hangi tarihlerde kimden ders aldı, hangi tarihlerde hangi belgeleri aldı ….vb)
 • Yapılacak tüm işlemlerde IWUF kuralları geçerlidir
 • Öğrenci Derece Sınav Ücretleri:
 • – 6 Seviye = 250,00 Türk Lirası

7-12 Seviye= 350,00 Türk Lirası

 

 • WİNG CHUN SINAVI

Tarih : 15 Ekim 2017 pazar 

Yer     : KOCAELİ SEKA-SEM

Saat    : 14.30

Türkiye Wushu Federasyonu WingChun Teknik Kurulunca yapılan denkliklerde denkliğini alan sporcularımız bekleme süreleri dolanlar bir üst dereceye geçmek için sınava gireceklerdir.

 

Derecesi Bekleme Süresi Ücreti
10’dan 11 Öğrenci Derecesine  8 Ay 40 TL
11’den 12 Öğrenci Derecesine 8 Ay 40 TL
12 Öğrenci Derecesinden

1 TG Derecesine

12 Ay 200 TL
1 TG ’den 2 TG            Derecesine 18 ay 300 TL
2 TG ’den 3 TG            Derecesine 24 ay 400 TL

 

( NOT: Bir üst dereceye geçebilmek için resmi antrenörlük belgesi olan bir çalıştırıcıdan bu sürelerde eğitim aldığını belgelendirmek, resmi yazı ile)

1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU

Başlama Tarih          : 16 Ekim 2017

Bitiş Tarihi                : 26Ekim 2017

Yer                               : KOCAELİ SEKA-SEM

Saat                              : 08.30

12 Öğrenci Derecesi ve Üzeri dereceye sahip sporcularımız katılabilirler.

 

 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

 • Öğrenim Belgesi ( En ez Lise Mezunu Olmak  ve noter tasdikli fotokopisi, Milli Sporcularda tahsil Şartı aranmaz)
 • Savcılıktan alının sabıka sicil kaydı
 • Sağlık raporu
 • İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
 • 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun)
 • En az 12 Öğrenci Derecesine sahip olmak( belgesinin fotokopisi)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Türkiye Wushu Federasyonu lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)
 • Antrenör Eğitim Kursu Formu
 • Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi TL Hesap No : 711-6299022 TL Hesap IBAN : TR13 0006 2000 7110 0006 2990 22 noluWushu Federasyonu hesabına yatan 650 TL para dekontunun aslı (elden kesinlikle para alınmayacaktır) kimlik ücreti dahildir. Açıklamaya “ WİNG CHUN 1/ 2/ 3 Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti” ibaresini yazdırınız.
 • 1 adet telli şeffaf plastik mavi dosya

2.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU

Başlama Tarih          : 16 Ekim 2017

Bitiş Tarihi                : 28Ekim2017

Yer                             : KOCAELİ SEKA-SEM

Saat                            : 08.30

 

 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSUİÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

 • Öğrenim Belgesi ( En ez Lise Mezunu Olmak  ve noter tastikli fotokopisi, Milli Sporcularda tahsil Şartı aranmaz)
 • Savcılıktan alının sabıka sicil kaydı
 • Sağlık raporu
 • İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
 • 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun sakalsız)
 • En az 1.TG derecesi belgesine sahip olmak ( Belgesinin fotokopisi)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Türkiye Wushu Fed. lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)
 • Antrenör eğitim kursu formu
 • Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi TL Hesap No : 711-6299022TL Hesap IBAN : TR13 0006 2000 7110 0006 2990 22 noluWushu Federasyonu hesabına yatan 700 TL para dekontunun aslı (elden kesinlikle para alınmayacaktır) kimlik ücreti dahildir.
 • Kademe Antrenör Belgesi Fotokopisi
 • 1 adet telli şeffaf plastik dosya
 • Kademe Antrenör Kursuna katılacak olan kursiyerlerin ( WingChun 1.Kademe Antrenör Belgesine sahip olanların) 1 yıl boyunca bir kulüpte, salonda, belediyede, halk eğitimde… vb kurs verdiğini belgelendirecektir.( resmi yazı ile)
 1. KADEME ANTRENÖRLÜK İÇİN

Başlama Tarih          : 16 Ekim 2017 

Bitiş Tarihi                : 31 Ekim 2017

Yer                                : KOCAELİ SEKA-SEM

Saat                              : 08.30


1-Öğrenim Belgesi ( En ez Lise Mezunu Olmak  ve noter tastikli fotokopisi, Milli Sporcularda tahsil Şartı aranmaz. Açık Lise okuyanların okuduğuna dair Öğrenim Belgesi getirmesi zorunludur. 5. PG sahibi olanlarda tahsil şartı aranmaz.
2- Savcılıktan alının sabıka sicil kaydı
3- Sağlık raporu
4- İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
5- 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun sakalsız)
6- En az 2 TG belgesine sahip olmak ve 2 TG belgesinin fotokopisi
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
8- Türkiye Wushu Fed. lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)
9- Antrenör eğitim kursu formu
10-Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi TL Hesap No : 711-6299022 TL Hesap IBAN : TR13 0006 2000 7110 0006 2990 22 noluWushu Federasyonu hesabına yatan 800 TL para dekontunun aslı (elden kesinlikle para alınmayacaktır) kimlik ücreti dahildir.
11- 2. Kademe Antrenör Belgesi
12-1 adet telli şeffaf plastik mavi dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursiyerlerimizin Dikkatine:

 

 • Türkiye’de WingChun resmileşmiştir. Tüm illerimizde WingChun ( WingChun , WingTzun, WingTsun…vb) çalışan sporcular ve çalıştıran hocalar federasyonumuzun resmi çatısı altına alınmaktadır ve alınmaya da devam edilmektedir. Resmi Antrenörlük Belgesi olmayan hiçbir kişi spor salonu işletemez, spor öğretmenliği yapamaz ve sporcu çalıştıramaz. WingChun denkliği yaptırmayan, WingChun Antrenör Belgesi olmayanlara ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda resmi işlem yapılarak, çalışmalarına izin verilmeyecektir.2017 yılı içerisinde Valiliklere illerinde olan WingChun çalıştırıcılarının belgelerinin kanun ve yönetmeliklere göre incelenerek resmi belgesi olmayanlar ile ilgili resmi işlemlerin başlatılması amacıyla yazı yazılacak ve takibi yürürlükteki kanunların kapsamında sağlanacaktır. Belirtilen olumsuz durumlara karşı muhatap; Türkiye Wushu Federasyonudur. Görsel, yazılı ve sosyal medya üzerinden yapılacak her türlü olumsuz ifadeler dikkatlice takip altına alınmış, haddini aşan ifadeler karşısında federasyonun yetkili avukatlarınca takipler sağlanacaktır.
 • Kurs kayıt kontrol evrakına göre evraklarınızı kontrol ediniz. Eksik evraklı kursiyerlerin kursa kaydı yapılmayacaktır.
 • Kurs için spor elbiselerini getirmek zorunludur.
 • Teorik dersler için not kağıdı, kalem ..vs getiriniz.
 • Konaklama, ulaşım vb. tüm masraflar kursiyere aittir.
 • Antrenör Kursu Ders Programı sitemizde yayınlanacaktır.

 

Teknik ve Detaylı Bilgi İçin:

Ömer Lütfü MEMİK

lutfumemik@hotmail.com

0(539) 853 30 08

Teknik Kurulu

 

 

 

Hasan Mehmet KUYUMCU

twfgovtr@gmail.com

WingChun

İcra ve Danışma Kurulu Başkanı

 

 

Diğer Haberler
TÜRKİYE WUSHU KUNGFU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI WİNG CHUN BRANŞI (-İSTANBUL-) DENKLİĞİ VE SINAVI   WİNG CHUN
TÜRKİYE WUSHU KUNGFU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI WİNG CHUN BRANŞI (-ANKARA-) DENKLİĞİ VE SINAVI WİNG CHUN DENKLİĞİ
  Kursun yapılacağı yer : Halkalı Osman Solakoğlu Spor Kompleksi Tarih : 04-16.03.2019 Katılım ücreti
  Kursun yapılacağı yer : Halkalı Osman Solakoğlu Spor Kompleksi Tarih : 04-16.03.2019 Katılım ücreti
 İSTANBUL WUSHU KUNG FU 1-2-3- 4-5. DUAN SINAVI    YER:HALKALI OSMAN SOLAKOĞLU SPOR SALONU (02-03 MART